Welke uitdagingen heeft een franchisenemer?

Over de ontwikkelingen bij de franchisegever en de relatie met de franchisenemer is regelmatig onderzoek gedaan maar wat nu de behoeften zijn van de franchisenemers is nooit goed in kaart gebracht. Reden voor Franchise+ om onderzoek te laten doen onder 3.000 franchisenemers. Dit onderzoek is uitgevoerd de Small Business en Retail Management opleiding. 

De franchisenemers die benaderd zijn voor het onderzoek komen uit diverse branches: dienstverlening, detailhandel food, detailhandel non-food, horeca en zorg sport en wellness. Geprobeerd is inzicht te krijgen in welke aspecten van het ondernemerschap knelpunten zijn voor de franchisenemers, hoe worden deze opgelost en uit welke hoek krijgen de franchisenemers steun en hulp? Een aantal belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

Aantal FTE in dienst 

 • 27% van de franchisenemers heeft geen personeel in dienst 
 • 54% van de franchisenemers heeft 1-5 FTE in dienst 
 • 19% van de franchisenemers heeft 6 FTE of meer in dienst 

Opleidingsniveau 

 • 24% heeft middelbare school als hoogst genoten opleiding 
 • 33% een MBO opleiding heeft gedaan 
 • 35% een HBO opleiding 
 • 8% een WO opleiding 

Uitdagingen in het ondernemerschap 
Uit het onderzoek is gebleken dat franchisenemers de volgende uitdagingen hebben: 

 • Realiseren van omzetgroei en winstgroei 
 • Communicatie met de franchisegever 
 • Doorvoeren van veranderingen in de formule 
 • Vinden van goed personeel 
 • Cashflow 

Informatiebron 
Aan de franchisenemers werd de vraag voorgelegd hoe zij aan hun informatie komen als zij tegen problemen aan lopen. Collega-ondernemers is de meest gebruikte bron om aan informatie te komen. Van alle respondenten vraagt bijna 63,9 procent hun collega-ondernemers om raad voor het oplossen van problemen. Daarnaast is de franchisegever voor iets minder dan de helft een belangrijke informatiebron. Een onafhankelijke coach wordt nooit gebruikt. Dit kan zijn omdat franchisenemers deze coach niet kunnen vinden of omdat dit niet interessant is voor de franchisenemer. 

Anders doen 
Op de vraag wat franchisenemers anders zouden doen als ze opnieuw zouden mogen starten geven ze de volgende antwoorden: 

 • 12,9% zou niet meer starten als franchisenemer 
 • 7,6% zou contract laten beoordelen door een externe deskundige 
 • 5,9% zou de financiering anders regelen 
 • 4,7% zou niet als franchisenemer maar geheel zelfstandig van start gaan 
 • 4,1% zou van start gaan bij een andere formule 

Overige zaken 
Een paar opmerkelijke cijfers die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen:

 • Franchisenemers helpen graag collega-franchisenemers en verwachten daar geen beloning voor 
 • 80% van de franchisenemers geeft aan dat ze op de hoogte zijn van de clausules die opgenomen zijn in hun contract 
 • 70% van de franchisenemers is tevreden over de formule die zij uitvoeren 
 • 40% van de franchisenemers geeft aan dat ze niet terecht kunnen bij hun franchisegever,
 • 60% geeft aan dat zij niet willen dat de franchisegever vaker langskomt
Lees meer over:
Franchise+ Franchiseplus
Redactie