Disclaimer onder een omzetprognose werkt (niet)

Om aspirant-franchisenemers over de streep te trekken, wordt vaak een omzetprognose door de franchisegever verstrekt. Let op de disclaimer, een tekst waarmee je aansprakelijkheid beperkt of afwijst.
 
Zo’n omzetprognose moet er vanzelfsprekend ‘interessant’ genoeg uit zien, waardoor er regelmatig onjuistheden of onzorgvuldigheden in die prognoses sluipen. Wanneer de omzetprognose ondeugdelijk is, kan de franchisenemer zich beroepen op dwaling en de franchiseovereenkomst vernietigen.

Vernietigen franchiseovereenkomst

De gevolgen van een vernietiging van de franchiseovereenkomst, kunnen voor een franchisegever flink in de papieren lopen. In veel gevallen vordert de franchisenemer namelijk naast vernietiging, ook schadevergoeding. Franchisegevers proberen zich daarom steeds meer te wapenen tegen een beroep van de franchisenemer op dwaling.

Vaak wordt dan geprobeerd een dwalingsberoep vast te leggen in het contract; de ‘koude’ uitsluiting. Anderen proberen het ietwat sympathieker door de verwachtingen van de aspirant-franchisenemer te temperen. Er wordt dan gewerkt met disclaimers als: ‘deze informatie is weliswaar met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen, maar...'.

Tegenstrijdig

Dit gebeurde ook in een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. De franchisegever had bij het verstrekken van de exploitatieprognoses vermeld dat daaraan ‘geen rechten kunnen worden ontleend’. Een beroep op dwaling door een ondeugdelijke prognose was volgens de franchisegever dus niet meer mogelijk. 

De rechtbank maakte met dit standpunt van franchisegever korte metten. De franchisenemer had aan deze disclaimer ‘de betekenis moeten toekennen dat resultaten mede afhankelijk zijn van de ondernemingskwaliteiten van de franchisenemer en dat zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen die de resultaten drukken.’ De franchisenemer hoeft met deze disclaimer er echter geen rekening mee te houden dat de prognoses ondeugdelijk zijn.

In de rechtspraak komen franchisegevers dus niet te gemakkelijk weg met dergelijke disclaimers. Ik denk terecht, omdat je geen (omzet)prognoses kunt verschaffen in de hoop een aspirant-franchisenemer over de streep te trekken, en tegelijkertijd aan te geven dat de (omzet)prognoses niet al te serieus moeten worden genomen. Dat is tegenstrijdig met elkaar.

Realistische schattingen

Disclaimers onder omzetprognoses zijn ook wel erg gemakkelijk opgeschreven en toegevoegd, terwijl de aspirant-franchisenemer vervolgens moet bepalen of hij extra kosten moet gaan maken om de verstrekte informatie op waarde te laten beoordelen. Franchisegevers, zeker de grotere, moeten in staat worden geacht om realistische schattingen te maken van de uit de marktomstandigheden voortvloeiende omzetkansen. Daar mag een aspirant-franchisenemer dan ook op afgaan.

Kortom, disclaimers onder ondeugdelijke (omzet)prognoses maken een beroep op dwaling zeker niet onmogelijk. Vernietiging van de franchiseovereenkomst blijft in dergelijke gevallen mogelijk. Laat u als franchisenemer dus niet afschrikken om actie te ondernemen. Recht moet worden gedaan!

Mr. Erhard Koekoek
Franchiseadvocaat bij BVD Advocaten
koekoek@bvd-advocaten.nl

Mr. Erhard Koekoek
Stel je vraag aan Mr Erhard Koekoek
CAPTCHA