Bundel de krachten

Het zijn roerige tijden, en dat is een understatement. Want ja, wat maakt dat die consument, op momenten zelfs ‘zeldzame’ exemplaren, bij u de winkel instapt, vertoeft, koopt én dat blijft doen? Een cruciale vraag. Zeker gelet op de inflatie, het personeelstekort, Covid-19 en de situatie in Oekraïne.
Wat een optelsom. De uitdaging ligt in het antwoord en is moeilijk te vatten. Zeker nu waar de consument wordt geraakt in de emotie, net zoals u en ik, en dat voor iedereen verschilt in gevoel. En dat geldt ook voor u als ondernemer, als franchisegever én -nemer. Waar juist nu bijna ‘ouderwets’ een beroep wordt gedaan op puur ondernemerschap. En onzekerheden de boventoon voeren en alleen creativiteit en inventiviteit lijken te zegevieren.

Persoonlijk verbinden: klant én ondernemer

Het is tijd om op zoek te gaan naar het antwoord. Met als sleutel: wat maakt dat zowel de klant áls de ondernemer zich persoonlijk verbonden voelen met uw formule. Matchend met de trend van nu. Want in die wetenschap ligt de bron voor succes. Kortom. Het is prioriteit uw formule en positie tegen het licht te houden. Te toetsen aan het veranderende consumentengedrag en marktontwikkelingen in het Retail landschap. Het is niet de vraag óf u dit doet maar hoe. Dus staat er een ambitieus palet aan vraagstukken op uw agenda.

Klant aan tafel

De kunst is juist nu om de krachten te bundelen. Om vanuit klant- én ondernemersperspectief de formule toekomstgericht te toetsen. Mogelijk zelfs zaken te gaan herijken. Passend in de tijdsgeest van nu, betrekken is verbinden, is het advies om een vorm van een ambassadeursteam te creëren. Dat bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging vanuit de franchisegevers organisatie zoals Marketing, Human Resource, Sales tot Directie. En franchisenemers geselecteerd vanuit criteria als: de succesvolste, hoogste omzet per m2/klantloyaliteit of representatief vanuit de landelijke dekking.
Of de grootte en/of gebleken innovatief ondernemerschap of lid franchiseraad. En vanzelfsprekend (is dat zo?) krijgt uw klant het podium. Dus gewoonweg uitnodigen aan de (teken-)tafel. Wie doet dat? De loyale en zeker ook de potentiële of zelfs mogelijk verloren klant. De rol van dit team is in co-creatie bedenken, ontwikkelen, ontwerpen, klankborden, toetsen, definitief maken en realiseren. De garantie? Het creëert draagvlak, acceptatie én de betrokkenheid is alvast de bekroning in verbinden.

Spiegelen markt

Als vertrekpunt is het advies om anno nu de Retailformule te positioneren als merk met een eigen identiteit en imago. Met focus op authenticiteit. De global of het landelijke referentiekader, de missie, visie en ambitie te toetsen. Inbegrepen de unieke merk-/gastvrijheidsbeleving met merkstories to tell, experience en feel. Het gevoel en verhaal dat bezoekers ervaren instore en online met natuurlijk de intentie to share. En in gastvrijheid memorabele momenten creëren met de ‘V-factor’ oftewel Verwonder, Verblijd, Verwen, Verras, Verrijk, Verleid, Vermaak en Verbind de gast. Deze te vertalen naar de customer journey en het ‘Visitekaartje’ van uw personeel in gewenst gedrag en type mens.

Cruciaal is het om de functie en rol van de winkels te spiegelen. Is herijken nodig? Is differentiatie nodig in het assortiment en/of de collectie? Moet het witte vlekkenplan op de schop? Biedt u mogelijk verschillende formats zoals de ontmoetingsplek, city, high traffic locaties tot experience shop. Kortom. Terug naar de tekentafel.

Formule- én winkelniveau

Primair doet u dit op landelijk formule niveau. En vervolgens is het advies dezelfde vraagstukken als franchisenemer de revue te laten passeren. Onder de landelijke vlag en naamsbekendheid van de formule lokaal inhoud en vorm te geven. Passend bij uw eigen doelgroep en uw winkelteam, uzelf als ondernemer, de branchering in de winkelstraat, het dorp of stad. Wat maakt dat u voor hen de ‘local hero’ wordt, bent en blijft. Ook hierbij betrekt u uw klanten, logisch. De consument van nu hecht waarde aan lokaal winkelen. Ingrediënten die dit versterken zijn: ze kennen mij hier met mijn persoonlijke smaak, voorkeur en stijl. Van het ambacht, originele streekproducten, samenwerken met collega Retailers, Horeca en Leisure tot natuurlijk wat u en uw team authentiek maakt. Ook hier geldt het vraagstuk: (voor) wie wilt u (er) zijn en wat wilt u uitstralen? Dat maakt dat elke winkel en het team krachtig is waar zij voor staan. Dat maakt dat de consument nu voor u kiest. Het landelijke imago is de trigger en u de verbinder. Deze optelsom maakt de formule landelijk samen sterk: franchise organisatie, franchisenemer & team en klant.

Tot slot. Kijkt u primair naar waar uw succes ligt en waarom dit is. Vergroot dit uit. Vraag dit vanaf vandaag aan bijvoorbeeld een tiental bezoekers. Dat is direct een klein maar fijn en bovenal waardevolle start in het verbinden. Onderneem met uw eigen klanten, in co-creatie. Ik wens u samen veel succes en plezier toe.

Marja Groen Marja Groen
Directeur