NFV komt met alternatieven in wetsvoorstel

De Nederlandse Franchise Vereniging heeft op een aantal punten alternatieve teksten opgesteld voor het wetsvoorstel inzake franchising. Al eerder maakte de belangenbehartiger voor de franchisegevers duidelijk dat het de inhoud van de wet, die beoogt de samenwerking tussen franchisegevers en -nemers te verbeteren en die ter consultatie voorlag, op bepaalde punten onevenwichtig te vinden.

“De NFV is voor duidelijke wetgeving, zodat de verwachtingen vooraf goed op papier staan. Maar de conceptwet levert op punten verwarring op. Daarom hebben wij op die punten alternatieve teksten opgesteld, die in de dagelijkse praktijk wel werkbaar zijn”, aldus Willem Spierenburg namens de NFV. Volgens hem is er door veel (bestuurs)leden hard gewerkt om met goede en werkbare voorstellen te komen. “Het is niet ineens een compleet andere tekst, het ligt in lijn met het huidige voorstel. Alleen op bijvoorbeeld de punten die volgens ons in strijd zijn met de mededingingswet doen we tegenvoorstellen.” Andere belangrijke aandachtspunten die de NFV aanhaalt in het alternatief is: het aspect van de precontractuele informatieverplichting, de diversiteit van de franchisesector, het belang van innovatiekracht en de aard van de wetgeving. “Als het om dat laatste gaat dan is het huidige voorstel te dwingend. En als het gaat om de precontractuele fase, dan vinden wij dat de huidige passages hierover in de conceptwettekst nauwkeuriger zouden moeten worden beschreven”, aldus Spierenburg. Zo komen volgens de vereniging voor franchisegevers definities niet overeen met bestaande wetgeving en jurisprudentie en is het verschil in de posities van de aspirant-franchisenemer en franchisenemer onduidelijk. Ook stelt de NFV dat franchisenemers in het huidige voorstel een vetorecht hebben op bijvoorbeeld afgeleide formules en internethandel. Spierenburg: “Doordat een franchisegever alles, wat die wil veranderen aan een formule, moet voorleggen aan de franchisenemers, zet dat een enorme rem op innovatie.”

Suggesties goed ontvangen

Spierenburg laat desgevraagd weten dat de suggesties goed zijn ontvangen in Den Haag. “Het wordt positief ontvangen dat wij niet alleen vanaf de zijlijn commentaar geven, maar ook initiatief nemen en tonen waar de pijnpunten zitten voor de franchisegevers. Maar goed, het is en blijft afwachten wat het ministerie doet met onze input.” Die duidelijkheid komt waarschijnlijk in het vierde kwartaal, zegt Spierenburg. “De inbreng van de consultatie wordt op dit moment verwerkt, het is de verwachting dat het wetsvoorstel vervolgens nog voor het zomerreces naar de ministerraad wordt gestuurd. Daarna gaat het naar de Raad van State, die na de zomer met een reactie komt. Vervolgens kan het voorstel naar de Tweede Kamer.” Het kabinet bereidt een wettelijke regeling voor de franchisesector voor. Daarmee geeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) samen met minister Sander Dekker (voor Rechtsbescherming) invulling aan het voornemen in het regeerakkoord om de positie van franchisenemers te versterken. De nieuwe franchisewetgeving krijgt een andere opzet dan de door het vorige kabinet geconsulteerde regeling tot verankering van een gedragscode.
   
 

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

Marshoek is een partner voor administratie, salarisadministratie en bedrijfseconomisch-, fiscaal- en strategisch advies.