Bezwaar- en beroepsprocedures

Dat UWV na twee jaar of bij een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid een juiste en een zorgvuldige beslissing neemt is voor de werkgever van groot belang. Zo worden de WGA-uitkeringen tien jaar lang aan werkgevers toegerekend. Dit gebeurt of via de publieke premie van de belastingdienst of, indien de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA, via de premie van de verzekeraar. Maar ook de werknemer heeft er belang bij dat UWV de juiste weg bewandelt.

Als een medewerker twee jaar ziek is geweest vraagt hij een WIA-uitkering aan bij UWV. Vervolgens volgt er een beslissing van UWV. UWV kan na twee jaar ziek zijn het volgende beslissen:

  • Geen uitkering - medewerker is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.
  • WGA-uitkering - medewerker is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt of de medewerker is 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt maar er valt herstel te verwachten. 
  • IVA-uitkering - medewerker is tussen de 80 en 100 procent blijvend arbeidsongeschikt.

Sinds 2014 hebben wij de deskundigheid in huis om bezwaar- en beroepszaken in eigen beheer op te pakken. De reden om dat te doen heeft te maken met de toename van beslissingen van UWV op onduidelijke of onjuiste gronden.

Een voorbeeld uit de praktijk

UWV kent begin 2013 aan een werknemer een WGA-uitkering toe op basis van een arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100 procent. De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. De WGA-loongerelateerde uitkering loopt tot augustus 2015. Het WGA-dossier komt bij ons op de radar en inventarisatie en analyse vindt plaats. De medisch adviseur kijkt naar de medische kant van de situatie en stelt dat er nog een behandeling/ingreep mogelijk is maar dat het eindresultaat moeilijk is te voorspellen. Vooral dat laatste kan een obstakel zijn voor het toekennen van een IVA-uitkering. 

Desondanks wordt er een gerichte IVA-aanvraag bij UWV gedaan, zowel op medische als arbeidsdeskundige gronden. De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt dat werknemer nog mogelijkheden heeft voor arbeid en de arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt dat werknemer, met de vastgestelde mogelijkheden, niet meer dan 20 procent van het oude loon kan verdienen. UWV kent werknemer een IVA-uitkering toe per juni 2015. De IVA-uitkering wordt niet verhaald bij de werkgever. Een besparing over een periode van tien jaar die kan oplopen tot meer dan 100.000 euro.

Gezien de ernst van de aandoening en de risicovolle behandeling sluit een IVA-uitkering ook beter aan bij de situatie van deze medewerker. De medewerker heeft geen re-integratie verplichtingen meer en ontvangt een hogere uitkering van UWV.

Guus Mineur
SuperGarant Verzekeringen
Reacties: guus.mineur@supergarant.nl

Bekijk ook