Streatus Incasso: regionale binding, landelijke ambities

Bedrijven zitten tegenwoordig kort op hun geld, de geldstroom moet immers op gang blijven. Dit is koren op de molen van Straetus Incasso. De franchiseorganisatie ruikt kansen en wil uitgroeien tot dé autoriteit in het vakgebied. “Ons onderscheid? De persoonlijke aanpak.”

In de nieuwe realiteit, waarin consumenten kritischer zijn in hun uitgaven en bedrijven vaker worden geconfronteerd met openstaande facturen, kun je er vaak niet meer omheen. “De behoefte is groot, waar vroeger de secretaresse de incasso er bij deed en zelf aanmaningen verstuurde, is er nu behoefte aan daadkrachtiger beleid”, vertelt Renko van Bodegraven van Straetus. Hij vormt samen met Crijn Janssen en Dennis Kuipers de directie van de franchiseorganisatie. Het aantal van 22 vestigingen dat men nu heeft, groeit snel. “De ambitie is om jaarlijks vijf of zes nieuwe vestigingen te openen. Er is ruimte voor minimaal 35 vestigingen, maar daarvoor moeten franchisenemers met de juiste kwalificaties wel voorhanden zijn.” Men is kritisch in het selectieproces en om die reden heeft de franchiseketen het afgelopen jaar ook twee vestigingen gesloten. “Gelukszoekers zijn bij ons aan het verkeerde adres. Even een incassobureautje beginnen is er niet bij. Je moet vol aan de bak. Met enthousiasme, zelfdiscipline en creativiteit. Natuurlijk verlenen wij daarbij alle ondersteuning”, vertelt Kuipers. De online vestiging, het drukwerk, de website; het wordt allemaal centraal geregeld. “Lokaal hebben de ondernemers voldoende ruimte voor regionale marketing acties, dit juichen we zelfs toe. Maar daarbij zien we er wel op toe dat het beeld van Straetus op de juiste manier over het voetlicht wordt gebracht”, aldus Janssen. Ook in de opstartfase begeleidt de franchisegever de nieuwe franchisenemers. Interne trainingen op het gebied van incasso en debiteurenadministratie en meeloopdagen zijn bijvoorbeeld een must voor iedere ‘starter’ bij Straetus. Kuipers: “Wij zijn zelf franchisenemers geweest bij Straetus en weten heel goed wat er wordt gevraagd. Dat helpt ons nu we aan de andere kant van de tafel zitten.”

Voor- en achterkant

Het drietal is sinds januari 2013 eigenaar van de franchiseorganisatie. Sindsdien is er veel veranderd. Zo is er aan de voorkant onder meer een splinternieuwe website gelanceerd, terwijl aan de achterkant de systemen zijn geoptimaliseerd. Incasso is vanzelfsprekend de core business, maar debiteurenbeheer en kredietbeoordeling, waarvoor men een samenwerking is aangegaan met kredietbeoordelaar Graydon, zijn toegevoegd aan het dienstenpakket. Ook is er een zogenoemde aanmaanservice. “Hiermee geven bedrijven hun klanten nog een laatste kans. Men vult online de gegevens in, de gegevens van de debiteur en de details van de vordering. Deze worden geprint op Straetus briefpapier en verstuurt naar de klant”, zegt Kuipers. Het traject is volgens Van Bodegraven vaak de opmaat naar een incassotraject. “Ja, dan staan wij dus al met één been binnen bij het bedrijf en worden we meestal ook ingeschakeld als de factuur alsnog niet wordt voldaan.”

Totaalpakket

Straetus levert dus het totaalpakket. Veel gebeurt online. Zoals het debiteurenbeheer. “Dit is een digitale module waarmee onze franchisenemers klanten het gehele debiteurenbeheer uit handen kunnen nemen. De onderneming verstuurt de factuur en vanaf dat moment nemen wij het hele traject over. Zeer effectief, ook omdat er kort op de bal wordt gespeeld. Bij het verstrijken van de betalingstermijn gaat er meteen een herinnering de deur uit en wordt de debiteur gebeld”, aldus Van Bodegraven. Deze persoonlijke aanpak werkt. Ook dankzij de regionale structuur. “Wij werken met regionale vestigingen, waardoor er altijd nauw contact is met de opdrachtgever en de debiteur”, vertelt Kuipers. “Vanwege deze persoonlijke benadering zijn al veel debiteuren opdrachtgever geworden”, vult Janssen aan.

Ambities

Straetus Incasso richt zich met haar diensten vooral op het midden- en kleinbedrijf. Om de huidige positie in de markt verder uit te bouwen, acquireert men echter ook richting landelijke accounts. Janssen: “Dat past binnen onze ambitie om dé autoriteit te worden in ons vakgebied. Wij geloven in onze onderscheidende aanpak, persoonlijk, transparant, maar vooral ook klantvriendelijk. Crediteur en debiteur moeten ook na een incassotraject nog met elkaar door één deur kunnen.”

Incasseren is een vak

Danny Hogers is sinds 2011 franchisenemer van Straetus Incasso. Hij heeft twee vestigingen: Straetus Amsterdam en Straetus Randstad West. Hij merkt een toenemende behoefte bij ondernemend Nederland aan ondersteuning. Ondersteuning die hij kan bieden dankzij zijn samenwerking met Straetus. " Heel ondernemend Nederland wil geholpen worden. Niet alleen bij het incasseren van facturen, maar ook bij hun debiteurenbeheer.” Het feit dat Straetus Incasso deze dienst sinds begin dit jaar aanbiedt aan de franchisenemers, speelt Hogers in de kaart. “Het is complementair aan mijn dienstenpakket. Hiermee kan ik ondernemers zowel aan de voordeur - met naast het debiteurenbeheer ook kredietbeoordeling en de aanmaanservice - als aan de achterdeur - met de incasso en een eventueel juridisch traject - helpen.” Hogers is sinds 2011 franchisenemer bij Straetus. Hij heeft volgens eigen zeggen veel steun aan de franchisegever. “Maar het is ook belangrijk om zelf actief te zijn. Het komt niet vanzelf aanwaaien. Je moet constant aan de deur rammelen bij bedrijven, de nut en noodzaak van een goed debiteurenbeheer onder de aandacht brengen. Incasso is een vak, dat doe je niet zomaar. Juridische kennis is daarbij noodzakelijk, evenals een gezonde dosis ondernemerschap.” Hogers wijst bovendien op het belang van een goed, sterk merk. “Incasso heeft nou niet direct een goede naam, ondernemers worden er liever niet mee geassocieerd. Het bouwen van een sterk merk, wat Straetus momenteel doet, kan hierin verandering brengen. Dat vind ik goed, hoewel er nog wel een aantal stappen moeten worden gezet.”

+