NFC met draagvlak hele sector en door haar zelf beheerd is de ultieme wens

Met de aankondiging van een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFV) door Minister Kamp op 12 oktober is een nieuwe fase aangebroken. NFV was bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om te vernemen welke stappen zij nu zetten. 

“De ambtenaren van de minister gaven aan dat zowel op het Ministerie EZ als het Ministerie van Veiligheid en Justitie hard wordt gewerkt om te voldoen aan de wens van de minister om voor de verkiezingen in maart een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te kunnen sturen”, vertelt directeur Romana Engeman van de NFV. Het idee is om franchising tot een benoemde overeenkomst te maken in Burgerlijk Wetboek 7 en te verwijzen naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). “In deze AMvB zou dan weer verwezen worden naar een versie van de Nederlandse Franchise Code”, weet Engeman. Het wetsvoorstel wordt door het ministerie beoordeeld in een zogenaamde bedrijfseffectentoets en een innovatietoets. Ook Actal, de organisatie die de regelgeving toetst, moet een oordeel geven, zegt zij.

Raad van State

En hoe gaat het dan verder? Engeman: “Het wetsvoorstel komt - digitaal -  ter consultatie bij het publiek voordat het, met een verwerking van de reacties op het voorstel,  door het ministerie - via de ministerraad - naar de Raad van State wordt gestuurd. De Raad van State moet de voorgestelde wetgeving en Algemene Maatregel van Bestuur beoordelen voordat deze met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer kan die het wetsvoorstel dan weer kan bespreken. Kortom”, vervolgt de directeur van de NFV, “een hele procedure waarin er nog mogelijkheden zijn om aandacht te vragen voor de visie op de voorliggende wetgeving. Het advies is om dit vooral te doen met praktische voorbeelden om de visie te onderbouwen. Een goed moment daarvoor is ook de consultatie die mogelijk al start in december.” Ook op andere fronten wordt er geschakeld door de NFV. Zo heeft er inmiddels een tweede gesprek plaats gevonden met vertegenwoordigers van franchisenemers en is een derde afspraak gepland. Engeman: “Een NFC die draagvlak krijgt van de gehele sector en door haar zelf wordt beheerd is de ultieme wens van NFV.” 

Succesvolle NFV Franchise Golf Cup

De NFV Franchise Golf Cup op 31 oktober op de golfbaan ‘Het Rijk van Nunspeet’ was een succes. De in totaal ruim veertig deelnemers streden om de NFV Franchise Golf Cup.

Sportiviteit werd gecombineerd met de realiteit. De NFV Franchise Golf Cup was voor de NFV-leden de gelegenheid om op een recreatieve manier te netwerken, waarbij naast het sportieve deel ook de laatste ontwikkelingen in franchise met elkaar werden besproken. Aan het event, dat door de NFV samen met de formuleleden Straetus Incasso en Doppio Espresso werd georganiseerd, namen zowel gevorderde golfers deel als recreanten. De eerste groep liep in totaal negen holes over de immense golfbaan van Het Rijk van Nunspeet. Inzet was de NFV Franchise Golf Cup, die uiteindelijk in handen viel van Hans Tietema van Kaldi koffie & thee. De niet-wedstrijdspelers namen deel aan een clinic. Hierbij maakten zij onder leiding van een professional kennis met de golfsport. Zo werden hen onder meer de basisvaardigheden van de golfsport bijgebracht. De middag werd afgesloten met een borrel en een dagschotel. 

Agenda

26 januari 2017:  Winterevent

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.