Starten als franchisenemer

NFV aan het woord: Starten als franchisenemer Ieder jaar overwegen weer tal van Nederlanders om een eigen bedrijf te beginnen. De één wil graag een jeugdwens verwezenlijken, de ander wil om hem of haar motiverende redenen zzp-er worden en weer een ander gaat de zaak van de ouders overnemen. Vervolgens komt de vraag: doe ik als ondernemer alles zelf of ga ik samenwerken met andere ondernemers? Daarnaast spelen allerlei andere zaken een rol: welke branche past bij mij, heb ik voldoende financiële middelen, ben ik eigenlijk wel geschikt om zelfstandig ondernemer te worden, ben ik bereid meer dan veertig uur per week te werken?

Voor informatie gaan potentiële starters onder andere naar de Kamer van Koophandel en de site van de Belastingdienst. Daarnaast wordt er heel wat ‘afgegoogeld’. Als men voor franchise kiest zal de kandidaat al vlug terechtkomen op de site van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) om daar een keur aan informatie over franchise in het algemeen en formules in het bijzonder tegen te komen. Vervolgens kan men dan via de e-mail maar ook telefonisch extra informatie inwinnen.

Het gebeurt wel eens dat zo’n starter vraagt naar de formule waar hij/zij het meest kan verdienen. Gelukkig is het grootste deel van de vragen een stuk serieuzer. De meeste vragen betreffen de betrouw-baarheid van de formule die men heeft uitgezocht. Wij antwoorden uiteraard naar eer en geweten, echter duidelijk zal zijn dat wij over onze leden veel meer kunnen vertellen dan over formules die niet bij ons zijn aangesloten. Doordat wij de franchisecontracten van onze leden iedere vijf jaar toetsen op evenwichtigheid en billijkheid en natuurlijk ook op eventueel verboden bepalingen, zijn wij in staat potentiële starters prima te informeren.

Op de tweede plaats komen er vragen over het proces zoals dat verloopt vóór de eventuele tekening van het franchisecontract. De NFV vindt dat zo’n proces transparant dient te zijn. Daarom is ook de Europese Erecode inzake Franchising opgesteld. Alle leden van de NFV moeten die Erecode toepassen. Deze Erecode bevat een aantal richtlijnen hoe met elkaar om te gaan in de fase voorafgaand aan het sluiten van een franchisecontract.

Waarom starten als franchisenemer?

Uit een onderzoek van het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) kwam een aantal goede redenen naar voren om als franchisenemer te starten, dit in vergelijking met de ondernemer die alles zelf wenst te doen. Een franchisenemer start in een getest concept, waardoor de kans op slagen groter is. Franchise onderscheidt zich vooral op het gebied van marktonderzoek, financiering en marketing. Voorts scoort franchise op het gebied van scholing, personeel en bijvoorbeeld de locatiekeuze.

Hoe te starten als franchisegever

Aan ondernemers die overwegen om zelf een franchiseformule op te starten stel ik altijd eerst de vraag: is er al een concept/ business format waar geld mee wordt verdiend. Je kunt immers pas franchisenemers voor jouw formule interesseren, als er daadwerkelijk een bedrijf, een pilot bestaat. Maar al te vaak moet ik constateren dat het concept slechts in theorie bestaat. In plaats van dat concept in de praktijk te testen/ te realiseren, begint men op papier een formule op te tuigen, een contract op te stellen en een handboek te schrijven. Dat is op zich best wel nuttig maar het is veel nuttiger al je energie te steken in de pilot. Pas als de pilot goed functioneert, komt men toe aan de vraag: hoe rol ik mijn concept uit? Door het openen van filialen, door het aantrekken van franchisenemers of beiden. Teneinde de volgorde van de te nemen stappen goed duidelijk te maken organiseert de NFV tweemaal per jaar een masterclass om aldus (potentiële) franchisegevers op weg te helpen. Tijdens deze masterclasses worden handvatten aangereikt en adviezen gegeven over het oprichten en uitrollen van een eigen formule. Vooral wordt aandacht besteed aan de kosten van zo’n traject, immers doorgaans worden deze kosten schromelijk onderschat.
Ter voorbereiding op deze masterclass ontvangt de inschrijver de Praktijkgids Franchising, (een uitgebreide leidraad - 235 pagina’s - tot het opzetten van een franchiseorganisatie) inclusief een model franchiseovereenkomst. De masterclasses worden altijd georganiseerd eind juni - begin juli en begin december.

Beurs ‘Onderneem ‘t!’

Aan de beurs ‘Onderneem ’t!’ zullen weer vele formules en daarnaast allerlei andere organisaties en bedrijven, waaronder de NFV, deelnemen. Een uitgelezen mogelijkheid dus om met franchise in contact te komen.