Voorkom dat ziekteverzuim de continuïteit van je franchisebedrijf in gevaar brengt

Onder de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt vormt een hoog ziekteverzuim al snel een risico voor het waarborgen van de continuïteit van een franchisebedrijf. Het langdurig uitvallen van collega’s maakt dat de werkdruk voor anderen toe zal nemen; op de arbeidsmarkt is het lastig om snel een geschikt alternatief te vinden voor de uitgevallen medewerker. Een toenemende werkdruk maakt dat het risico op een snel oplopend verzuim onder het personeel groeit. Wat kun je als franchisebedrijf doen om de continuïteit te waarborgen? In dit artikel lees je er meer over.

Het langdurig uitvallen van medewerkers brengt niet alleen risico’s op het gebied van de continuïteit van de bedrijfsvoering mee. Denk ook aan de financiële gevolgen hiervan. Zo ben je als franchisebedrijf verplicht om het loon van de medewerker door te betalen bij ziekte. In het geval van arbeidsongeschiktheid loopt ook de medewerker zelf het risico op een grote terugval in diens inkomen. Met een WIA verzekering kan dat laatste risico beperkt worden; het eerste risico dek je af met een verzuimverzekering. Heb jij deze al afgesloten voor je franchisebedrijf?

Inzetten op een veilige en prettige werkomgeving

Bij de opening van een nieuw franchisebedrijf is het zaak om in te zetten op het creëren van een veilige en prettige werkomgeving. Je bent het als werkgever verplicht. Een veilige werkomgeving heeft hierin verschillende betekenissen. Niet alleen moet er sprake zijn van een plek waar risico’s op letsel tot een minimum beperkt worden; ook wens je een open bedrijfscultuur te creëren. Een open bedrijfscultuur maakt het voor medewerkers mogelijk om vrijuit te spreken over de zorgen en frustraties die zij hebben. Dit is belangrijk om signalen rond een potentieel toekomstig verzuim vroeg te herkennen en op te pakken.

Onderdeel van zo’n open bedrijfscultuur kan het periodiek uitvoeren van een MTO zijn. Met een MTO, een afkorting voor medewerkerstevredenheidsonderzoek, heb je als franchisenemer de mogelijkheid om trends te signaleren. Zijn er merkbare verschillen zichtbaar in de cijfers over werkgeluk, werkdruk en bijvoorbeeld tevredenheid over de werkomgeving ten opzichte van een jaar eerder? Leg de cijfers binnen jouw franchisebedrijf ook eens naast die van andere franchisenemers. Wat zijn de meest opvallende verschillen en hoe vallen deze te verklaren? Of nog beter, hoe kunnen jullie elkaar helpen deze aan te pakken?

Pik de signalen op de werkvloer op

Niet alleen een MTO helpt je in een vroeg stadium signalen van een te hoge werkdruk of een afnemend werkgeluk te herkennen. Zorg dat je deze signalen ook op de werkvloer oppikt, door bijvoorbeeld regelmatig het gesprek aan te gaan met collega’s. Doe dit niet op vaste momenten, maar bij voorkeur op informele wijze bij het koffiezetapparaat of bijvoorbeeld tijdens een wandeling over de vloer. Door je interesse te tonen in medewerkers voelen zij zich gehoord; ze zullen sneller geneigd zijn hun gevoelens met je te delen. Zo heb je nog een mogelijkheid om tijdig bij te sturen, om daarmee een snel oplopend ziekteverzuim te kunnen voorkomen.

Motiveer medewerkers een gezonde leefstijl na te streven

Niet alleen als werkgever heb je invloed op de gezondheid van medewerkers. Zij spelen hier zelf ook een belangrijke rol in. Hoe vaak bewegen medewerkers gedurende de werkweek? Kiezen zij bewust voor een gezonde en gevarieerde lunch? Enzovoorts. Als werkgever kun je medewerkers hierin motiveren en stimuleren. Bied bijvoorbeeld een lunch op de zaak aan, waarbij je uitsluitend gezonde en bijvoorbeeld biologische producten aanbiedt.

Op het gebied van beweging kun je een abonnement op de sportschool of een lidmaatschap bij een sportvereniging onderdeel uit laten maken van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het maakt het voor werkzoekenden aantrekkelijker om bij jouw organisatie te solliciteren; je toont aan dat je franchisebedrijf waarde hecht aan de gezondheid van haar personeel.

Tip: organiseer ook eens een gezamenlijk sportevenement. Denk aan een volleybaltoernooi in de zomer, of bijvoorbeeld een gezamenlijke wandeling rond de lunch. Het helpt collega’s fit te houden, hun weerstand te verbeteren en gevoelens van stress te verminderen.

Bij grote organisaties hoogste ziekteverzuim

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat met name grote organisaties kampen met een snel oplopend ziekteverzuim. Bij kleinere franchisebedrijven, de ondernemingen met maximaal tien medewerkers, ligt het verzuimpercentage aanmerkelijk lager. Om een beeld te geven van het eerste kwartaal: bij grote bedrijven ligt het verzuimpercentage op 6,5 procent tegenover 3,1 procent bij kleine franchisebedrijven. De middelgrote ondernemingen zitten hier tussenin met een verzuimpercentage van 5,0 procent.

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen te bedenken voor deze verschillen. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende afstand tussen een medewerker en diens manager in grote organisaties. Signalen van een te hoog opgelopen werkdruk zullen hierdoor minder snel herkend worden dan bij een klein bedrijf met enkele medewerkers. Het geeft direct aan hoe belangrijk het is om te sturen op ziekteverzuim bij een groeiend franchisebedrijf.

Lees meer over: