Orde op zaken bij KFC

Franchiseorganisatie Kentucky Fried Chicken (KFC) haalde enkele weken geleden de landelijke pers toen de keten zelf het faillissement aanvroeg van zeven vestigingen. Die waren allen eigendom van franchisenemer KBS. Het was een dieptepunt in het langlopende conflict tussen franchisegever en franchisenemer. Inmiddels gloort er weer perspectief want het ziet er naar uit dat vijf en wellicht zeven filialen hun deuren binnenkort weer openen.

"Het is triest dat het zover heeft moeten komen. Wij hadden graag een andere oplossing gezien, maar daar is medewerking van de franchisenemer voor nodig", constateert formule manager Joost Labadie van KFC. "Dit is voor niemand goed, niet voor ons, niet voor de franchisenemer, niet voor het betrokken personeel en zeker niet voor de klanten. Voor KFC is het heel belangrijk om snel de restaurants in te kunnen zodat ook het personeel voor de organisatie zoveel mogelijk behouden kan worden. Er worden nu gesprekken gevoerd met de werknemers. Die geven aan graag voor de KFC-formule aan de slag te willen. Daarmee kan hopelijk het verhaal rond KBS een positief einde krijgen. Als alles meezit, zijn de restaurants binnen twee weken open en kunnen we ook onze gasten weer verwelkomen."

Voortvarend

Het begon allemaal voortvarend in 2005. Ondernemer Bruinsma en diens toenmalige compagnon richtten in 2005 KBS op en nemen bestaande eigen vestigingen van over KFC. Eerst Eindhoven, daarna volgen Breda, Heerlen, Venlo, Amersfoort, Hengelo en Arnhem. Tot ieders tevredenheid. KBS wil groeien en opent nieuwe vestigingen in Tilburg en Middelburg. Inmiddels heeft de compagnon van franchisenemer Bruinsma afscheid genomen. De voormalige compagnon was bij KBS verantwoordelijk voor de operationele zaken. Hij is doorgegaan als franchisepartner van KFC in Heerlen en exploiteert nu twee vestigingen met succes. Vorig jaar ging het mis, met name bij de twee nieuwe vestigingen, althans in de ogen van KBS.

Joost Labadie daarover: "Het openen van een nieuwe vestiging heeft een andere dynamiek dan het overnemen van een bestaande vestiging. De start is vaak flitsend, maar daarna duurt het een of twee jaar voordat zo'n vestiging rendement oplevert. Dat is heel normaal. Daar hebben we met KBS over gesproken en onze hulp en ondersteuning bij aangeboden. Toen begonnen de meningsverschillen. In onze ogen is er te laat en te weinig aandacht geweest voor het trainen, begeleiden en coachen van de teams. Bovendien wilde men het wiel opnieuw uitvinden. Er is te weinig gebruik gemaakt van onze operationele processen en handleidingen. Dat is opmerkelijk omdat juist het gebruik van succesvolle processen en handleidingen één van de voornaamste redenen is dat men graag binnen een franchise onderneemt."

Oplossing

"Wij hebben er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Want dit soort zaken wil je intern oplossen. Maar helaas is dat niet gelukt, ondanks vele voorstellen van onze kant", aldus Joost Labadie. KFC zag zich genoodzaakt de franchiseovereenkomst te beëindigen. Een week later zeggen de Rabobank en de ABN AMRO hun kredieten op en niet veel later vraagt KFC het faillissement van KBS aan. KBS daagt op haar beurt KFC voor de rechter in een kort geding. Op 23 september stelt de rechtbank in Lelystad vast: "De voorzieningenrechter (acht) het niet aannemelijk dat een bodemrechter - later oordelende - zal beslissen dat KFC c.s. haar zorgplicht als franchisenemer heeft geschonden."

Joost Labadie: "Wij zijn blij met deze uitkomst. We hadden niet anders verwacht. Maar het is ontzettend jammer dat het überhaupt zover heeft moeten komen. Het geschil met de heer Bruinsma en zijn ondernemingen zal door onze advocaten verder worden opgelost. Wij concentreren ons op de restaurants en het personeel."

