NFV roept op tot samenwerking

De drukbezochte NFV Nieuwjaars Netwerkbijeenkomst stond in het teken van ‘samenwerken’ en in het teken van kwaliteit in franchise.

Nieuwe tijd, nieuwe mogelijkheden. Dat heeft het bestuur van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) gedacht bij het maken van de plannen voor 2015. “De NFV wil toe naar een platform voor franchisend Nederland waar plaats is voor franchisegevers, franchisenemers en hun adviseurs: de geassocieerde leden”, zegt Will van den Hoogen, voorzitter van de NFV, in zijn toespraak tijdens de Nieuwjaars Netwerkbijeenkomst van de NFV. De actieve koers die het NFV bestuur in 2012 heeft ingezet heeft zijn beslag gekregen en wordt door de belangenvereniging doorgezet in 2015. “Franchise staat als model - ondanks alles - op de kaart. De uitdaging is om daar met elkaar een meer positieve lading aan te geven”, vertelt Van den Hoogen. De NFV staat volgens hem voor kwaliteit in franchising en anno 2015 moet dat meer aansluiten bij een tijdgeest van ‘delen’. “Van samen verantwoordelijkheid nemen, niet afwachten en niet ten koste van de ander. De oude economie en oude verdienmodellen lijken het echt af te moeten leggen tegen de  ‘game changers’. Een aanpassing aan de marktontwikkelingen geldt voor ons allemaal: of we nu actief zijn in de retail, in de horeca, de dienstverlening of de zorg met al haar veranderingen.”

Samenwerking

Van den Hoogen laat in zijn toespraak de term ‘samenwerking’ ook niet onbesproken. “Samenwerking begint met elkaar kennen. Weten waar je mee bezig bent en elkaars kracht ervaren. Samenwerking lijkt mij een heel mooi motto voor 2015”, zegt hij in zijn toespraak. Van den Hoogen noemt de publiciteit in het afgelopen jaar nou niet bepaald reclame voor franchise. “Franchise heeft immers als organisatiemodel een enorme groei doorgemaakt tot de omvang die het thans heeft van zo’n 31 miljard euro omzet. In de jaren van groei van de economie en van organisaties ging het iedereen voor de wind. De afgelopen tijd moeten we echter allemaal de zeilen bijzetten om nog verder te komen. Dat zet de zaken wel op scherp. Het maakt ook dat er meer discussie is gekomen over het franchisemodel. Discussie die niet slecht hoeft te zijn want wrijving geeft glans. Het is echter wel slecht als een discussie niet leidt tot oplossingen, maar tot wantrouwen en moddergooien in de media.” Daarom wil de belangenvereniging naar een beter samenwerkingsmodel dat gedragen wordt door alle franchiseorganisaties en waarvan de code, die thans in ontwikkeling is, een integraal deel uitmaakt.

Een-op-een

Na de toespraak van Will van den Hoogen, kondigde ING, sponsor van de NFV Franchise Trofee en NFV Franchise Innovatieprijs, deze prijzen aan en werden de leden opgeroepen om franchiseorganisaties te nomineren. Na de plenaire sessie zijn leden met elkaar in gesprek gegaan in een-op-een gesprekken en ronde tafelsessies en konden zij de workshop van SuperGarant bijwonen. “Met veel plezier kijken we terug op de netwerkbijeenkomst”, zegt directeur Romana Engeman van de NFV. 

Voorkomen is beter dan genezen

Franchisegevers en franchisenemers lopen risico’s. Niet alleen het gevaar dat er niet voldoende omzet binnenkomt ligt op de loer, maar ook de risico’s van een plotselinge brand, een ongeluk of een overval zijn altijd actueel. “Niet het opstellen, maar juist het implementeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voorkomt veel ellende.”

