Je goed verzekeren hoort bij ondernemerschap

Als startende ondernemer komt er veel op je af. Verzekeringen is een onderwerp waarbij je niet kunt terugvallen op halve oplossingen. Waar moet je als startende franchisenemer aan denken op verzekeringsgebied? Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo van belang? En wat zijn de voordelen van een verzekeringsarrangement via de franchiseorganisatie?

Als startende ondernemer ben je heel erg op het opstartproces gericht. Je wordt opgeslokt door alle stappen die je moet zetten voordat je eindelijk van start mag, zoals vergunningen, bankzaken, financiering en personeel. “Het is belangrijk dat je goede adviseurs, waaronder de verzekeringsadviseur, om je heen verzamelt. Die kunnen je daarin bijstaan”, stelt Jan Willem de Groot van SuperGarant Verzekeringen.

Inkomensvoorziening

Zorgen dat je goed verzekerd bent, hoort bij de noodzakelijke voorbereidingen op het ondernemerschap. “Elke startende ondernemer is zich ervan bewust dat hij verzekeringen moet afsluiten, maar het ontbreekt hem aan een referentiekader waar hij het kan tegen afzetten,” stelt De Groot. Het minimumverzekeringspakket voor ondernemers bestaat uit aansprakelijkheid, afdekken van de investeringen en arbeidsongeschiktheid. 

Door intensief contact met overkoepelende branche- en franchiseorganisaties weet SuperGarant exact wat er speelt. Gezamenlijk worden de schade- en inkomensverzekeringen en aanverwante verzuim- en arbodienstverlening speciaal op de specifieke omstandigheden afgestemd. “Goed verzekerd zijn hoort bij het ondernemen. Wij adviseren altijd om bij een start van de onderneming een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Als je een ongeval krijgt en volledig arbeidsongeschikt wordt, is dat de enige mogelijkheid om een voorziening te treffen. Periodiek kan dekking daarna worden bijgehouden.”

Als is uitgelegd wat de dekking is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en dat de premie fiscaal aftrekbaar is, vinden veel ondernemers de premie meevallen is zijn ervaring. “Je moet ook kijken naar het belang wat ermee wordt afgedekt. Je kunt voor het leven arbeidsongeschikt raken. Zonder inkomensvoorziening staat alleen maar de bijstand te wachten. Dat is een taaie noot om te kraken.” Het móet worden meebegroot, omdat de impact groot is, benadrukt hij. “Als je ziek wordt, valt niet alleen je inkomen weg, maar ben je inmiddels ook contracten aangegaan, bijvoorbeeld een huurcontract voor 5 jaar. Word je na een jaar ziek dan heb je nog een verplichting van 4 jaar terwijl de inkomsten misschien onder druk zijn komen te staan als gevolg van het inzetten van extra personeel.” 

Hij gebruikt de coronapandemie als uitleg: “Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Daarom is het belangrijk zelf een voorziening te treffen. Je hebt niet, zoals bij de coronacrisis, een overheid die in een aantal gevallen de financiële impact compenseert.”

Wat geldt voor ziekte, geldt ook voor aansprakelijkheid. Een schade kan financieel al snel in de papieren lopen. Denk aan een werknemer die een ongeluk tijdens het werk krijgt. “Bij aansprakelijkheid kan het gaan om schade aan derden en personeel. Voor bepaalde beroepen dient niet alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten te worden.” Schadeverzekeringen dekken niet alleen de directe schade. “Bij een brand heb je niet alleen te maken met materiële schade, maar ook immateriële schade. Bijvoorbeeld bedrijfsschade. Je kosten gaan door. Lonen moeten gewoon worden betaald. Je eigen inkomen valt weg. Dat krijg je allemaal voor je kiezen. Algemeen gesteld gaat 50% van de bedrijven failliet die te maken hebben gehad met een grote brand. Het is daarom van groot belang dit zorgvuldig te benaderen en te onderhouden.” 

Netwerk van adviseurs

SuperGarant Verzekeringen heeft afspraken met verschillende branche- en franchiseorganisaties. “Door samen te werken kun je de zaken vastleggen en gerichter adviseren. Omdat we bekend zijn met de specifieke risico’s en intensief contact hebben, zijn we goed op de hoogte van bijvoorbeeld de cao-afspraken waarop werkgevers kunnen worden aangesproken of aandachtspunten tussen franchisegever en franchisenemer.” Daarnaast biedt SuperGarant een eigen arbodienst.

De Groot is positief over de voordelen van franchise. “Als je je aansluit bij een franchiseorganisatie dan is het netwerk aan adviseurs waarop je kunt terugvallen vaak al aanwezig. Die nemen je op dat moment bij de hand. Het starten van een bedrijf is een grote stap. Dan is het fijn als je je kunt aansluiten bij een franchiseorganisatie die over allerlei zaken heeft nagedacht. Het voordeel is dat er al een basis ligt van waaruit je verder kunt praten.” Zeker als het een formule is die al wat langer bestaat, is er een hoop data waaruit de specifieke risico’s die een ondernemer loopt al in kaart zijn gebracht, waardoor hij een onderbouwde afweging kan maken wat hij wil verzekeren en welk risico hij zelf bereid is te nemen.

De motivatie om je aan te sluiten bij een franchiseorganisatie ligt bij de ondernemer zelf, benadrukt De Groot. “Je moet bij jezelf te rade gaan ‘wat is mijn plan?’ Van daaruit ga je kijken wat de beste aanpak is. Er zijn genoeg ondernemers die dat helemaal zelfstandig willen doen en zelf een bedrijf vanaf nul willen opbouwen. Er zijn er ook die meer voordelen en mogelijkheden zien in het aansluiten bij een franchiseorganisatie, waarbij ze de kracht halen uit een organisatie die goed heeft nagedacht over het businessmodel. Er zijn zoveel voorbeelden van succesvolle formules. Je kunt serieus de vraag stellen wat jou het beste past.” Dat geldt ook voor het verzekeringspakket. “Verzekeren is maatwerk”, besluit De Groot. “Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact. En zoeken we de samenwerking met franchiseorganisaties en branches. Iedere ondernemer heeft een andere startsituatie en gaat anders om met risico’s. Wij denken graag mee en ontwikkelen hier specifieke verzekeringsoplossingen voor.”

Lees meer over:
Hans Pieters Hans Pieters
Financieel journalist en ondernemer

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.