Ongeluk zit in een klein hoekje

Als een van uw medewerkers in het verkeer betrokken raakt bij een ongeval kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Een werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de omstandigheden waarin en waaronder een werknemer zijn werk moet doen.

Het Arena-arrest

De Hoge Raad heeft in 2001 een belangrijke uitspraak gedaan (het ‘Arena-arrest’). Aanleiding was een ongeval waarbij werknemers tijdens het rijden met een busje gewond raakten. Alle werknemers konden hun schade verhalen op de WA-verzekering van de betreffende auto waarin ze zaten, alleen de chauffeur zelf kon dat niet. Deze chauffeur/ werknemer heeft daarop van zijn werkgever een schadevergoeding geëist. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven van de werkgever biedt voor deze schade geen dekking, aangezien schade met of door motorvoertuigen daarop standaard is uitgesloten. De Hoge Raad stelde de werknemer in het gelijk. Als ondernemer kunt u dus aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw werknemer als bestuurder, in- of opzittende van een motorvoertuig oploopt.
Na de uitspraak van de Hoge Raad is toen de zogenoemde WEGAM polis ontwikkeld. WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheid bij Gebruik van Motorvoertuigen. Hoe men met voetgangers- en fietsongevallen tijdens ‘werktijd’ om zou moeten gaan was nog niet uitgesproken maar zeker was wel dat deze werkgeversaansprakelijkheid niet onder de dekking van de in het leven geroepen WEGAM-verzekering zou vallen.

Het vervolg

In 2008 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven in een uitspraak over een fietsongeval. Hierbij ging het voor de goede orde om een werk gerelateerd fietsongeval van een thuiszorgmedewerker, dus niet om puur privé of puur woon-werk-fietsverkeer. Ook deze werknemer werd in het gelijk gesteld. In reactie op dit vonnis werd het daarna mogelijk om de dekking van de WEGAM polis of van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven uit te breiden met een dekking voor ongemotoriseerde verkeersdeelnemer/ werknemer die tijdens werk gerelateerd transport/vervoer iets overkomt.

Verzekeraars bieden dus verschillende oplossingen. De risico’s kunnen zowel onder de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven als onder de WEGAM polis vallen. Laat u hierover goed informeren door uw verzekeringsadviseur want het zijn risico’s om bij stil te staan aangezien de financiële gevolgen aanzienlijk kunnen zijn. Want bij het verhalen van letselschade, inkomensschade, smartengeld en dergelijke kan het om serieuze bedragen gaan.

Tot slot

Moeten werknemers voor de zaak gemotoriseerd reizen dan is het dus gelet op de rechtspraak zaak om te bekijken of een WEGAM-verzekering wenselijk is om aansprakelijkheid te verzekeren, en of het wenselijk is om de verzekering uit te breiden indien de werkgever in de praktijk ook te maken heeft met werknemers die zich te voet of te fiets voor de werkgever in het verkeer begeven. Of we er hier nu mee zijn is nog maar de vraag. Er wordt over gesproken om ook het woon-werkverkeer onder de aansprakelijk van de werkgever te laten vallen. Laat u niet verrassen!

Guus Mineur
Supergarant Verzekeringen

Lees meer over:
Franchise+ Franchiseplus
Redactie