Franchise en generatiemanagement

Er zijn sectoren waar franchise een grote rol speelt, zoals in de retail en de horeca. Dit zijn eveneens de sectoren waar veel jonge mensen werken. Dat is op zich ook niet zo verwonderlijk, want jong personeel wordt met name geassocieerd met “goedkoop”, flexibel inzetbaar en niet teveel “gedoe”. Toch is het de vraag of die vlieger altijd opgaat. 

Een paar feiten op een rij:

  • Het fysieke vermogen (spierkracht, gezicht en gehoor, conditie) neemt af vanaf 45 jaar; na 55/60 jaar gaat dit sneller
  • Het cognitieve vermogen neemt qua intelligentie en op kennis gebaseerde, procedurele en verbale vermogens toe tot zeker het 65e levensjaar, het analytisch vermogen en de snelheid van denken neemt af na 50 jaar
  • Leervermogen: bij onvoldoende training begint de afname al op jonge leeftijd
  • Jongeren zijn meer gericht op carrière  en promotie, ouderen meer op zingeving en sociale relevantie
  • Productiviteit neemt, na aanvankelijke jarenlange toename, pas af na 55 jaar, al is dat sterk afhankelijk van hetgeen is geïnvesteerd in competenties en gezondheid

Het RIVM heeft de oorzaken onderzocht van ziekteverzuim. Daaruit blijkt dat psychische klachten juist afnemen naarmate men ouder wordt; klachten aan het bewegingsapparaat nauwelijks per leeftijd verschillen en alleen de overige aandoeningen toenemen naarmate men ouder wordt.

grafiek

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid met oog voor generaties gaat uit van de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van elke levensfase én generatie. Op deze manier kun je streven naar duurzame inzetbaarheid van het personeel. Waarom generatiemanagement zo cruciaal is binnen organisaties heeft twee belangrijke redenen.

Door de vergrijzing gaat de babyboomgeneratie (60+) binnenkort massaal met pensioen. Daarmee verdwijnt veel kennis binnen organisaties. Zorg dat babyboomers een coachende rol krijgen om kennis over te dragen.

Tegelijkertijd stagneert door ontgroening de instroom van jongeren. Niet alleen aan HBO-ers is een groot tekort, ook MBO-ers vinden momenteel binnen no-time een baan. 

Employer branding (het sturen van je bedrijfsimago tot een geweldige plek om te werken) is daarom enorm belangrijk geworden. Ouder personeel duur, niet flexibel inzetbaar en veel gedoe? Het ligt er maar aan, met welke bril je dit bekijkt. Het psychisch verzuim onder met name jonge mensen is momenteel zorgelijk.

Bij crowdfunding zie je juist de generaties mooi samenkomen. Het grootste deel van de crowd zijn de al wat oudere investeerders, die niet alleen vanwege het rendement, maar ook vanwege de aard van de projecten, de veelal jongere aanvragers van kapitaal steunen om hun droom te realiseren. Crowdfunding is daarmee in ieder geval al een mooi voorbeeld van goed werkend generatiemanagement! 

Wilma van Houwelingen
Capital Circle
Serious crowdfunding

Wilma

Capital Circle is een crowdfundingplatform dat bemiddelt tussen investeerders en ondernemers in het MKB, en heeft reeds veel ervaring met de franchisesector.