Het succes van Franchise

Het is een traditie in franchiseland, ook dit jaar heeft onderzoeksbureau EIM - in opdracht van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) en Rabobank - het Nederlandse franchiselandschap in kaart gebracht door middel van de Franchise Monitor.

De belangrijkste uitkomsten en conclusies zijn op 25 mei gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NFV. Wat gebeurt er in de franchisesector? In welke branches zit groei? Hoe ontwikkelen het aantal franchiseformules, het aantal franchisevestigingen, het aantal medewerkers en de door franchiseformules gerealiseerde omzet zich? En wat betekent de franchisesector nu voor onze Nederlandse economie? Dit onderzoek geeft een betrouwbaar en langjarig beeld van de stand van zaken en ontwikkeling in franchise: onmisbaar voor franchisegevers én franchisenemers. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal franchiseformules in 2010 is gegroeid van circa 700 formules in 2009 tot circa 715 formules in 2010. Wij verwachten dat het aantal formules de komende jaren (beperkt) zal blijven groeien. Met name in de sectoren horeca en dienstverlening groeit het aantal franchiseformules flink. De sectoren food retail en non-food retail zijn meer uitontwikkeld. Door concentratie in die sectoren is het aantal formules licht afgenomen.

Verwachting 2011

In de detailhandel verwachten we geen echte groei. In de fooddetailhandel zoekt de consument nog steeds naar goedkopere producten en aanbieders, met in 2011 een lichte groei van het volume. Ondanks hogere grondstofprijzen zal de omzetgroei nog bescheiden zijn doordat supermarkten prijsverhogingen uit concurrentieoverwegingen slechts beperkt aan de consument zullen doorbereken. De geringe stijging van de consumptie zal in de non-fooddetailhandel niet leiden tot hoge omzetgroei. Na sterke omzetdalingen in de afgelopen jaren zal de omzet in 2011 groeien met circa één procent. In de horeca en recreatie zal de omzet in 2011 naar verwachting met circa twee procent groeien, voornamelijk dankzij prijsverhogingen en minder dankzij een stijging van het aantal aankopen. Wanneer we kijken naar het aantal medewerkers in franchise en de door franchise in de verschillende branches gerealiseerde omzetten, zien we dat franchise een zeer belangrijke factor vormt in onze economie. Het aantal medewerkers in de franchisesector is de afgelopen jaren weliswaar licht gedaald, maar bedraagt nog steeds meer dan een kwart miljoen. In vergelijking met 2009 is de door franchise gerealiseerde omzet in 2010 met bijna twee procent gestegen door de psychologische grens van 30 miljard euro, tot bijna 30,2 miljard euro. Een zeer substantieel bedrag. Met name de detailhandel food en detailhandel non-food realiseren forse franchiseomzetten.

Franchise versus MKB algemeen

Dieper inzoomend op de verschillende branches, zien we nog duidelijker welk belang franchise heeft. Zo wordt in de MKB-economie van iedere euro omzet in food ruim 60 cent (!) gerealiseerd door een franchiseondernemer. Daarmee is franchise in food detailhandel veruit de belangrijkste samenwerkingsvorm, al jarenlang. Ook in de non-food sector speelt franchise een niet te onderschatten rol. Van iedere euro non-food omzet, komt zo’n 30 cent in de kassa van een franchiseondernemer terecht. Kijkend naar de detailhandel in zijn geheel, komt 41 procent van de omzet op het conto van franchise. De percentages in horeca (circa tien procent) en dienstverlening (circa twee procent) liggen lager, maar dankzij de groei van franchise in juist die branches neemt ook daar het belang van franchise in de totale omzet toe.

Cijfers & Trends

Mooie resultaten derhalve, zeker wanneer die in het licht worden gezien van de economiebrede ontwikkelingen. Uit Rabobank Cijfers & Trends blijkt bijvoorbeeld dat de totale detailhandel food (dus inclusief grootwinkelbedrijf en ongebonden zelfstandigen) in 2010 een omzetgroei heeft geboekt van ‘maar’ 1,1 procent; duidelijk minder dan franchiseondernemers in detailhandel food. Wij verwachten in 2011 een groei van 1,2 procent van de totale detailhandel food. In 2010 nam de omzet in de totale detailhandel non-food met 1,3 procent af. In 2011 verwachten wij een ombuiging naar een voorzichtige groei van 0,9 procent. Voor de zakelijke dienstverlening bedragen de groeipercentages -1,3 (2010) en +0,9 (prognose 2011), voor horeca en recreatie -0,9 (2010) en +2,3 (prognose 2011).

Franchise online

Een belangrijke ontwikkeling die ook zeer actueel en relevant is voor de franchisesector en waarvan de impact niet kan worden onderschat, is het toenemende belang van online verkoop. De consument koopt steeds vaker online, drempels voor online kopen lijken lager te worden. De impact voor franchise lijkt nu nog mee te vallen (relatief laag percentage van de omzet online gerealiseerd), maar zal de komende jaren in belang alleen maar toenemen. Franchisegevers en franchisenemers zullen op deze ontwikkeling scherp moeten inspelen. De combinatie van centrale efficiëncy en expertise en lokale aanwezigheid bieden daartoe de juiste ingrediënten. Alle resultaten samenvattend en interpreterend, mogen we concluderen dat franchise zeer vast verankerd is in onze Nederlandse economie en hierin een grote rol speelt. In de food detailhandel speelt franchise al jarenlang een beeldbepalende rol. Bijna alle toonaangevende supermarktformules drijven voor een belangrijk deel op de inzet en het succes van franchiseondernemers. In de non-food detailhandel heeft franchise ook vaste voet aan de grond gekregen, een ontwikkeling die blijvend is. Deze kennis, gecombineerd met het feit dat het aantal franchiseformules in 2010 in de lift zat (vooral in dienstverlening en horeca), geeft vertrouwen voor de toekomst.

Maar let op, aandachtspunten zijn er ook. Zo staat de franchiseomzet in non-food detailhandel, ongetwijfeld mede veroorzaakt door de algehele omzetdruk die deze branche kent, onder druk. De franchisesector mag trots zijn op de ontwikkelingen die onze sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de ondernemers mogen trots zijn op de mooie resultaten die we met zijn allen boeken. Om deze successen verder uit te bouwen zullen we wel scherp moeten blijven op de kwaliteit van onze formules, onze ondernemers, onze handboeken, onze contracten en vooral op onze mensen. Zo kunnen we samen bouwen aan een succesvolle toekomst.