Amper een week na de uitspraak van de rechtbank hebben de curatoren mr. Sjoerd Tilman en mr. Jan J. Dingemans met Joost Labadie namens KFC een overeenkomst gesloten waarbij de activa van de failliet verklaarde KBS-ondernemingen zijn overgenomen. Daarbij zijn partijen overeengekomen dat zo veel mogelijk personeel in dienst zal komen van KFC. KFC is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen van de opening van de restaurants in Hengelo, Venlo, Eindhoven, Arnhem, Breda, Middelburg en Tilburg. Zo moeten ondermeer de goederen die de banken in bezit hadden genomen weer teruggeplaatst worden. Met deze banken is inmiddels ook een akkoord gesloten door de curatoren.

De curatoren zijn tevreden met het bereikte resultaat. "Wij hebben de taak om voor de schuldeisers en het personeel de best mogelijke oplossingen te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat door de overeenkomst met KFC daaraan een belangrijke bijdrage is geleverd." Over de verdere afwikkeling van de boedel kan nog niet veel worden gezegd. Tilman en Dingemans zeggen daarover: "Wij zijn verder aan het inventariseren welke acties nog genomen moeten worden en streven naar een zo spoedig mogelijke afronding van dit faillissement."

De advocaat van KFC, mr. Tim van der Maas (Valegis Advocaten, Rijswijk), is van mening dat met de overeenkomst een belangrijke stap is gezet. Van der Maas zegt hierover: "De overeenkomst met de curatoren is een logisch gevolg van de gewezen vonnissen waarbij KFC in het gelijk is gesteld. Nu kan mijn cliënte de vestigingen gaan exploiteren op een economisch verantwoorde wijze."
 

Sterk merk

Joost Labadie verwacht dat het conflict geen gevolgen zal hebben voor de groeiplannen van KFC: "Het is een vervelende kwestie. Maar KFC is een sterk merk. We kunnen een stootje hebben. Ik verwacht niet dat het een negatief effect heeft op onze plannen. In 2015 willen we zo'n 75 restaurants in Nederland hebben. Die ambitie blijft onverminderd van kracht. Begin volgend jaar gaat een nieuwe vestiging open in Alkmaar en er staan nog een aantal openingen op stapel. We hebben ons team versterkt om de ontwikkeling en de groei verder te ondersteunen. Nederland is samen met Duitsland en Frankrijk een belangrijke groeimarkt voor ons."

Acht vestigingen

In 2005 wordt KBS opgericht en wordt franchisenemer bij KFC. In de loop der jaren groeit de onderneming uit tot acht vestigingen (Tilburg, Breda, Middelburg, Eindhoven, Hengelo, Arnhem, Venlo en Amersfoort met in totaal zo’n driehonderd personeelsleden. De problemen ontstaan vorig jaar omdat met name de vestigingen in Tilburg en Middelburg hun omzetverwachtingen niet halen. In 2010 loopt de vordering van franchisegever KFC op tot zo’n € 190.000. KBS komt zijn verplichtingen niet na en de schuld loopt in snel tempo op. Volgens KBS bedraagt de schuld aan KFC inmiddels € 600.000. KFC daarentegen stelt dat de vordering inmiddels is opgelopen tot € 900.000.

In mei van dit jaar verkoopt KBS de vestiging in Amersfoort en wordt de netto-opbrengst gebruikt om de schulden te verminderen. KFC stelt begin mei KBS in gebreke en kondigt juridische maatregelen aan als betalingen uitblijven. In juni stopt KBS met betalingen aan de franchisegever. Op 25 augustus 2011 legt KFC beslag op twee bv’s van KBS Franchisebeheer. Op 31 augustus zeggen de Rabobank en de ABN AMRO hun kredietovereenkomsten met KBS op. Op 8 september zegt KFC de franchiseovereenkomst op en vraagt het faillissement aan voor de zeven overgebleven vestigingen van KBS. Op dezelfde dag stopt leverancier Leen Menken met de bevoorrading van de vestigingen. Daarop sluiten de vestigingen hun deur. In september worden de zeven vestigingen failliet verklaard. KBS heeft dan inmiddels een rechtszaak tegen KFC aangespannen omdat de franchisenemer vindt dat franchisegever KFC ernstig tekort is geschoten in haar zorgplicht. De rechter stelt op 23 september KFC in het gelijk. Op 28 september bereikt KFC een overeenkomst om de gesloten vestigingen zo snel mogelijk weer als eigen vestiging te heropenen.