De opvallende groei van Gonzales Barbecue Restaurants

Gonzales Barbecue Restaurants is in ongeveer 43 maanden tijd gegroeid van één naar 43 vestigingen en is daarmee van een restaurantje in het Zuid-Limburgse Spaubeek in korte tijd opgeklommen tot -naar vestigingsaantallen- de tweede restaurantketen van Nederland (na La Place van V&D). Daarnaast neemt de vraag voor licenties vanuit het buitenland steeds grotere vormen aan, maar worden tegelijkertijd in deze tijd hogere eisen gesteld aan de aansturing van de Nederlandse franchisenemers.
De combinatie van deze zaken vormde voor Ruud Klinkers, Rob Adriaens en drs. Henk Ceha, de aandeelhouders van moedermaatschappij BBQ Holding bv, aanleiding om over te gaan tot de introductie van een master-franchisestructuur en de oprichting van BBQ International bv.

Master-franchisestructuur

In de Gonzales master-franchisestructuur heeft elk land zijn eigen franchisegever, namelijk de master-franchisenemer voor dat land. Deze laatste kan zich volledig con-centreren op het formulemanagement en de formule-expansie, omdat de centrale diensten in internationale (meertalige) opzet worden beheerd en geleverd door BBQ International bv, de master-franchisegever. De centrale diensten bestaan uit het hart van het formulebeheer, te weten het call-center voor de reserveringen, het Gonzales Management Systeem en het inhouse-reclameburo. BBQ International bv adviseert de franchisegevers van de verschillende landen bij hun ketenontwikkeling en bouwt met diverse partners aan een internationaal financieringsnetwerk (BBQ Finance).

Verkoop Nederland aan master-franchisenemers Frans van Greunsven en Erik Stuit

Frans van Greunsven (franchisenemer Gonzales Vlaardingen) en Erik Stuit (franchi-senemer Gonzales Ede) zagen hun kans in deze koerswijziging, om hun uitgesproken visie op het formulemanagement en de formule-expansie van Gonzales in Nederland in de praktijk te brengen. “Er is volgens mij geen enkele formule waarin je als franchisenemer zo veel tijd voor je klanten hebt en zo veel geautomatiseerde ‘tools’ hebt om je eigen bedrijfsvoering te verbeteren en van anderen te leren. Maar wat Gonzales Nederland daarenboven nodig heeft, zijn formulemanagers die de ondernemers leren bewust die ‘tools’ te gebruiken op basis van een gezonde zelfkritische houding en last but not least, de persoonlijke commerciële functie weer centraal stellen”, aldus Frans van Greunsven. “Dan heb je dus formulemanagers nodig die met deze ‘tools’ kunnen lezen en schrijven maar tegelijkertijd weten hoe zich dat in de directe restaurantpraktijk vertaalt”, voegt Erik Stuit eraan toe. “De heren hebben beiden een succesvol Gonzales restaurant, terwijl van Greunsven zijn sporen daarvoor in de bankwereld heeft verdiend en Stuit bij onder andere toeleverancier Deli-XL in sales- en marketingfuncties. Zij voldoen daarmee perfect aan de eisen waaraan de Nederlandse franchisegever moet voldoen. Ik draag het stokje daarom vol vertrouwen over aan beide heren”, aldus  Klinkers, die nu samen met onder andere Ceha en Adriaens BBQ International bv gaat uitbouwen.

Lees meer over:
Franchise+ Franchiseplus
Redactie