Landelijke uitstraling in de regio

Arron Automatics is de basis, ontstaan in 1993. Vijf jaar na de oprichting werd begonnen met franchising omdat het bedrijf verder en sneller wilde expanderen. Inmiddels is tweederde van de beschikbare regio’s in Nederland ‘ingevuld’ met franchisenemers. Naast Arron Automatics zijn er onlangs twee nieuwe concepten in de markt gezet: Arron Koffie en Arron Fresh. Een gesprek met algemeen directeur Ronald Weerwag en franchisemanager John Eichhorn over het bedrijf, de markt en de toekomst van Arron.

De naam ‘Arron’ is ontstaan door een samentrekking van ARno en RONald Weerwag, de twee broers achter de onderneming. “Onze ouders bestierden een aantal ziekenhuiswinkels”, vertelt Ronald. “Uit contacten die hier zijn gelegd is Arron Automatics voortgekomen.” Volgens hem was er in de markt behoefte aan één aanspreekpunt als het om automaten gaat. “Instellingen, scholen en bedrijven hadden meestal te maken met een partij die het deel zoetwaren voor hen invulde, terwijl er voor de dranken weer iemand anders verantwoordelijk was. Dat bracht veel coördinatie met zich mee. En als er dan eens een automaat kapot was, moest eerst worden nagegaan wie daarvoor gebeld moest worden. Met Arron Automatics ligt het hele traject, van plaatsing en invulling van de automaat tot en met service, bij één aanspreekpunt. Onze klanten, onder wie veel scholen, blijken dat als een hele verbetering te ervaren.”

Middenmoot

De plaatsing van automaten zelf is gratis en gebeurt op exploitatiebasis. Zo is het bedrijf in 1993 gestart en zo gebeurt het nog steeds. Hoe ziet de automatenmarkt er eigenlijk uit? Hiervoor moet om te beginnen onderscheid worden gemaakt tussen de aanbieders van automaten ‘sec’, meestal gesegmenteerd in productgroepen, en degenen die dit op full service-basis doen. De eerste groep is zeer gedifferentieerd, de tweede wat doorzichtiger. Van de full service-aanbieders zijn er, aldus John Eichhorn, ongeveer een tiental in Nederland. “Met Arron zitten we, wat grootte betreft, ongeveer bij de middenmoot.”

Arron Automatics heeft er een jaar of zes, zeven geleden voor gekozen om te groeien op franchisebasis. “De kracht van franchise is volgens ons vooral gelegen in de regionale klant- en servicegerichte benadering. En natuurlijk in het zelfstandig ondernemerschap waardoor franchisenemers altijd nét dat stapje harder lopen dan iemand in loondienst.” Momenteel zijn er achttien franchisenemers actief en is Arron op zoek naar uitbreiding tot zevenentwintig. “Dan hebben we landelijke dekking”, aldus Eichhorn. Groei komt uit nieuwe franchisenemers - Arron is voortdurend in gesprek met potentiële ondernemers - en ook door samenwerking of overnames. “Je kunt ook een stuk markt kopen”, vervolgt Ronald Weerwag. “Er zijn nogal wat regionale spelers actief maar zij zijn vaak niet in staat om landelijk opererende organisaties en bedrijven te bedienen. Want nogmaals: deze willen graag met één aanspreekpunt te maken hebben. Door zich bij ons aan te sluiten kunnen die spelers hun klanten wél op nationaal niveau bedienen. Zo bereik je als het ware landelijke uitstraling binnen je eigen regio.”

Pods, géén pads

Arron Automatics is het ‘oerconcept’. Daarnaast zijn de afgelopen periode twee nieuwe concepten ontwikkeld: Arron Koffie en Arron Fresh. De laatste is écht fresh, want de pilot is nog maar net afgerond op het moment dat het interview plaatsvindt.

Waarom koffie is het eerste dat je jezelf afvraagt. Er is tenslotte al zoveel verkrijgbaar met en rond dit product, niet in het minst bij Arron Automatics zélf.

