Potentiële franchisenemer moet vragen stellen

U bent zich aan het oriënteren op franchiseorganisaties en wilt graag in gesprek raken over uw eventuele toekomst als franchisenemer. Veel vragen stellen en goed luisteren hoort bij deze fase. Goede vragen zijn essentieel in elk gesprek met een potentiële franchisegever.

Deze bijdrage is bedoeld om uw zoektocht iets meer handvatten te geven, zodat u een effectief traject in gaat met een formule.

Wat kan ik?
Voordat u de beurs ging bezoeken, heeft u zich waarschijnlijk al afgevraagd wat er binnen uw mogelijkheden ligt. Zou u een goede ondernemer zijn en over welke competenties beschikt u? Ondernemerschap betekent ook risico’s en kunt u daarmee overweg? Ook financiële middelen zijn voor het ondernemerschap van vitaal belang: beschikt u over voldoende eigen middelen om te kunnen investeren?

Wat wil ik?
Ook deze vraag kunt u zichzelf stellen ter voorbereiding. Bent u onder meer bereid om meer dan 40 uur per week te werken? Ziet u zichzelf ondernemen in een vestiging en tussen vier muren of juist in een bepaalde regio met een vervoermiddel? Wilt u een product verkopen, een dienst verlenen? Ziet u een duurzame samenwerking met een formule, die gemiddeld vijf jaar duurt en gewoonlijk hernieuwbaar is?

Wat past bij me?
In Nederland zijn meer dan 700 formules actief, dus het is belangrijk dat u uw keuzes beperkt in dit brede aanbod. Past een grote, landelijke keten bij u of juist een kleine(re) formule? Houdt u van het pionieren of eerder van gebaande paden? Wilt u (een van) de eerste(n) zijn of juist al vele collega’s om u heen hebben bij de start? Zoals gezegd…. vele vragen in deze fase…

Uiteindelijk hoop ik van harte dat u een keuze kunt maken en concreet met een formule in gesprek raakt. Wellicht hebt u al interessante formules gesproken op de Onderneem ’t! beurs. Mocht u een eerste kennismaking plannen met een franchisegever, bereid u dan goed voor.

Hoe kan ik investeren?
Een van de vele issues in het traject van franchisenemers is de investeringsvraag. Hoe hoog is de gevraagde investering bij een formule en op welke manieren kunt u eigen middelen inbrengen? Als rekenvoorbeeld gebruik ik een totale investering van 160.000 euro. U wilt franchisenemer worden. Dat betekent dat u zelf een bepaald gedeelte moet kunnen inbrengen in deze totale financieringsbehoefte van 160.000 euro. U kunt namelijk niet de volle 100 procent laten financieren bij een bank. Gemiddeld moet u uitgaan van een eigen inbreng van 25 procent van het totaal te investeren bedrag. In dit rekenmodel is dat 40.000 euro. U kunt dat op drie manieren realiseren, te weten:

 1. Via contant/spaargeld - u heeft het al op uw rekening staan en kunt het bedrag inbrengen tijdens de financieringsaanvraag. Dit is de makkelijkste weg.
 2. Via overwaarde van uw woning (let wel: hier moet goed onderzoek naar gedaan worden of er sprake is van overwaarde!). Gezien de economische omstandigheden zijn huizenprijz en niet meer zoals vroeger en moet u kunnen aantonen dat er sprake is van daadwerkelijke overwaarde. Dit is een langdurig proces.
 3. Via een achtergestelde lening van familie of vrienden - zij lenen u het geld, dat u kunt gebruiken voor de financiering. Echter behoort een lening ook terugbetaald te worden. Achtergesteld betekent dat deze persoon pas terugbetaald kan worden, als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan in de exploitatie. Verder is het belangrijk dat u geen schulden heeft bij instanties. U kunt dit navragen bij BKR te Tiel via uw bank.

Welk traject ga ik doorlopen?
Als u eenmaal in gesprek bent met een formule, vraagt u dan ook altijd naar een stappenplan of een beschrijving van het traject en welke tijdsduur het gaat hebben voordat u daadwerkelijk van start kunt gaan. De meeste formules hebben een dergelijk stappenplan voor u klaar liggen en kunnen uit ervaring vertellen wat de gemiddelde duur is. Dat verschilt overigens sterk per formule en per sector! Zorg er altijd voor dat u in het bezit bent van een exemplaar van de Europese erecode. Dit document informeert u over uw onderzoeksplicht als (kandidaat-) franchisenemer en welke documenten u onder meer behoort te ontvangen van de franchisegever alvorens u een besluit kunt nemen. Ik wens u veel succes met het vinden van een passende franchiseorganisatie.

Vragen stellen:

 • Respecteert u de Europese erecode inzake franchising?
 • Waarom verkiest u uitbreiding via franchise boven filialen?
 • Hebt u een pilot-vestiging in eigen beheer?
 • Hoeveel franchisevestigingen telt de keten op dit ogenblik?
 • Hoeveel zijn er het laatste jaar bijgekomen? - Zijn er franchisevestigingen niet geslaagd? Hoeveel? Wat was de reden?
 • Hoe lang duurt het franchisecontract in jaren? Hernieuwbaar?
 • Welke eisen stelt u aan een franchisenemer?
 • Wat is de hoogte van de fee's? Wat krijgt men hiervoor in de plaats? - Bestaat er een franchiseraad of een bepaalde commissie in de formule?
 • Op welke terreinen heeft deze beslissingsbevoegdheid?
 • Bezit de formule een handboek? Hoe actueel is deze en wanneer vinden updates plaats? Maakt het handboek deel uit van het contract? - Werkt de formule met een exclusiviteitsgebied?
 • Welke brutomarge mag ik als franchisenemer verwachten?

Over Stichting Franchise Keurmerk

Stichting Franchise Keurmerk is een onafhankelijke certificeringsinstelling die door middel van een vaststaand, kortdurend beoordelingsproces een blauwdruk geeft van een organisatie. Daarbij ligt de nadruk op partnerschap van de franchisegever met franchisenemers. Binnen de formule hebben de franchisegever en franchisenemers elkaar nodig om te komen tot een sterke en trefzekere formule met een eigen gezicht, enthousiaste franchisenemers en goede communicatie. Ook kunnen individuele (kandidaat-)franchisenemers er terecht voor informatie over juistheid en volledigheid van informatievoorziening.

Europese erecode

De Europese erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. De Erecode is een soort gedragscode, geen formele wet. Bij de beoordeling van een geschil kunnen rechters de inhoud van de Erecode bij de oordeelsvorming betrekken. 

Emy Smolders,
Voorzitter Stichting Franchise Keurmerk