NFV: Franchise en horizontaal toezicht

Naar aanleiding van de inval van de FIOD bij diverse franchisenemers van Super de Boer is er al diverse keren in Franchise+ iets over geschreven. Wat is nu de stand van zaken?

In wezen spelen er twee dingen. Wat is de positie van de franchisegever ten opzichte van dit item en wat is hier de doelstelling van de Belastingdienst?

Positie franchisegever

Samen met Deloitte in dit dossier optrekkend mogen we stellen erin te zijn geslaagd de Belastingdienst te hebben overtuigd dat franchisegevers er geen enkel belang bij hebben dat franchisenemers inkomsten verzwijgen, niet opgeven dan wel anderszins uit het zicht van de Belastingdienst houden. De reden zal duidelijk zijn: bij de meeste door de franchisegevers gehanteerde fee-systemen is er een koppeling met de gemaakte omzetten. Wordt er ‘officieel’ minder omzet geboekt, dan zal ook de door de franchisenemer te betalen afdracht aan fee minder zijn. Kortom, de franchisegever heeft er belang bij dat dit soort zaken duidelijk en transparant geschieden.

Doel van de Belastingdienst

Hoofddoel van de Belastingdienst is uiteraard het innen van belastingen. Dat innen kost natuurlijk geld, denk aan lonen voor de medewerkers, de gebouwen en de apparatuur. Maar dat geld is niet onbeperkt voorhanden. Ook de Belastingdienst heeft te maken met bezuinigingen. Slim omgaan met de middelen die je hebt, innovaties doorvoeren et cetera kan helpen om met minder middelen toch dezelfde of meer output (lees meer belasting centen binnenhalen) te realiseren. Eén van die middelen kan zijn ‘horizontaal toezicht’. Wat is dat nu precies?

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is een nieuwe werkwijze van de Belastingdienst gericht op het midden- en kleinbedrijf met als doel te bevorderen dat ondernemers eerder duidelijkheid krijgen over hun aangifte. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de betreffende fiscaal adviseur. Deze adviseur (belastingadviseur, administratiekantoor, accountantskantoor) werkt volgens vooraf overeengekomen normen en afspraken. De Belastingdienst gaat er vervolgens vanuit dat de aangiften kloppen. Dat scheelt in ieder geval een hoop tijd en uitsparing van ‘dure’ mankracht. In een franchisesetting hangt het van de gebruikte systemen en software af in hoeverre een franchisegever op belastingterrein kan ‘verklaren’ over (een deel van) de aangesloten franchisenemers. Hoe meer de franchisegever kan verklaren, hoe groter de kans dat een convenant kan worden gesloten inzake horizontaal toezicht. Benadrukt dient te worden dat deelnemen aan horizontaal toezicht op vrijwillige basis geschiedt. Dus niet alleen de franchisegever maar ook zijn franchisenemers moeten dat willen.

+

Lees meer over:
NFV