Franchising en een NFC die internationaal zakendoen moet bevorderen

Afgelopen week had ik op voordracht van de ‘Italiaanse Franchise Associatie’ Giuseppe Bergonzi, een ‘General Manager Worldwide Development’, op bezoek. Voor zijn formule die wereldwijd met 1600 vestigingen actief is, is hij op zoek naar een Master Franchisenemer voor Nederland en België. Als leden van de Europese Franchise Federatie (EFF) zijn we elkaars leden altijd behulpzaam als zij de markt in een van de andere landen willen betreden. We geven info over de ontwikkelingen en kenmerken van franchising in Nederland en welke marktpartijen behulpzaam kunnen zijn bij - zoals in dit geval - bijvoorbeeld werving en selectie. Dit internationale netwerk werkt uiteraard twee kanten uit en geeft ook steun aan Nederlandse formules die over de grens gaan. Het geeft dan vertrouwen dat we weten dat we als EFF-leden allemaal de ‘European Code of Ethics’ - de Europese Erecode - onderschrijven en de formule op de toepassing van deze code in haar franchiseovereenkomst is getoetst. Voor internationale formules is een gelijk speelveld van groot belang. En daar begint momenteel mijn verhaal wel wat te haperen. De ‘schrijfgroep’ heeft in februari immers een Nederlandse Franchise Code gepubliceerd die moet bijdragen in het proces van zelfregulering in de Nederlandse franchisesector. Zelfregulering die door de leden van de NFV – in haar Algemene Ledenvergadering -unaniem wordt omarmd en die in haar werking dan gebaseerd moet zijn op een Nederlandse Franchise Code – een set van afspraken die draagvlak heeft. En dat proces is voor de Nederlandse Franchise Code op weg maar nog niet afgerond. De leden van de NFV zijn niet akkoord met alle bepalingen in de huidige Nederlandse Franchise Code en wensen een breed overleg met terugkoppelingen om te komen tot een versie die het vereiste draagvlak heeft bij zowel de franchisegevers als de franchisenemers. In de Nederlandse Franchise Code is de Europese Erecode verwerkt, maar de Nederlandse Code en toelichting zijn gedetailleerd en gaan verder waarmee het internationaal ondernemen, en de komst van buitenlandse formules naar Nederland, niet echt wordt bevorderd.

De Europese Erecode heeft dit jaar een update gekregen en is in de aangepaste vorm begin juni aanvaard in de General Assemblee van de EFF. Deze vernieuwde versie moet het komende jaar geïmplementeerd worden bij de nationale verenigingen. Er komen mooi opgemaakte versies maar de tekst is al terug te vinden op de NFV-website. De Europese Erecode is de gedragscode voor ethische franchising en wordt ondersteund door alle leden van de EFF. Bij de nationale franchiseorganisaties zijn in andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland (en ook de Verenigde Staten) ook franchisenemers aangesloten. Het argument dat ik soms hoor dat de Europese Erecode alleen van franchisegevers is gaat daarmee niet op. Maar het is één van de argumenten uit wat soms wel een hetze tegen franchising in Nederland lijkt. Toch gaat deze lobby en polarisatie helaas nog door. De SP Europarlementariër Dennis de Jong heeft aangezet tot een onderzoeksrapport dat op 12 juli in Brussel onderwerp is van een workshop bij het Europees Parlement, de Commissie IMCO Interne markt en consumentenaangelegenheden. Het is een beperkt en nogal tendentieus onderzoek dat niet echt bevorderlijk is voor het imago van het organisatiemodel franchise. Helaas want franchising leidt aantoonbaar tot economische successen en is een win - win model voor de vrijwillige samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Zowel nationaal als internationaal vragen de afspraken en processen om inzet en vertrouwen. Want alleen door samen op te trekken komen we verder. Dat geldt zowel voor de samenwerking met als binnen formules. En de samenwerking tussen de vertegenwoordigende organisaties van franchisegevers en franchisenemers. Het is de hoogste tijd voor sterkere bruggen. Ik hoop van harte dat de toekomstige masterfranchisenemer van Mr. Bergonzi zijn formule in Nederland kan toepassen zoals de formule dat elders in Europa doet.

Romana Engeman
Algemeen Directeur Nederlandse Franchise Vereniging

Romana Engeman, voorzitter NFV

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.