Dit zegt Peter Vink van SuperGarant Verzekeringen. Hij gaf samen met collega’s tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een workshop over de RI&E. “Het is ontzettend belangrijk voor een franchisenemer om te weten wat de risico’s zijn binnen zijn onderneming. Met een RI&E op basis van een actueel plan van aanpak zijn risico’s binnen een onderneming beter te plannen en te organiseren”, hield Supergarant de deelnemers van de workshop voor. Het is overigens niet alleen voor de franchisenemer belangrijk om te weten wat de risico’s zijn, voor de franchisegever geldt dit eveneens. “Organisaties moeten weten hoe het allemaal geregeld is bij de franchisenemers”. Als er onverhoopt iets mis gaat waarvoor de franchisenemer aansprakelijk wordt gesteld dan straalt dat natuurlijk af op de hele organisatie”, aldus Vink.

Geld verdienen

SuperGarant merkt in de praktijk dat franchisegever en -nemer een RI&E niet altijd goed op het netvlies hebben staan. “En dat terwijl de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel”, vertelt Vink. Hier wordt ook streng op gecontroleerd door de Inspectie SZW. “De RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als een ondernemer weet waar de risico’s liggen in het bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunnen de juiste maatregelen worden genomen”, zegt ook Vink tegen de deelnemers van de workshop. Niet alleen de bekende risico’s gelinkt aan brand zijn aan de orde, maar ook verzuim, overval, ongelukken en aansprakelijkheid spelen een rol. “Een actief beleid hierin leidt tot aantoonbaar betere resultaten en dus winst. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als jij weet te regelen dat een medewerker op de juiste manier achter zijn computer zit, dat hij geen rugklachten krijgt dan zorgt dat voor minder verzuim en dus lagere kosten”, aldus Vink. Om het blijvend en succesvol in de bedrijfsvoering te integreren draait het vooral om bewustwording van risico’s in de cultuur van de onderneming. Vink: “Dit bereik je met name door medewerkers juist te betrekken in het proces en hun kennis daarbij te benutten. Hierdoor ontstaat meer betrokkenheid en draagvlak, wat de continuïteit van de onderneming bevordert.”

Pro-actief

Vink en zijn collega’s faciliteren, ondersteunen en coachen bij implementatie en bij de uitvoering van preventiemaatregelen. “Soms blijkt uit een inventarisatie die we in overleg met onze relatie maken, dat het economisch voordeliger is om niet verder te investeren in preventiemaatregelen, maar de gevolgen te beperken als het risico zich voordoet. Naast de juiste polissen is een noodplan dan de oplossing.” Dit plan richt zich volledig op het herstel van het (bedrijfs)proces. In het plan staan acties beschreven wanneer het risico zich voordoet en acties ter voorbereiding op een snel herstel.

Nieuwe opzet Franchisestatistiek 2015

Al 30 jaar brengt onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van de NFV en Rabobank, het Nederlandse franchiselandschap in kaart. Door middel van onderzoek wordt de omvang en het belang van de franchisewereld inzichtelijk gemaakt. Dit jaar worden franchisegevers, in tegenstelling tot voorgaande jaren, door medewerkers van Panteia telefonisch benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij ontvangen hier vooraf schriftelijk bericht over. Panteia benadert de bedrijven dit jaar persoonlijk om de respons te vergroten en te versnellen. “Medewerking wordt zeer gewaardeerd en is noodzakelijk om een betrouwbare statistiek te kunnen publiceren”, aldus Romana Engeman.

De gegevens uit de Franchisestatistiek worden gebruikt in zowel de algemene belangenbehartiging als op bedrijfsniveau om de eigen ontwikkeling te spiegelen met de marktcijfers. In het onderzoek wordt  gekeken naar het aantal formules, het aantal eigen- en franchisevestigingen, het aantal medewerkers in die vestigingen en de behaalde omzetten. De resultaten worden verwerkt in de Franchisestatistiek 2015, die later dit jaar wordt gepubliceerd.

