Rusland, een land met franchise perspectief

Rusland is nog altijd een grote onbekende. De werkelijkheid is echter een land met een begrotingsoverschot van 9% over 2006 en een economische groei over de laatste 8 jaar van gemiddeld 6,7% per jaar. De welvaart stijgt sterk onder invloed van veel investeringen en groeiende consumentenbestedingen.

De ruim 141 miljoen Russen hebben steeds meer uit te geven en stellen tot hun ongenoegen vast dat het aanbod van producten en diensten in kwaliteit en kwantiteit ver achterblijft bij hun wensen. Er is een grote behoefte aan professionele detailhandel, dienstverlening en horeca, vooral voor de snelgroeiende middenklasse. Kansen, ook voor Nederlandse franchisegevers. Diverse supermarktketens, het Duitse Metro en het Zweedse Ikea hebben de kansen al juist ingeschat; Dixons heeft al een belang genomen in één van de grootste elektronica ketens van Rusland. Intratuin staat in de startblokken voor de start met een master-franchise.

Russische markt groeit als kool

Jan te Riele windt er geen doekjes om: “Natuurlijk weet ik dat Rusland bij vele ondernemers niet eerste prioriteit is als je over export van een franchiseconcept praat. Er zijn landen die aanzienlijk dichter bij liggen. De keerzijde daarvan is dat in die landen dichtbij detailhandel, horeca en dienstverlening al ver doorontwikkeld zijn en de concurrentie erg zwaar is. Dit maakt het niet eenvoudig daar een voet aan de grond te krijgen. Die zwakke concurrentie is juist één van de aantrekkelijkheden van Rusland, de vraag naar professionele detailhandel, horeca en diensten is enorm en groeit nog steeds. De consument en zijn besteedbaar inkomen ontwikkelen zich veel sneller dan het aanbod van producten en diensten. Het ontbreekt Russische bedrijven aan kennis en ervaring om aantrekkelijke marketingformules neer te zetten. Vandaar dat er grote kansen liggen voor Nederlandse concepten.”

Met zijn adviesbureau is ook hijzelf in het gat van de markt gestapt en heeft hij zich als LOGITECC in Perm gevestigd. Met grote regelmaat pendelt hij tussen zijn woonplaats Alphen aan den Rijn en Perm, een grote stad in de Oeral. Hij beschikt daar over een vaste staf die mede de adviesopdrachten in detailhandel, horeca en groothandel uitvoert. Jan te Riele kan bogen op veel ervaring, onder andere bij levensmiddelenbedrijf Laurus en benut thans die kennis en ervaring in zijn Russische praktijk. Enkele jaren geleden bleek al dat er grote behoefte is aan specialistische kennis en ervaring op marketing- en logistiekterrein en waagde hij de sprong naar Rusland.

Franchising speerpunt in ontwikkeling

Rusland is een gigantisch land dat op bestuurlijk vlak is opgedeeld in autonome gouvernementen met een eigen regering en parlement. Perm is de hoofdstad van Permskyi Kray een regio met meer dan drie miljoen inwoners en grote natuurlijk rijkdommen (olie, gas, diamant, kali, hout, etcetera). Van oudsher is het een belangrijk gebied voor de defensie-industrie. Mevrouw Jelena Gilyazova, minister van handel, is overtuigd van de kracht van franchising voor de ontwikkeling van de private sector en het midden- en kleinbedrijf. Het is echt een speerpunt in de economische ontwikkeling. Mevrouw Gilyazova is mede de motor achter de officiële delegatie die in maart 2008 naar Nederland komt. Zij zegt letterlijk: “Er is een flinke groep zakenmensen die kapitaal en wil hebben om in franchising te investeren. Onze regering in Perm steunt hun pogingen, omdat deze soort ondernemingen stabieler zijn dan andere. Onze zakenwereld begrijpt thans dat franchising een grotere vorm van zekerheid bidet.” Jan te Riele: “Wij hebben haar voor Franchise+ geïnterviewd en hebben regelmatig contact met haar. Zij levert de nodige inspanningen om deze missie tot een succes te maken. Dit betekent dat wij Russische zakenmensen naar Nederland halen die interesse hebben in investering in een franchiseconcept. Het wordt dus een zeer serieuze zaak, want ook deze zakenmensen hebben ervaren wat de mogelijkheden van een franchise zijn. Het aardige is dat franchising mede bekend is geraakt in Perm, doordat Jan Bezemer hier seminars bij de Kamer van Koophandel heeft gegeven en enkele franchisebedrijven adviseert”.

