Geen Nederlandse Franchise Code, wel wetgeving over franchising

De Staatssecretaris heeft laten weten dat de Nederlandse Franchise Code (NFC) niet wettelijk verankerd wordt. Wel zal er wetgeving volgen inzake franchising.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over onder meer de aangekondigde regelgeving inzake franchising. In het regeerakkoord staat daar ook een zinsnede over, namelijk dat er regelgeving over moet komen en dat de “precompetitieve fase” in wetgeving moet worden opgenomen.

De Staatssecretaris geeft aan bezig te zijn met de regelgeving over franchising, maar dat gebleken is dat er geen overeenstemming is tussen franchisegevers en franchisenemers over de NFC. De Staatssecretaris geeft aan dit als vaststaand feit te hebben aangenomen. Daarmee lijkt een eind gekomen aan de vraag of de NFC wettelijk verankerd zal worden, zoals eerder ter consultatie aan het publiek werd voorgelegd. 

Aangekondigd wordt door de Staatssecretaris dat zij een uitwerking van de regelgeving in een algemene maatregel van bestuur (AmvB) aan de Tweede Kamer zal voorleggen. Deze AmvB zal regels bevatten voor de “precompetitieve fase” bij franchising. Zij hoopt dat voor het einde van het jaar te doen.

Mr. A.W. Dolphijn
Franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies
dolphijn@ludwigvandam.nl

A. Dolphijn

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr A.W. Dolphijn
CAPTCHA