Het bedrog van Jumbo en Coop

Jumbo en Coop claimen tientallen miljoenen van Sligro in verband met de overname van de Emté supermarkten. Emté stond er volgens Jumbo en Coop financieel een stuk slechter voor dan eerder uit boekenonderzoek zou zijn gebleken, zo wordt in de pers gemeld. Jumbo en Coop betaalden in totaal 410 miljoen euro voor 130 Emté supermarkten en de organisatie. 

Jumbo heeft de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan met overnames waaronder die van de (grotere) supermarktorganisaties Super de Boer en C1000. Jumbo en Coop zijn belangrijke spelers in de supermarktbranche met veel winkels, veel ervaring en veel kennis van de markt. Voorafgaand aan de overname was bekend dat de Emté supermarkten al relatief slecht presteerden. Ongetwijfeld is zeer uitvoerig onderzoek verricht door de financieel en juridisch specialisten van Jumbo en Coop naar de waarde van de supermarkten en de franchiseorganisatie. Desondanks gaf CFO Ton van Veen van Jumbo in de pers aan dat het operationele verlies bij Emté veel groter was dan werd gedacht op basis van het boekenonderzoek. Sligro geeft aan zich niet te herkennen in de klacht en de procedure met vertrouwen tegemoet te zien.

Jumbo en Coop zouden nu (eerst) een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor hebben ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant. Als het verzoek wordt toegewezen zullen getuigen door Jumbo en Coop onder ede kunnen worden gehoord. Een dergelijk verhoor vindt meestal plaats om een partij de gelegenheid te bieden vooraf opheldering te verkrijgen over bepaalde feiten om zodoende beter in staat te zijn de eigen juridische positie te beoordelen en te kunnen beslissen of het raadzaam is om een procedure te beginnen of niet. In dat licht bezien zijn Jumbo en Coop kennelijk nog niet geheel zeker van hun zaak anders zou een voorlopig getuigenverhoor waarschijnlijk niet nodig zijn geweest.

In de overnamecontracten zal Sligro ongetwijfeld de nodige disclaimers hebben opgenomen om elke mogelijke aansprakelijkheid af te weren. Ook zullen Jumbo en Coop vast zijn gewezen op de eigen onderzoeksplicht. In die zin heeft de kwestie gelijkenis met zogenaamde prognosezaken waarin  franchisenemers ageren jegens hun franchisegevers vanwege bij afgegeven prognoses achterblijvende omzetten en resultaten. Ook in die zaken speelt de vraag of franchisenemers hebben gecontracteerd op basis van juiste informatie of dat hen (veel) te rooskleurige vooruitzichten zijn voorgehouden. Franchisegevers beroepen zich in dit soort zaken meestal op disclaimers die zijn opgenomen in de franchiseovereenkomsten en voorts dat franchisenemers de eigen onderzoeksplicht hebben geschonden. Sligro zal zich ongetwijfeld op vergelijkbare wijze verweren  indien de procedure wordt doorgezet. Alleen al om die reden is het interessant om kennis te nemen van de argumentatie van franchisegevers Jumbo en Coop.

Kees Kan
Volt Advocaten

Kees Kan Kees Kan
Advocaat

Volt Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, franchiserecht, arbeidsrecht, erfrecht, echtscheidingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. 

Stel je vraag aan Kees Kan