Controle loont!

Controle wordt vaak gezien als een heet hangijzer binnen formules. Echter, het heeft ook een interessante functie, namelijk de formule als totaal verder helpen. Door controle ontstaat uiteindelijk innovatie, zo blijkt uit een recente studie in Frankrijk en USA. 

Vaak wordt aangenomen dat controle vooral bedoeld is voor standaardisatie en het bereiken van doelen. In deze gedachte is controle juist een rem voor innovatie. Controle en innovatie kunnen als een paradox worden opgevat: het houdt elkaar in de greep, maar het heeft elkaar ook nodig.

De onderzoekers laten zien dat innovatie binnen een formule ontstaat door kenniscreatie, welke via controle wordt verzameld. De gegevens die franchisegevers van hun franchisenemers ontvangen (de controle), leiden dus tot kennis. Deze kennis kan worden benut voor innovatie, indien juist ingezet en passend binnen de strategie. Prachtig dus! Controle wordt hierbij bedoeld als een combinatie van sociale, procesmatige en doelgerichte controle. Zo is ook innovatie uitgemeten in product, proces en administratieve innovatie. 

Binnen een formule zou dit een mooi haakje zijn om nog beter met elkaar samen te werken en controle te implementeren; help elkaar en maak de formule als geheel sterker! Innovatie zou dan wel op een correcte, onderbouwde manier moeten gebeuren en passend zijn binnen de formulestrategie.

Emy Smolders

Bron: Kerim Karmeni, Olivier de la Villarmois, Adel Beldi, (2018) "Impact of control on innovation: the case of franchising", Management Decision, Vol. 56 Issue: 7, pp.1485-1505, https://doi.org/10.1108/ MD-09-2015-0428  

Emy Smolders
Stel je vraag aan Emy Smolders
CAPTCHA