NFV ondersteunt startende franchisenemers

De NFV ondersteunt franchisegevers maar zeker ook startende franchisenemers. Onder meer met cursussen, die zorgen voor een goed voorbereide start van het ondernemerschap. In de fase van toekomstig franchisenemer is het van belang om een goed inzicht te ontwikkelen in de samenwerkingsvorm franchise, de levenscyclus van een concept, de belangrijkste juridische en bedrijfseconomische aspecten, de communicatie en selectie. Ook is een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer erg belangrijk in de ogen van de NFV. Om franchisenemers hierover te informeren biedt de NFV een aantal cursussen aan. Zo wordt er tijdens het startersseminar ‘Voldoende voorbereid aan de start’ op 9 maart aanstaande uitgebreid stilgestaan bij wat franchisenemers in een franchisesamenwerking te wachten staat. Ook de Europese Erecode inzake Franchising komt hierin uiteraard naar voren omdat deze een belangrijke rol speelt naast alle financiële, bedrijfseconomische en juridische consequenties. Dit NFV seminar wordt zowel in company gegeven als op vaste data en is toegankelijk voor (aanstaande) franchisenemers van alle franchiseorganisaties.

Financiële verdieping

Voor een verdiepingsslag op het startersseminar biedt de NFV de financiële cursus voor startende franchisenemers aan op 16 maart aanstaande. De ervaring leert volgens de NFV namelijk dat er te vaak als franchisenemer in een formule wordt gestapt zonder goede financiële en bedrijfseconomische basiskennis. Hoe kom je aan deze informatie? Deskundigen nemen starters tijdens deze cursus mee in onder meer het lezen en begrijpen van een balans, een winst- en verliesrekening, het opstellen van een exploitatiebegroting met hantering van prognoses en van het ondernemersrisico.
Aanmelden, ook voor niet-leden van de NFV, kan via www.nfv.nl.

Shopping2020 lanceert boek ShoppingTomorrow – met NFV korting

Zijn franchisegevers en franchisenemers klaar voor 2020? Het recent verschenen boek ShoppingTomorrow maakt het duidelijk. Het 450 pagina’s tellend boek, op basis van zo’n 600 experts,  met heldere visies op veranderingen in de markt, consumentengedrag en nieuwe technologie kan nu via de NFV, als partner in het project, worden besteld. De NFV mag als brancheorganisatie en partner in het actieprogramma Shopping2020 een speciale actie aanbieden. Tot 21 april 2015 kunt u gebruik maken van een actieprijs van € 20,20 in plaats van € 34,95. Bestel het boek dus snel! Mail naar info@nfv.nl voor een unieke actiecode en bestel het boek op: www.shoppingtomorrow.nl.

NFV Franchise Trofee 2015: wie volgt Jumbo Supermarkten op?

De NFV Jaardag in mei biedt ook dit jaar weer een podium voor de uitreiking van NFV Franchise Trofee. De NFV Franchise Trofee is de enige vakprijs voor franchiseformules die de franchisewereld kent. De NFV Franchise Trofee biedt erkenning op het gebied van samenwerking, kwaliteit en winstgevendheid. Leden van de NFV kunnen franchiseformules voordragen, waarna er drie worden genomineerd die zichzelf presenteren aan de vakjury. De vakjury kiest de uiteindelijke winnaar. Via www.nfv.nl kunnen formules het nominatieformulier downloaden en onderbouwd met argumenten invullen en retourneren.

Aanmelden NFV Franchise Innovatieprijs 2015

De NFV Franchise Innovatieprijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Een vakjury toetst iedereen op basis van vooraf gestelde criteria en de innovatie moet betrekking hebben op nieuwe ideeën, goederen, diensten en/of processen. Uit alle aanmeldingen worden drie genomineerden gekozen. De genomineerden geven een filmpresentatie tijdens de NFV Jaardag aan het aanwezige publiek, de leden van de NFV. De aanwezigen stemmen op één van de genomineerden en degene met de meeste stemmen wordt de uiteindelijke winnaar  van de NFV Franchise Innovatieprijs 2015. Deelname staat open voor aspirant leden, erkend leden of gecertificeerde leden van de NFV. Meer informatie over de aanmelding, procedure en de beoordeling op www.nfv.nl.

Activiteiten NFV

  • 3 maart   Financieel Economisch Platform, bij Customer Factory in Den Haag
  • 9 maart   Startersseminar franchisenemers ‘Voldoende voorbereid aan de start’
  • 16 maart Financiële cursus voor starters (nieuw)

Zie www.nfv.nl voor een update van de bijeenkomsten en voor aanmelding.

Lees meer over:
NFV
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.