Goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers is essentieel

Een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers is essentieel voor de groei en ontwikkeling van een franchise concept.

Een niet-vrijblijvende, uitdagende, maar toch harmonieuze samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Na 5 jaar ervaring met Anytime Fitness in de Nederlandse franchisebranche is het mij meer en meer duidelijk geworden dat de kracht en het succes van een franchiseconcept ook sterk afhankelijk is van de manier van samenwerking tussen de ondernemers binnen de formule en de franchisegever. 

Het spanningsveld tussen de franchisegever en de franchisenemers

Van oudsher is er sprake van een zeker spanningsveld. De franchisegever denkt: “Wat moeten de franchisenemers anders doen?” en de franchisenemers kijken op hun beurt naar tekortkomingen bij de franchisegever. Dat kan de implementatie van (technologische) ontwikkelingen in de weg staan. En zo kan het concept onbedoeld een voorsprong in de markt verliezen. 

Hierdoor en door de snelle veranderingen in de maatschappij, is het meer dan ooit van belang om de afstand tussen franchisegever en –nemer klein te houden en intensief te blijven communiceren. Als franchisegever moet je helderheid geven over de strategie van het concept in de (nabije) toekomst. Geef tekst en uitleg aan de franchisenemers over mogelijke consequenties die binnen het bestaande concept kunnen ontstaan. 

Financiële prestaties zijn de basis voor groei en ontwikkeling

Groei en voortgang van de formule hangt samen met de individuele financiële prestaties. De kopgroep met financieel sterk presterende franchisenemers kan zich voortvarender ontwikkelen dan de groep financieel minder goed presterende franchisenemers kan bijbenen. Voor de franchisegever is het noodzaak om deze groep te ondersteunen. Intensiever. Maar ook minder vrijblijvend. Zo worden zij gecoacht naar een betere financiële performance, wat een positieve weerslag heeft op de ontwikkeling en groei van het concept als geheel.

Franchise Advies Raad als zeer waardevol overlegorgaan en samenwerkingspartner

Tevens is het nauw samenwerken en luisteren naar informatie vanuit de Franchise Advies Raad aan te bevelen. In deze raad communiceren afgevaardigden van de franchisenemers nog intensiever met de franchisegever. De Franchise Advies Raad speelt een cruciale rol in het blijvend luisteren en afstemmen van de belangen van franchisenemers en franchisegever. Een goed functionerende Franchise Advies Raad kan samen met goed franchisegeverschap een belangrijke rol spelen bij het vergroten en verduurzamen van het succes van een franchiseformule.

Een optimale en intensieve communicatie tussen franchisenemers en franchisegever is van grote waarde zo niet onontbeerlijk om blijvende groei en ontwikkeling binnen het franchiseconcept aan te brengen of vast te houden.

Petro Hameleers
Master Franchisegever 
Anytime Fitness Benelux

Petro Hameleers
Petro Hameleers Petro Hameleers
Master Franchisegever Anytime Fitness Benelux
Bekijk ook