De ARBOwet is vernieuwd

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandigheden (ARBOwet) vernieuwd. De nieuwe regels hebben gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvereniging (PVT).

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Iedere werkgever is verplicht een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. Dit is een wettelijk verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener
 • Werkgever moet de werknemer de mogelijkheid geven om de bedrijfsarts via een open spreekuur te bezoeken. Ook als de werknemer niet verzuimt of klachten heeft
 • Werknemer kan een second opinion aanvragen. Kosten zijn voor de werkgever
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
 • Er moet een klachtenprocedure bij de bedrijfsarts aanwezig zijn
 • Preventiemedewerker krijgt een stevige rol, hij/zij zal samen met de bedrijfsarts werken. De benoeming van de persoon en de positie zal met instemming van de OR of PVT plaatsvinden
  o    Preventiemedewerker heeft ontslagbescherming
  o    Preventiemedewerker is verplicht bij 25 fulltime medewerkers of meer
 • De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

Overgangsperiode

Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

Marieke Niekerk
Tophills.nl

Tophills
Stel je vraag aan Marieke Niekerk