NFV: Het gezamenlijk belang staat centraal

De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) voert in 2014 een vernieuwde koers, zo liet de belangenbehartiger begin dit jaar weten aan Franchise+. Een actieve houding, stevige belangenbehartiging in Den Haag en Brussel en het verder ontwikkelen van het kennisplatform zijn de speerpunten in de vernieuwde lijn die de NFV aankondigde. Franchise+ bespreekt de voortgang met voorzitter Will van den Hoogen en algemeen directeur Romana Engeman.

Wat was het voor een jaar? “Roerig”, zegt voorzitter Will van den Hoogen van NFV. Volgens hem niet alleen voor ondernemers, die nog steeds de gevolgen van de crisis ondervinden, maar ook voor franchise in het algemeen. “Helaas wordt het samenwerkingsmodel in de media nog vaak negatief belicht”, zegt hij. “Partijen houden elkaar nog te veel in de greep”, stelt Romana Engeman. In de discussies tussen franchisegever en franchisenemer is volgens haar ‘samenwerken’ de sleutel tot succes. “De NFV is voorstander van de aanpak die uitgaat van het nemen van die eigen verantwoordelijkheid. Een eigen verantwoordelijkheid waarin bedrijven uiteraard wel gestimuleerd en ondersteund worden in een kwalitatief goede franchise gebaseerd op wederkerigheid. En daarvoor de hulpmiddelen krijgen aangereikt.” Zo is er de Europese Erecode Inzake Franchising, die in samenwerking met de Europese Commissie in 1972 door de Europese Franchise Federatie is opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. “Wij zijn momenteel in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de andere stakeholders om te kijken waaraan de code nog meer invulling kan geven”, vertelt Engeman. Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs een kleine schrijfwerkgroep geformeerd, die begin 2015 een tekst voor de nieuwe Nederlandse franchisecode moet opleveren. Tevens zal deze groep een voorstel doen voor een effectieve vorm van geschillenbeslechting in Nederland. De NFV heeft twee afgevaardigden in de schrijfwerkgoep. “Wij zitten er constructief in en hopen gezamenlijk te komen tot een breed gedragen code voor de hele sector.” Daarbij zoekt de NFV graag de aansluiting bij de Europese richtlijnen. “Wij maken ons bijvoorbeeld samen met andere Europese belangenbehartigers voor franchiseorganisaties onder meer hard voor het behoud van de uitzonderingspositie van franchise binnen de Europese mededingingswet. Dat kan niet lokaal.”

Franchise onder een vergrootglas

Van den Hoogen en Engeman vinden het ‘doodzonde’ dat franchise in 2014 vooral negatief in het nieuws is gekomen. “Het aantal geschillen is in de gehele linie, zo ver bekend en onderzocht door juristen, namelijk helemaal niet hoger dan in andere jaren. Franchise ligt momenteel onder een vergrootglas, conflicten worden makkelijk via de media de straat opgeslingerd. Onnodig. Juist nu, in een periode waarin veel ondernemingen het lastig hebben en waarin ondernemers verbonden aan een franchiseorganisatie het relatief goed doen. Daarbij doet het onrecht aan het feit dat het bij de grootste groep wel goed is geregeld.” De NFV-bestuurders doen dan ook een stevig beroep op de franchisegevers en franchisenemers om de uitdagingen waarvoor de franchisemarkt staat gezamenlijk op te pakken. “Denk aan het gezamenlijk belang, niet alleen aan je eigen belang. Franchise is samenwerken, de schouders eronder en met elkaar antwoorden vinden op uitdagingen, op onder meer de veranderende consument. E-commerce is zo’n voorbeeld. Niet wijzen naar elkaar, maar zoek samen de oplossing en wees transparant.” De NFV opereert daarbij aan de zijlijn en focust op de eerder geformuleerde speerpunten van kennis vergaren en kennis delen. “Wij volgen ontwikkelingen op de voet en spelen er tijdens themabijeenkomsten op in en voeden zo onze leden met informatie”, aldus Engeman. De belangenvereniging zoekt ook nadrukkelijk de samenwerking op, als het gaat om e-commerce heeft het zich bijvoorbeeld aangesloten bij Shopping2020. Van den Hoogen: “Het doel van Shopping2020 is het ontwikkelen van een toekomstvisie op de (online) verkoop van producten en diensten in een breed maatschappelijk perspectief. Dit doen ze door het opzetten van dertig expertgroepen uit verschillende sectoren, die ervaringen en best practices met elkaar delen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een duidelijke visie over de route naar 2020, waaraan onze leden ook houvast hebben.”

