Teun Pouw is in februari 2005 beëdigd als advocaat. Hij verzorgt onder meer het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en staat ondernemers bij in zakelijke geschillen. Hierbij heeft hij zich mede gespecialiseerd in aspecten van intellectueel eigendom rondom franchise. Hij adviseert in dit verband zowel franchisegevers als franchisenemers, onder meer ten aanzien van het op de juiste wijze vastleggen van namen, huisstijl, slogans en logo’s. Teun heeft verder een specialisatieopleiding tot BMM-merkengemachtigde afgerond waardoor hij ook erkend merkengemachtigde is. Meer informatie

Al ruim 160 jaar laten een groot aantal, veelal landelijk opererende, bedrijven en stichtingen hun belangen behartigen door De Clercq Advocaten Notariaat.

Stel je vraag aan Teun Pouw