“Per 1 januari 2008 treedt in Rusland een programma voor bevordering van het midden- en kleinbedrijf in werking en we verwachten dat dit mede kansen schept. De regering van Perm zal daar van harte aan meedoen, omdat wij het aandeel van het MKB in de economie sterk willen vergroten”, aldus mevrouw Gilyazova. “Zowel voor de Overheid als diverse bedrijven is geld voor investering eigenlijk geen vraagstuk, er is een enorm begrotingsoverschot en de groei van besteedbare inkomens zorgt voor een grote liquiditeit en een sterke nationale munt”, voegt Te Riele er nog aan toe.

Kansen voor Nederlandse franchisegevers

De geschiedenis van de Nederlandse handel met Rusland gaat terug tot de tijd van Peter de Grote. Zijn leergierigheid had een grote invloed op de economische en technische ontwikkeling in zijn land. Dit heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de relatie tussen de twee landen. In de Russische taal zijn bijvoorbeeld nog tientallen woorden van duidelijk Nederlandse oorsprong. Nederland is na China de tweede handelspartner van Rusland en de grootste investeerder. Dingen die niet erg bekend zijn maar wel aangeven dat Russen graag zakendoen met Nederlanders en dat er een groot wederzijds vertrouwen is. De verwachte Russische toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie zal een verder positief effect hebben op de handelsrelaties.

De regering in Perm, bij monde van mevrouw Gilyazova, hoopt dat Nederlandse franchisegevers de kansen in Perm zien en deze plaats zullen kiezen voor de start van hun Russische ontwikkeling.

Het Franchise Forum

Het Perm-Dutch Franchise Forum wordt op maandag 3 maart 2008 in Amsterdam georganiseerd om Russische zakenmensen in contact te brengen met Nederlandse franchisegevers. Onder andere de Economische Voorlichtingsdienst EVD en de Russische Handelsvertegenwoordiging verlenen hun medewerking. De Russen komen met duidelijke doelstellingen naar ons land. De groei van de welvaart in de afgelopen jaren heeft er mede voor gezorgd dat er op allerlei gebied kapitaal is voor investeringen, ook investeringen in buitenlandse franchiseconcepten. De belangstelling daarvoor is groot. Het is zeker niet zo dat daarbij de grote Amerikaanse namen de voorkeur verdienen. Integendeel, hiervan heeft men intussen toch nadelen ondervonden.

Tijdens het Forum zullen deskundigen uit diverse disciplines de deelnemers invoeren in de kansen en specifieke eisen van zakendoen in en met Rusland. Juridische zaken, fiscaliteit, geldverkeer, economisch klimaat en andere relevante zaken worden aan de orde gesteld. Een Russische master-franchisenemer zal over zijn ervaringen vertellen met de franchiseformules die hij bijna tien jaar geleden naar Perm en omgeving haalde. Van Nederlandse kant worden franchisegevers in de gelegenheid gesteld kennis te maken met geïnteresseerde Russische ondernemers over de verwerving van een master-franchise of andere wijze van samenwerking.

Jan te Riele: “Perm is een interessante vestigingsplaats. In deze stad wonen 1,1 miljoen mensen, het is één van de grootste plaatsen in een economisch sterke regio. Het is politiek stabiel en ligt op de grens van Europa en Azië. Perm beschikt over goede verbindingen met andere belangrijke steden in de omgeving zoals Jekaterinburg, Oefa, Kazan, Samara en meer naar het Oosten met Chelyabinsk, Novosibirsk, Omsk en Irkoetsk. Het zijn voor ons misschien wat exotische namen, maar bedenk wel dat ieder van deze steden een echte metropool in zijn regio is met een grote marktpotentie”.

En voegt hij er aan toe: “We zijn intussen al zover dat we redelijk wat deelnemers van Russische kant hebben. Binnenkort gaan we Nederlandse franchisegevers benaderen om hen uit te nodigen”. Betekent dit nu dat franchisegevers met een mooie brochure in de Russische taal moeten verschijnen? “Nee, beslist niet, de eigen Nederlandse brochure met Engelse vertaling werkt zeker gunstig. Het maakt de uitleg gemakkelijker. We gaan er vanuit dat een franchisegever goed op een rijtje heeft wat de inhoud van zijn formule is. We hopen dat tijdens het Forum, bezoeken en gesprekken bij Nederlandse franchisegevers gepland gaan worden. Een reis naar Perm met Nederlandse franchisegevers zullen we zeker overwegen”, besluit Jan te Riele.

Lees meer over:
Jan Bezemer Jan Bezemer
Voormalig hoofdredacteur Franchise+