Ronald Weerwag: “Dat is waar, maar vooral voor kleinere bedrijven en organisaties is een automaat meestal te groot en dus duur. Je hebt een gebruikersgroep van enige omvang nodig om zo’n automaat rendabel te maken. In het midden- en kleinbedrijf hebben de meeste bedrijven minder dan tien werknemers. Met Arron Koffie mikken we in eerste instantie op deze, overigens omvangrijke, groep. In zekere zin heeft de Senseo de weg voor ons voorbereid. Mensen zijn er namelijk al aan gewend om koffie per kop of mok te zetten. Wij gaan echter wel een stap verder. Met de apparatuur die wij in bruikleen leveren en de pods - géén pads! - kun je een kwalitatief hoogstaande consumptie aanbieden tegen een concurrerende prijs. Het sterke is, dat de apparaten in een groot aantal kleuren leverbaar zijn. We zijn momenteel in gesprek met bedrijven die een bepaalde kleur in hun huisstijl voeren. Omdat de kleurkeuze zo uitgebreid is, kunnen we een apparaat uitzoeken dat daar goed bij aansluit. Dat is een extra verkoopargument”, stelt John Eichhorn. Bij de (huur)apparatuur is een servicecontract inbegrepen waarbij onze onderhoudsdienst langskomt als zich eventueel storingen voordoen. Bovendien is er eenmaal per jaar preventief onderhoud aan het apparaat.”

Goede balans

Arron Fresh is de jongste loot aan de Arron-stam. Het gaat om een cateringconcept, speciaal gericht op onderwijsinstellingen. “We zien dit als logisch gevolg op onze Arron Automatics-activiteiten”, vertelt Weerwag. “Met de automaten vullen we een stuk van de behoeften die er bij scholen bestaat in en nu geven we daar verdere invulling aan met Arron Fresh. Voor de invulling van dit concept werken we samen met het Voedingscentrum. Het consumeren van ongezonde voeding onder mensen neemt toe, ook onder leerlingen. Eén van de grootste problemen voor de volksgezondheid zal overgewicht zijn, zo wordt overal breed geventileerd. Je kunt niet alle ‘ongezonde’ producten uit een school weghalen want er blijven altijd kanalen voor leerlingen bereikbaar om toch aan snacks te komen. Vanuit deze redenering hebben we Arron Fresh ontwikkeld, een cateringconcept dat voldoet aan de normen en waarden van het Voedingscentrum. Scholen die met ons concept van start gaan, krijgen van ons ook materiaal van het Voedingscentrum om leerlingen bewuster te maken van het belang van gezonde voeding. Het is niet onze bedoeling om alle ‘ongezonde’ producten uit scholen te weren, maar we willen leerlingen wel informeren over wát zij eten. Van belang is een goede balans tussen snacks en verantwoorde voeding.” Begin van dit schooljaar, dus afgelopen najaar, is een pilot met Arron Fresh gestart. Deze is succesvol verlopen en vorige maand is er een mailing naar 2.500 scholen in het voortgezet onderwijs uitgegaan met informatie over Arron Fresh.

Om alle concepten verder te kunnen uitrollen, werkt Arron nauw samen met haar franchisenemers. Deze moeten vooral commercieel zijn ingesteld en gevoel voor service hebben. De instap is, qua investering, relatief bescheiden. De entreefee bedraagt € 7.950,- en er is een standaard omzetfee van vier procent, plus een gestaffelde fee over de meeromzet. Vanuit de organisatie wordt een aantal zaken centraal geregeld, die zijn vastgesteld in een franchisecontract. “De contacten met onze franchisenemers zijn vrij intensief”, zegt John Eichhorn. “Er is een franchiseraad actief waarin drie leden en ikzelf vertegenwoordigd zijn. Verder is er iedere twee maanden een bijeenkomst met alle franchisenemers waarin we tal van onderwerpen bespreken. Ook is er een eigen intranet ontwikkeld waarop ondernemers via een forum met elkaar kunnen communiceren. Daar is ook het nieuws vanuit de organisatie te vinden en vanzelfsprekend ons handboek en de updates ervan. We streven collectief naar verbeteringen en dat kun je alleen doen door elkaar scherp te houden”, aldus Eichhorn en Weerwag tot besluit.

Lees meer over:
Reinold Vugs Reinold Vugs
Redacteur