Starten als franchisenemer

Wellicht honderdduizenden Nederlanders overwegen jaarlijks om een eigen bedrijf te beginnen. Daarover filosoferen is erg leuk, maar de werkelijkheid is toch anders. Op allerlei vragen zal snel een antwoord moeten komen. Welke branche past bij mij, heb ik voldoende financiële middelen, ben ik eigenlijk wel geschikt om zelfstandig ondernemer te worden, wil ik per se alles zelf doen of kies ik ervoor om als franchisenemer in een uitgetest concept te stappen?

Veel potentiële starters gaan voor informatie naar de Kamer van Koophandel. Daar is veel informatie over het ondernemerschap te verkrijgen. Als men voor franchise kiest, zal de Kamer van Koophandel de kandidaat verwijzen naar de website van de Nederlandse Franchise Vereniging. Velen van hen bezoeken dan ook onze site en vinden daar een keur aan informatie. Een kleiner deel neemt contact met ons op via de e-mail of de telefoon.

Het gebeurt af en toe dat zo’n starter vraagt naar de formule waar hij/zij het meest kan verdienen. Gelukkig is het grootste deel van de vragen een stuk serieuzer. De meeste vragen betreffen de betrouwbaarheid van de formule die men heeft uitgezocht. Wij antwoorden uiteraard naar eer en geweten, echter duidelijk zal zijn dat wij over onze leden veel meer kunnen vertellen dan over formules die niet bij ons zijn aangesloten. Doordat wij de franchisecontracten van onze leden iedere vijf jaar toetsen op evenwichtigheid en billijkheid en natuurlijk ook op eventueel verboden bepalingen, zijn wij in staat de potentiële starters prima te informeren.

Op de tweede plaats komen vragen over het proces zoals dat verloopt vóór de eventuele tekening van het franchisecontract. De NFV vindt dat zo’n proces transparant dient te zijn. Daarom is ook de Europese Erecode inzake Franchising opgesteld. Alle leden van de NFV moeten die toepassen.

Deze Erecode bevat een aantal richtlijnen hoe met elkaar om te gaan in de fase voorafgaand aan het sluiten van een franchisecontract.

Waarom starten als franchisenemer?

Uit een onderzoek van het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) kwam een aantal goede redenen naar voren om als franchisenemer te starten, dit in vergelijking met de ondernemer die alles zelf wenst te doen.

1. Een franchisenemer start in een uitgetest concept, waardoor de kans op slagen groter is.

2. Franchise onderscheidt zich vooral op het gebied van marktonderzoek, financiering en marketing.

3. Voorts scoort franchise hoger op het gebied van scholing, personeel en bijvoorbeeld de locatiekeuze.

Hoe te starten als franchisegever

Aan ondernemers die overwegen om zelf een franchiseformule op te starten stel ik altijd eerst de vraag: is er al een concept-/businessformat waar geld mee wordt verdiend. Je kunt immers pas franchisenemers voor jouw formule interesseren, als er daadwerkelijk een bedrijf, een pilot bestaat. Maar al te vaak moet ik constateren dat het concept slechts in theorie bestaat. In plaats van dat concept te realiseren, begint men al een formule op te tuigen, een contract op te stellen, een handboek te schrijven. Dat is op zich best wel nuttig, maar het is veel nuttiger al je energie te steken in de pilot. Pas als de pilot goed functioneert, komt men toe aan de vraag: hoe rol ik mijn concept uit: door het openen van vestigingen, door het aantrekken van franchisenemers of beiden.

Teneinde de volgorde van de te nemen stappen goed duidelijk te maken, organiseert de NFV twee maal per jaar een masterclass om franchisegevers op weg te helpen. Tijdens deze masterclasses worden handvatten aangereikt en adviezen gegeven over het oprichten en uitrollen van een eigen formule.

Ter voorbereiding op deze masterclass ontvangt de inschrijver de Praktijkgids Franchising (een uitgebreide leidraad (235 pagina’s) tot het opzetten van een franchiseorganisatie) inclusief een model franchiseovereenkomst. De masterclasses worden altijd georganiseerd eind juni - begin juli en begin december. Informatie hierover is te vinden op www.nfv.nl.

Lees meer over:
NFV
NFV