Hard maken

Het mag duidelijk zijn, de NFV beweegt en is achter de schermen volop in de weer om de punten waarvoor het staat hard te maken. “Wij zijn een belangenbehartiger en zitten met bepalende mensen in Den Haag en Brussel om de tafel. Daarnaast blijft er een sterke focus op het ledenbeleid en op de bedrijfsontwikkeling van onze leden”, aldus Engeman. De NFV heeft dit jaar tal van bijeenkomsten gehouden. Sommige specifiek voor de verschillende fasen waarin een franchiseorganisatie zich bevindt. Er is immers nogal een verschil tussen een starter en een formule die zijn strepen al heeft verdiend, stelt de NFV. Ook zijn er aparte juridische bijeenkomsten geweest, toegespitst op de actualiteit waarin de discussies tussen franchisegever en -nemer en de Europese Erecode centraal stonden. “Hoe het werd gewaardeerd? Goed, zowel over het inhoudelijke deel als over het netwerkaspect zijn bezoekers tevreden”, weet Engeman. Met name dat laatste, het netwerkaspect, is volgens haar een belangrijk onderdeel, waarmee de leden hun voordeel kunnen doen. “Het zijn bijeenkomsten waar zij heel makkelijk met de andere leden in contact komen en informatie kunnen vergaren, bijvoorbeeld over een specifiek juridisch probleem waarmee ze in de praktijk zijn geconfronteerd.”

Groei ledenaantal

Maar of de vereniging dit voordeel en de andere voordelen voldoende voor het voetlicht brengt? Nederland telt in totaal zo’n 750 franchiseorganisaties, een kwart daarvan is lid van de NFV. Hoewel de leden gezamenlijk de helft van de omzet in de franchisemarkt vertegenwoordigen, zou de NFV het ledenaantal graag verder zien groeien. De doelstelling, die begin dit jaar werd geformuleerd, is om ieder jaar tien procent meer leden te realiseren. “Het ledenaantal is stabiel, nu zo’n 200”, vertelt Engeman. Zij hoopt dat de NFV in 2015 van de nog niet aangesloten formules de erkenning krijgt voor alle activiteiten die het allemaal ontplooit. “Wij zetten ons sectorbreed in en staan boven de partijen. Wij streven ernaar het voor iedereen zo goed mogelijk te doen en die inzet zien wij graag beloond door een lidmaatschap.” Door in 2015 nog actiever in te zetten op de belangenbehartiging voor franchise, kennisontwikkeling en -verspreiding hoopt men de groei te realiseren. Groei van het ledenaantal is noodzaak, om ook alle ambities in financieel opzicht te kunnen realiseren. In 2014 heeft de NFV daarom al volop een beroep gedaan op de geassocieerde leden. De kennis van de geassocieerde leden is ingezet tijdens bijeenkomsten. En die bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk bij de leden gehouden om kosten te drukken. “Ook voor 2015 hebben de geassocieerde leden uitgesproken zich volop in te willen zetten voor de NFV, daar zijn wij erg blij mee”, aldus de voorzitter.

In 2015 focust de NFV verder op het delen van informatie. Ook komen er weer bijeenkomsten voor de leden, waar op een gestructureerde manier situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk met elkaar worden gedeeld. En er is aandacht voor gastcolleges, publicaties, boeken en eerstelijns advies. NFV houdt daarnaast extra themabijeenkomsten en masterclasses die ook voor franchisenemers interessant zijn. Ook focust men op het verder promoten van franchise als samenwerkingsmodel onder andere in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein. Het is volgens Engeman verder belangrijk om de kennis van franchise naar externe partijen te vergroten. “Men heeft bijvoorbeeld geen idee wat de omvang is van het samenwerkingsmodel franchise in Nederland. In Nederland zijn er bijna 750 franchiseformules actief met in totaal 30.000 vestigingen, die zetten gezamenlijk maar liefst 31 miljard euro om en er zijn ruim 260.000 mensen werkzaam. Dat is nogal wat en het is zorgelijk dat de feitelijke kennis van deze kenmerken van de franchisewereld relatief onbekend zijn.” De discussies die in 2014 volop op de voorgrond belandden helpen volgens haar wel franchise als samenwerkingsmodel op de kaart te zetten. “Alhoewel wij de toon van de communicatie liever positiever hadden gezien, heeft ieder nadeel ook zo zijn voordeel.”

