Hoe kom ik van mijn schulden af: Ook voor franchisenemers en franchisegevers 

Is de situatie uitzichtloos, bijvoorbeeld door schulden in verband met de coronacrisis en wordt een reddingsplan gedwarsboomd?

Ook voor franchisenemers en franchisegevers die in financieel zwaar weer verkeren kan een reorganisatie noodzakelijk zijn om te kunnen blijven voortbestaan. De coronacrisis zal voor sommigen onoverbrugbare schulden veroorzaken, die voortzetting van de onderneming wellicht uitzichtloos lijken te maken. Met de invoering van de Wet Homologatie Akkoord Onderhands Akkoord ("WHAO") kan een faillissement beter worden voorkomen en een doorstart worden gerealiseerd, waarbij schulden (deels) kwijtgescholden kunnen worden.

Een reddingsplan blijkt in praktijk lastig als bepaalde schuldeisers dwarsliggen. Die kunnen het plan onmogelijk maken. Onder die schuldeisers kunnen ook de Belastingdienst, aandeelhouders, verhuurder, leverancier of franchisegever of franchisenemers worden geschaard. 

Met de WHAO kunnen schuldeisers nu nog beter gedwongen worden om in te stemmen met een reddingsplan. De rechtbank kan dan gevraagd worden het reddingsplan te beoordelen, waarbij afgewogen wordt of en in hoeverre dwarsliggers mee zullen moeten doen. Het reddingsplan kan dan goedgekeurd worden en dwarsliggende schuldeisers kunnen daarmee gedwongen worden akkoord te gaan.

De regeling geeft in principe de noodlijdende ondernemer grote vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het reddingsplan. De gerechtelijke procedure kent korte termijnen en een snelle doorlooptijd. Het is een complexe juridische procedure en dat maakt het belangrijk dat tijdig voorbereidingen getroffen worden. 

De WHAO is reeds aangenomen en zal naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treden. Voor veel franchisebedrijven zal juist van belang zijn om tijdig een reddingsplan op te stellen of om te anticiperen op een dergelijk plan.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr A.W. Dolphijn