NFV Winter Event in teken van ‘gezamenlijke’ toekomst

De neuzen allemaal dezelfde kant op. Franchisegevers en franchisenemers, gezamenlijk. Dat was de belangrijkste boodschap - als het gaat om de toekomst van franchise - die de NFV tijdens het Winter Event in Kasteel Woerden meegaf aan de ruim zeventig deelnemers, die het daar overigens grondig mee eens waren. “Het verschil maak je met elkaar, met plezier.”

Het zijn roerige tijden in franchise, erkende ook voorzitter Will van den Hoogen in zijn rede op het Event. Reden? De Nederlandse Franchise Code (NFC). “Het ontstaan van de NFC en de mogelijke invloed en werking op de franchisesector en de franchiseondernemingen leidt vooralsnog tot enige polarisatie en niet tot het goede handvat voor de samenwerkingsvorm en het verbindend element dat het zou moeten zijn.” Ook over de rol van de NFV in de totstandkoming van de Code zijn vragen. Dat bleek tijdens het event, waar vanuit de zaal enkele opmerkingen waren over onder meer de communicatie vanuit de NFV rondom de NFC. Deze is volgens sommige leden ietwat beperkt. “De NFV heeft de ontwikkelingen rondom de NFC nauwlettend gevolgd en daar waar mogelijk over het proces geïnformeerd. Helaas was er steeds weinig voortgang en waren er geen inhoudelijke feiten te melden. Pas in de laatste weken wordt er echt op de inhoud gestuurd”, pareerde Van den Hoogen. Ook meldde de voorzitter dat er het afgelopen jaar een maximale inzet is geweest om resultaat te bereiken en ook draagvlak voor het resultaat. “Maar dat neemt niet weg dat we graag hadden gezien dat het proces soepeler was gegaan en er meer eenduidigheid over het gewenste resultaat zou zijn.”

Implementatie

Het NFV Winter Event werd gehouden op 26 januari, een moment waarop de precieze inhoud van de Code nog niet bekend was. Evenmin was op dat moment duidelijk hoe de implementatie van de Code in de franchisesector zou verlopen. Toch weerhield dit de NFV en de deelnemers van het event er niet van om vooral vooruit te kijken, de blik op de toekomst te richten. In de toekomstvisie van de vereniging hamert de NFV op samenwerken. Van den Hoogen: “Franchise is samenwerking. Het gaat om de kracht van samenwerking. Daar moet ook de vereniging voor staan. De vereniging is geen doel op zich. Een vereniging is een bindmiddel en een platform om doelen te realiseren.” Eerder al liet de NFV weten te gaan voor een Franchise Platform. “Een samenwerkingsvorm tussen franchisegevers, franchisenemers, geassocieerden en media in franchise. Dat plaatje is bij ons nog steeds meer dan actueel en daarvoor worden ook verkennende gesprekken gevoerd. Om met elkaar te bepalen wat we echt willen en kunnen. Hoe maken we franchise met elkaar futureproof. De energie en betrokkenheid van de leden is daarin essentieel.”

Co-creatie

Een visie die helemaal past in het denkpatroon van René Hendriks. Hij was gastpreker tijdens het NFV Winter Event en zegt dat in co-creatie de beste resultaten worden behaald. Ook de franchisesector, waar franchisegevers en franchisenemers meer moeten samenwerken, moet co-creëren. “Ik zie nog te veel afstand tussen de werkvloer en het management, tussen franchisegevers en franchisenemers. Geef elkaar de ruimte en wees als franchisegever vooral niet te rigide. Niet alleen top-down, maar vooral ook bottom-up”, aldus Hendriks. Dat laatste is volgens hem vooral belangrijk omdat de franchisenemer de klant als geen ander kent. “Het is belangrijk om alles te bekijken door de ogen van de eindgebruiker. Als je weet wat deze wil en waarom, dan pas kun je de service optimaal inrichten of verbeteren.” Willen franchiseformules een service optimaal ontwerpen, dan hebben zij volgens Hendriks daarbij bovendien verschillende disciplines nodig. “In co-creatie laat je multidisciplinaire teams soepel met elkaar samenwerken door ze - vanuit het oogpunt van de klant - met elkaar te verbinden. Dus ga als franchisegever met de franchisenemer en zijn medewerkers om de tafel en deel met elkaar de ideeën. Daaruit ontstaan altijd weer nieuwe ideeën, vaak hele goede ideeën. Innovaties.”

Bruisgedachte

Hendriks hangt in het realiseren van goede co-creatie de bruisgedachte aan. De b staat daarin voor het ‘betoveren van de klant’. Andere aspecten zijn: ‘realiseer je droomwinkel’, ‘uit je ondernemerschap’, ‘inspireer je omgeving’ en ‘stuw de omzet’. “Alles grijpt in elkaar, het een kan niet zonder het ander. Als je de klant niet betovert, valt de b van bruis weg en krijg je ruis.” Voor franchiseorganisaties geldt dan ook in de visie van Hendriks dat ze veel moeten overleggen, goed moeten luisteren naar klanten en doelen moeten durven te stellen in de zoektocht naar de optimale service. “Maar het optimale wordt nooit bereikt, dat durf ik ook wel te stellen. Er zijn altijd weer nieuwe ontwikkelingen, nieuwe innovaties die helpen om het gezamenlijk nog weer beter te doen.” Ook voor de NFV geldt dat co-creatie kansen biedt. “Dat vind ik ook het mooie aan het streven van de NFV naar één Franchise Platform voor franchisegevers en franchisenemers. Dat biedt de juiste handvatten om met elkaar vooruit te gaan. De strijd die er nu soms is, kost energie. Verspilde energie, in mijn ogen. Het verschil maak je juist met elkaar, met plezier. Ook als vereniging.” 

Brainstorm

De voordracht van Hendriks opende ogen en was voer voor de deelnemers tijdens de brainstormsessie. Hierin moest men in groepen nadenken over de doelen voor de franchisewereld die binnen drie jaar moeten worden gerealiseerd. Belangrijkste suggesties: het imago van franchising moet zijn verbeterd, er moet meer transparantie in de financiële keten tussen franchisegever en franchisenemer zijn, er moet meer kennis worden gedeeld binnen de sector en de oprichting van het Franchise Platform moet zijn gerealiseerd.