Presentatie NFV boek ‘Import en Export van Franchiseformules’

De presentatie van het nieuwe NFV-boek ‘Import en Export van Franchiseformules’ vond plaats op 3 november bij geassocieerd lid Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Het toenemend belang van import en export van franchiseformules en de relatieve onbekendheid daarmee bij formules en andere geïnteresseerden, zijn de belangrijkste redenen voor het samenstellen van dit boek door de belangenvereniging. De bijeenkomst van de boekpresentatie op 3 november ging van start met een welkomstwoord door Romana Engeman, algemeen directeur NFV en tevens middagvoorzitter. Jos Burgers, directeur Franchise NFV, samensteller van het nieuwe boek, verzorgde een inleiding over de totstandkoming ervan. Hoewel internationaal gezien vele landen kennis en feiten over franchise met elkaar uitwisselen en elkaar helpen bij de advisering van exporterende formules is er toch (te) weinig bekend over de vele aspecten die aan internationale franchise kleven. Vervolgens besprak Martine de Koning, advocaat bij Kennedy Van der Laan, wat er komt kijken bij de internationale expansie van een grote franchiseformule, een global player, naar EMEA-landen. Het gaat dan om zaken als de taal van het gebruikte franchisecontract (vaak Engels), per land een eigen contract of één contract voor alle landen of iets daartussenin, het tempo van de opening van nieuwe outlets, enzovoort. Tim van der Maas, advocaat/partner bij Valegis Advocaten, ging uitvoerig in op het master-franchisemodel en de toepassing ervan in Nederland. De middag eindigde met een statafelgesprek. De vertegenwoordigers van de formules Hunkemöller, Kaldi, Used Products, Home Instead, Pirtek en Straetus konden door de ruim veertig aanwezigen worden gevraagd naar hun internationale ervaringen. Na een boeiende discussie vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Zo heeft de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) tien specialisten bereid gevonden een hoofdstuk te schrijven om daarmee hun kennis en ervaring te delen. Het boek, alweer de zevende uitgave in de zogenaamde Ton Vervoort-serie, kan evenals alle andere NFV-uitgaven, worden besteld via www.nfv.nl.

Activiteiten NFV begin 2015

Januari 2015

  • 27 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Masterclass Franchise (datum volgt)

Februari 2015

  • 5 februari Juridisch Platform
  • 13-14 februari World Franchise Council Las Vegas
  • 15-18 februari Congres IFA in Las Vegas
  • 24 februari Financieel Economisch Platform

Kijk op www.nfv.nl/agenda

Met korting naar de IFA's Annual Convention in Las Vegas?

De International Franchise Association (IFA) houdt haar Annual Convention. Dit belangrijkste event op het gebied van franchising vindt plaats van 15 tot en met 18 februari 2015 in het MGM Grand Hotel in Las Vegas. NFV-leden en geassocieerde leden kunnen met korting deelnemen.

De Annual Convention biedt een breed programma aan met franchise-experts, worldclass sprekers, ontwikkel- en netwerkmogelijkheden. En voor wie nieuwe formules, producten en diensten wil spotten is er een tentoonstellingshal waar circa 300 bedrijven zichzelf presenteren. De NFV is partner van de International Franchise Association en hierdoor kunnen NFV-leden en geassocieerde leden, bij gezamenlijke deelname van minimaal vijf personen, met korting deelnemen aan de IFA’s Annual Convention. De kosten bedragen via de NFV 800 euro per persoon. De prijs is exclusief de vlucht en het hotel. Bij voldoende belangstelling kijkt de NFV ook hiervoor naar de beste mogelijkheden. Heeft u belangstelling voor deelname? Stuurt u dan een mail naar chantal@nfv.nl.

International Franchise Association (IFA)

De International Franchise Association is ‘s werelds oudste en grootste organisatie op het gebied van franchise. Zowel franchisegevers als franchisenemers zijn lid van IFA. De missie van de IFA is om franchising te beschermen, te verbeteren en te bevorderen door middel van onder andere overheidsrelaties, public relations en educatieve programma’s.

+

Lees meer over:
IFA
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.