NFV: Mediation: alternatief om geschillen zonder rechter op te lossen

Bemiddeling, ofwel mediation wordt steeds vaker ingezet bij conflicten tussen franchisegever en franchisenemer, merkt Nicole Taverne, juridisch adviseur bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) op. Het behoud van de relatie staat voorop.

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij een professionele, onafhankelijke derde, de mediator, partijen begeleidt om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor hun onderlinge conflict. “Partijen moeten elkaar zelf vinden, de bemiddelaar schept de voorwaarden maar beslist niet. Hij of zij begeleidt alleen het proces. Dat is ook het grote verschil met een gerechtelijke procedure, de rechter neemt uiteindelijk de beslissing en bepaalt de uitkomst. Dat is voor één van beide partijen niet altijd bevredigend”, weet Taverne. Een gerechtelijke procedure is daarbij vaak erg kostbaar, tijdrovend en kost veel energie. In tegenstelling tot mediation. Partijen betalen nu ieder voor een mediation via de NFV 650 euro. Deze sessie duurt meestal een ochtend of middag. Als partijen besluiten tot een vervolgsessie, dan dienen partijen deze sessie zelf met de mediator te regelen en de kosten te betalen die de mediator voor zijn werkzaamheden in rekening brengt. “Maar regelmatig komen de partijen er in een eerste sessie al uit.

Natuurlijk zijn in sommige gevallen de conflicten echter ook dusdanig geëscaleerd dat mediation geen zin meer heeft. De verhoudingen staan dan al te veel op scherp”, vertelt Taverne. Het belangrijkste om tot een geslaagde bemiddeling te komen is dat partijen de wil hebben om tot een oplossing te komen, weet Taverne. Ook moeten beide partijen vrijwillig instemmen met de bemiddeling. “Mediation is geschikt wanneer partijen de relatie nog willen voorzetten en op zoek zijn naar een snelle oplossing. Of wanneer partijen de behoefte hebben aan een discrete wijze van conflictoplossing. De zitting is immers niet openbaar en zeker gezien de emoties die bij franchising vaak een grote rol spelen, vinden sommige partijen dit erg prettig.”

Leden en niet-leden

De NFV is jaarlijks betrokken bij tal van bemiddelingstrajecten. “Ze komen onder meer bij ons omdat er in het model franchisecontract een bepaling is opgenomen die verwijst naar de mediation die via de NFV verloopt”, zegt Taverne. Zowel franchisegever en franchisenemer, lid of geen lid van NFV, kunnen een verzoek indienen. “Dit verzoek wordt eerst door mij beoordeeld. Ik kijk dan of het geschil zich leent voor bemiddeling. En is het antwoord hierop ja, dan vraag ik de tegenpartij of deze bereid is mee te werken aan bemiddeling.” Ook kunnen franchisenemers als groep een bemiddelingsverzoek indienen. Indien gewenst worden relevante stukken, zoals het franchisecontract en correspondentie opgestuurd naar Taverne. “Vervolgens ga ik op zoek naar een geschikte bemiddelaar, die de voorwaarden schept en partijen helpt samen hun conflict op te lossen. Hij of zij is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk en neemt geen standpunt in.” Een mediation bijeenkomst kan al binnen een week zijn geregeld. De NFV heeft een aantal op franchisegebied deskundige mediators in haar bestand. Allen hebben een voor mediation speciale opleiding of training gevolgd en zijn dus thuis in de materie. De bemiddeling neemt in het algemeen een halve dag in beslag. “De afspraken die partijen met elkaar maken worden in een overeenkomst vastgesteld, die beide partijen ondertekenen. Mocht men niet tot overeenstemming komen, dan zal de mediator hen informeren omtrent andere mogelijkheden van geschillenbeslechting, zoals arbitrage en de burgerlijke rechter”, vertelt de juridisch adviseur van de NFV. Toch is dat laatste volgens haar niet vaak aan de orde. “Tot nu toe zijn de meeste bemiddelingen via de NFV geslaagd en hebben deze geleid tot verbetering van de onderlinge verstandhouding. Het gaat ook niet om winnaars en verliezers, het gaat om het behoud van de relatie. Dat betekent dat men in goed overleg uit elkaar is gegaan of dat de samenwerking wordt  voortgezet. En het is zelfs voorgekomen dat partijen vooraf de intentie hadden uit elkaar te gaan en na mediation de relatie toch hebben voortgezet.”

Veel onbekendheid

Taverne realiseert zich dat er nog altijd veel onwetendheid is over mediation. “Dat is zonde, het is namelijk een perfecte manier om een geschil in de franchiserelatie op te lossen. Ik adviseer dan ook een bepaling over mediation in het franchisecontract op te nemen als mogelijke wijze van conflictoplossing.” De NFV pakt ook haar rol op als het gaat om meer bekendheid rondom mediation te creëren. “Waarom? De NFV heeft als doel het waarborgen van de goede naam en faam van franchising in Nederland en streeft naar harmonie tussen franchisegever en -nemers. Als er geschillen zijn, dan zoekt de vereniging naar een zo doelmatig mogelijke oplossing”, aldus Taverne. Daarom heeft de vereniging volgens haar eind 1997 al een geschillenregeling in het leven geroepen. “Daarmee hebben wij de mogelijkheid geschapen van een onpartijdige bemiddeling tegen een lage prijs.”

Uitgangspunten van mediation via de NFV

  • Partijen  besluiten gezamenlijk tot bemiddeling.
  • Bemiddeling vindt plaats op vrijwillige basis; partijen kunnen tussentijds uit het  bemiddelingsproces stappen.
  • Er zijn geen strakke procesregels.
  • Voorafgaand is er een mediationovereenkomst waarin o.a. geheimhouding en de aard van het conflict is vastgesteld.
  • Men betracht vertrouwelijkheid en geheimhouding.
  • Partijen zijn niet gebonden aan de door hen tijdens de mediation ingenomen  standpunten, voorstellen en uitspraken tenzij anders schriftelijk is  overeengekomen.
  • Er komt geen bindende uitspraak van de mediator (deze beslist dus niet).
  • Er is geen openbare zitting. Alleen mediator, de partijen met eventueel hun  vertegenwoordigers (advocaten, accountants e.d.) zijn aanwezig tenzij anders  overeengekomen. Ook komt er geen openbaar ‘vonnis’ maar eventueel een  vaststellingsovereenkomst die tussen partijen geldt.
  • Mediator is geen partij.
  • De mediator rapporteert niet inhoudelijk aan de NFV, maar laat alleen weten of  de mediation al of niet geslaagd is.

NFV activiteiten

4 februari 2016 – Juridisch platform
29 februari 2016 – Workshop Franchise & Finance
8 maart 2016 – Financieel Economisch Platform
17 maart 2016 - Masterclass franchise
Bekijk het actuele overzicht op www.nfv.nl

+

 

 

 

 

 

Lees meer over:
NFV
NFV
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.