Franchise anno nu vraagt om competentiemanagement

Franchisenemers hebben veel gemeen met topsporters. Het vergt immers topsportmentaliteit om te kunnen overleven in de snel veranderende wereld van vandaag. Het zoek-, beslis- en koopgedrag van de consument verandert in rap tempo. De consument heeft minder tijd maar meer keuzes en vertoont hybride gedrag dat wispelturig en moeilijker voorspelbaar is. In een wereld waar concurrentie steeds vaker uit onverwachte hoek komt, is het voor ondernemers een enorme uitdaging om zowel fysiek als online de klant te bedienen. Verschillende organisaties maken een transitie door om de formule aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

De vraag is of ondernemers in staat zijn de noodzakelijke veranderingen te absorberen en hun gedrag te veranderen. Met als doel ook de klant van de toekomst te verleiden en te binden. In franchiseorganisaties spelen zowel franchisegever als franchisenemer een rol in dit transitieproces. Voor een permanente ontwikkeling zal een franchiseformule zich moeten gedragen als een lerende organisatie. Vaak is er wel een opleidingsplan of academie voor personeel van de formule, maar wordt onvoldoende aandacht gegeven aan competentieontwikkeling van de franchisenemer zelf. Terwijl het juist de franchisenemer is die het dichtst bij de klant staat.

Ken als ondernemer je eigen sterke en minder sterke punten. Sta open voor feedback van klanten, personeel en collega's. Leer om te gaan met feedback en zie dit niet als bedreigend, maar als kans op verbetering. Franchisegevers hebben ook een verantwoordelijkheid en kunnen hiervoor de condities scheppen. Er ontstaat dan een cultuur van continue verbetering. De persoonlijke ontwikkeling als franchisenemer is niet alleen een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Ook de franchisegever kan en moet dit faciliteren. Per franchisenemer kan een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt worden, gericht op kennis en vaardigheden.

Franchisenemers die al langer bij de organisatie zijn aangesloten, kunnen jongere ondernemers coachen en tijd vrijmaken om de formule op een hoger plan te krijgen, bijvoorbeeld door hier een paar dagen per maand voor vrij te maken. Die franchisenemers worden op deze manier ook uitgedaagd om te innoveren en verbeteren. Uiteindelijk worden de formule en de organisatie daar beter van. En dat merkt de klant!

Henk Beke - Relatiemanager Rabobank Franchise & Arrangementen

Reacties: henk.beke@rabobank.com