Nederlandse Franchise Code slecht voor franchisebranche

In opdracht van minister Kamp van Economische Zaken is door een zogenaamde schrijfgroep een concept opgesteld van de Nederlandse Franchise Code. Dit zou een evenwichtige gedragscode moeten zijn ten behoeve van franchisegevers en franchisenemers.

Wij zijn van mening dat het concept van de Nederlandse Franchise Code niet evenwichtig is. De Code zal de samenwerking tussen franchisenemers en franchisegevers niet ten goede komen. Ook zal het (buitenlandse) investeerders en internationale franchiseorganisaties afremmen om in Nederland (verder) te investeren in de franchisebranche.

Enkele redenen waarom het concept van de Nederlandse Franchise Code in onze visie niet deugdelijk is:

  1. Onduidelijk, tegenstrijdige en (soms) onuitvoerbare regels, welke telkens een bron van conflicten kunnen zijn.
  2. Minder vrijheid in de wijze waarop afspraken gemaakt kunnen worden en beperking van (flexibiliteit van) ondernemerschap.
  3. Het wantrouwen tussen franchisegever en franchisenemer staat centraal, terwijl juist welwillendheid, het wederzijdse vertrouwen en respect centraal zouden moeten staan.
  4. Onduidelijk is wat de rechtskracht en afdwingbaarheid van de gedragscode is en of bestaande afspraken tussen franchisenemer en franchisegever met de Code terzijde worden gesteld.
  5. Een geschillenregeling ontbreekt (vooralsnog).

De opdracht van minister Kamp was om op transparante wijze een door de branche breed gedragen gedragscode op te stellen. Geen van deze aspecten zijn behoorlijk uit de verf gekomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel franchisenemers als franchisegevers forse kritiek geuit hebben op het concept. Als de totstandkomingsprocedure op een deugdelijke en transparante wijze gevoerd zou zijn dan zou de vrucht van dat overleg ook veel meer draagvlak hebben gehad.

Op 3 september 2015 heeft er een 'NFC-debat' plaatsgevonden, waarmee de consultatie over het ontwerp voor de Nederlandse Franchise Code afgerond zou worden. Echter, gezien de forse kritiek op zowel de totstandkoming als de inhoud van de Code heeft minister Kamp opgeroepen om nogmaals te proberen op transparante wijze een door de branche breed gedragen gedragscode op te stellen. Er zal dan ook een aanvullende consultatieronde plaatsvinden. Bovendien is er nog steeds geen geschillenregeling voorgesteld. Hopelijk is het tweede concept van de Nederlandse Franchise Code wel een werkbare en evenwichtige gedragscode die de samenwerking tussen franchisenemers en franchisegever werkelijk bevordert. Op termijn zal blijken of de concept Code al dan niet in gewijzigde vorm vastgesteld wordt en welke rechtskracht deze heeft.

Mr. Alex W. Dolphijn
Ludwig & Van Dam advocaten

+

Lees meer over:

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr A.W. Dolphijn
CAPTCHA