‘Zonder inzicht kunnen franchisegevers de formule niet sturen’

Hoe houden franchisegevers en franchisenemers in financieel opzicht de formule onder controle? Door de vinger aan de pols te houden, door een compleet inzicht te hebben in de resultaten, trends en afwijkingen. Dit stelt Gert Kwetters, algemeen directeur en eigenaar van Visionplanner.

Kwetters merkt op dat er nog veel wordt gestuurd op het onderbuikgevoel. “Maar dat is iets dat je niet moet willen. Veel franchisenemers zijn daardoor niet goed op de hoogte van de ontwikkeling als het gaat om hun liquiditeit. Wat zijn nu de werkelijke kosten en betalingen, wat is de maandelijkse franchisefee en wat houd je over als besteedbaar inkomen? Het is allemaal belangrijk om goed in beeld te hebben.” Op basis van die gegevens kan beter naar de toekomst worden gekeken, erkent Kwetters. “Je moet een begroting hebben, de planning en de trends voor volgend jaar kunnen schetsen. Zowel in financieel opzicht als in niet-financieel opzicht. Wat ik met dit laatste bedoel? Nou, hoeveel klanten verwacht je, wat is de conversie en hoe optimaliseer je de conversie?” 

Als het beeld helder is, is het ook mogelijk om te benchmarken. Kwetters: “Wat doen de collega-franchisenemers? Wat zijn de tekortkomingen ten opzichte van die andere ondernemers? En voor de franchisegever geldt: welke ondernemers doen het goed en wat kunnen de andere ondernemers leren van de betreffende succesverhalen.” Franchiseorganisaties moeten heel goed weten hoe het met hun franchisenemers gaat. “Zij bepalen toch het succes van de formule. Dus mijn mening is dan ook dat franchisegevers zonder inzicht op alle niveaus de formule niet kunnen sturen, dat zij de ondernemers niet kunnen coachen naar meer omzet, naar meer rendement en naar een goede liquiditeit met zicht op de kosten.”  

Goede infrastructuur

Kwetters hamert om die reden op het belang van een goede digitale infrastructuur. “Met digitale systemen, zoals Visionplanner lees je de administraties in van al je franchisenemers. Daardoor weet je precies hoe franchisenemers het doen ten opzichte van elkaar, en welke extra aandachtspunten zij behoeven. Wat zijn de realistische resultaten die je kunt verwachten? Welke franchisenemers krijgen moeite om de franchisefee te voldoen? En wat kun je de komende tijd verwachten op basis van trends uit actuele en historische cijfers? Het wordt allemaal duidelijk.” De informatie is voor intern gebruik, maar zo stelt Kwetters, beter nog is die te delen met de franchisenemers. “Zodat die zelf ook zien waar ze kunnen verbeteren. Samen houd je de vinger aan de pols en maak je je formule tot een succes.”

Visionplanner is een onafhankelijk platform, in de cloud. “De cijfers uit de administratie van iedere franchisenemer kunnen zo worden geïmporteerd, ongeacht het boekhoudpakket wat ze gebruiken”, aldus Kwetters. Bovendien zijn gebruikers volgens hem niet gebonden aan een bepaald accountantskantoor om goede vergelijkingen te kunnen maken. “Alles komt samen op één cloudplatform en is te allen tijde voor iedereen die toegang heeft inzichtelijk.” Het systeem biedt hiermee an sich de nodige flexibiliteit, dat geldt daarnaast ook voor de rapportage structuur, stelt Kwetters. “Een franchisenemer kan in meerdere benchmarkgroepen worden opgenomen. Bovendien kan men zelf benchmarkgroepen maken, bijvoorbeeld naar regio, grootte en assortiment. En wil je de top 5 zien op een bepaalde groep, of alleen de buttom 5, dan kan dat ook. Visionplanner geeft franchisegevers en –nemers ook de mogelijkheid om de cijfers binnen de formule onderling te vergelijken. Omzet per m2. Rendement per gereden kilometer. Brutomarge per gewerkt uur.”

fit20; meer dan alleen de boekhouding

fit20 staat op de tweede plek als het gaat om grootste fitnessketens in Nederland. In bijna een decennium is deze formule gegroeid van één vestiging tot momenteel ruim honderd locaties in Nederland en nog tal van locaties daarbij in andere landen. “Het was voor ons lange tijd een uitdaging om de aangesloten franchisenemers nog succesvoller te maken”, zegt medeoprichter Willem van Veen van fit20. De boekhouding van de franchiseketen verliep voor de samenwerking met Visionplanner via een ander programma. “Een prima systeem, maar die spitste zich alleen toe op de boekhouding. Daardoor manageden onze franchisenemers vooral op rekening courant, maar dat wilden we niet meer. Het moest professioneler, we wilden sturen op de juiste en actuele cijfers. Bovendien vinden wij het belangrijk dat onze franchisenemers van elkaar zien wat ze doen”, aldus Van Veen. Zo hebben franchisenemers nu heel goed zicht op wat meer leden voor hun fitnessstudio betekent voor hun totale business. “Wat als je nu van 200 naar 300 leden gaat? Voorheen was dit niet geheel duidelijk voor de franchisenemers, nu wel. Ze zien precies wat dit doet aan de kosten- en opbrengstenkant, mede dankzij de inzichten bij andere franchisenemers die deze groei al eerder hebben meegemaakt.”

De snelle groei die fit20 door heeft gemaakt en nog steeds doormaakt, noodzaakt een goed zicht op de cashflow, vertelt Van Veen verder. “Is er voldoende cash-flow uit de exploitatiebegroting om de financiering van nieuwe vestigingen terug te betalen? Daarvoor moet je weten wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Via Visionplanner hebben wij nu binnen no-time een duidelijk en eenvoudig overzicht waar, wanneer en waaraan wij het geld uitgeven.” fit20 doet als franchisegever bijna alles binnen de omgeving van Visionplanner. Van Veen: “Neem bijvoorbeeld het doorrekenen van een verdere uitbreiding van ons franchisenetwerk. Dus ja, je kunt wel stellen dat het systeem essentieel is voor de verdere groei van fit20 in de toekomst.”

Lees meer over:
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur
Bekijk ook