Interview met Jos Burgers van de NFV

De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) wil het kennisplatform zijn voor franchising. Het zet deze ambitie kracht bij door meer dan ooit te focussen op kennisoverdracht. De uitbreiding van publicaties en onderwijstrajecten en het bevorderen van onderlinge contacten zijn daarvan voorbeelden. Dit doet men soms in samenwerking met onderwijsinstellingen of geassocieerde leden, soms zelfstandig.

De NFV heeft veel kennis in huis. De vereniging bestaat al ruim veertig jaar, is lid van de Europese Franchise Federatie en de World Franchise Council. “Wij zijn gepokt en gemazeld in de franchisewereld en spreken met iedereen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Bovendien kunnen we altijd terugvallen op de kennis die er zit bij de ruim vijftig geassocieerde leden. Dit zijn de leden die zich beroepsmatig bezighouden met advisering en financiering van franchisegevers en franchisenemers en zij bezitten veel kennis”, vertelt Jos Burgers. Hij is als directeur franchise een belangrijke trekker van de nieuwe profilering van de NFV als kennisplatform. “Er is nog veel onwetendheid. Men heeft vaak een verkeerd, gekleurd verwachtingspatroon en beeld van het opzetten en uitrollen van een franchiseconcept en denkt te snel, ach dat doe ik even. Maar dan gaat het mis. Je moet echt goed zijn, bovengemiddeld presteren in jouw branche, wil je succesvol in franchising zijn. Je moet een acht scoren, liever een negen en geen zesje.” Door kennis te vergaren en deze te delen denkt de NFV dat starters beter beslagen ten ijs komen en dat bestaande franchiseorganisaties sneller de weg naar groei vinden. “Het aantal intervisiebijeenkomsten voor de leden, waar op een gestructureerde manier situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk met elkaar worden gedeeld, zullen we bijvoorbeeld uitbreiden. Dat deden we voorheen zo af en toe, nu pakken we het structureel op. Zo’n acht tot tien keer per jaar zetten we franchisegevers aan tafel samen met enkele geassocieerde leden. Zo leert men van elkaar”, weet Burgers. Hij roemt de openheid van de gesprekspartners tijdens deze zogenoemde intervisiebijeenkomsten. “Men neemt geen blad voor de mond. Dat moet ook niet, hoe opener, hoe kwetsbaarder, hoe beter. Dan pas steek je wat op, kun je leren. En dat is nou precies waarom je lid moet zijn van de NFV.” Ook organiseert de NFV al decennia lang samen met geassocieerde leden een masterclass franchise. “Het aantal deelnemers is inmiddels de duizend gepasseerd. Dit zijn vooral kleine franchisegevers of ondernemers die overwegen om franchisegever te worden. De masterclass is een mooie opmaat voor iedereen die zich met franchise wil gaan bezighouden”, weet Burgers. Gekoppeld aan de masterclasses is de NFV volgens Burgers op korte termijn ook voornemens om een eigen onderwijsprogramma te starten. “Deze bestaat uit diverse trajecten voor diverse doelgroepen. Voor starters, ondernemers die zich aan het oriënteren zijn op een franchiseformule bijvoorbeeld, maar ook cursussen voor groeiende bedrijven die de stap willen zetten naar franchising.” De NFV heeft zitting in de Europese Franchise Federatie (EFF) en spreekt daar veel met collega-verenigingen. “Daar steken we veel van op, we leren allemaal van elkaar. Hoe ga je lokaal met bepaalde zaken om en onderwijs is daarin natuurlijk ook een belangrijk onderdeel”, aldus Burgers. Behalve een introductiecursus voor de franchisenemers en -gevers, worden er ook cursussen door de NFV voorbereid over franchise en recht, werving en selectie en de Europese Erecode. “In alle gradaties, van de medewerker tot op managementniveau, willen we door middel van ons eigen onderwijsprogramma het kennisniveau vergroten.” Burgers benadrukt het belang ervan. “Op 17 april bijvoorbeeld is de masterclass werving en selectie. Deelnemers krijgen dan tools aangereikt om dit zeer belangrijke traject goed in te kunnen vullen. Want je kunt je voorstellen dat iedere misser er een te veel is en vervelend is voor zowel de franchisegevers als de franchisenemers. Het kost tijd, geld en brengt veel ergernissen met zich mee. Dat kan en moet beter in veel gevallen, vandaar dit onderwijstraject.”

Fasemodel

Naast deze zelfstandige initiatieven van de NFV heeft de vereniging ook samen met Flynth en MKB Adviseurs een zogenoemd fasemodel ontwikkeld. Burgers legt uit: “De levensfases van een franchiseorganisatie staan hierin centraal. Zo is er de oriëntatiefase, kennen we de starter, de succesvolle groeier, de stagnerende groeier, de consolidatiefase en de exitfase. Iedere levensfase van een franchiseorganisatie heeft specifieke aandachtspunten die vragen om specifieke kennis. Hierin begeleiden wij als franchisevereniging de franchisegevers samen met onze kennispartners, de geassocieerde leden.” Een accountant, de bank en een consultant zijn bijvoorbeeld zeer belangrijk in de oriëntatiefase waarin het bestaansrecht van de formule moet worden bepaald. Het opstellen van een businessplan, de werving en selectie komen onder meer in de startersfase aanbod, terwijl het aanpassen van het formuleprofiel en e-commerce worden behandeld bij de training van de succesvolle groeiers. Formules waarvan de groei stagneert worden tijdens de cursus door de NFV samen met de geassocieerde leden gewezen op de mogelijkheden van het aanpassen van bijvoorbeeld het franchisemodel, de werving- en selectiecriteria en het kwaliteitsbeleid. Burgers: “Als franchisevereniging hameren wij altijd op het verzamelen van de juiste prognoses, de juiste cijfers. Daarop kun je sturen, niet op het zogenoemde onderbuik gevoel. Deze boodschap brengen we dan ook altijd voor het voetlicht, ook tijdens dergelijke onderwijstrajecten.” De geassocieerde leden spelen een centrale rol in het onderwijsaanbod in het fasemodel. Samen met hen wordt ook naar de kosten gekeken. Dit is voor sommige mkb-ondernemers volgens Burgers een struikelblok. “Onderwijs wordt vaak als ‘te duur’ ervaren. Daarom proberen wij in samenwerking met de geassocieerde leden de kosten laag te houden, zodat dergelijke trajecten voor iedereen toegankelijk zijn.”

Leerstoel

Dat het de NFV menens is, dat het zich echt toespitst op de kennis, blijkt ook uit de gesprekken die het inmiddels al heeft gevoerd met de diverse scholen en instellingen, zoals de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Stenden Hogeschool in Leeuwarden en het TiasNimbas Instituut in Tilburg. “Franchise is in onderwijsland vaak een ondergeschoven kindje. Het wordt gezien als niche, maar dat is niet juist. Het een branche van formaat met ongeveer 750 formules die met meer dan 260.000 medewerkers vanuit 30.000 franchisevestigingen een omzet van bijna 31 miljard euro realiseren. Daarom pleiten wij sterk voor meer aandacht, onder meer via gastcolleges, minors en afstudeerscripties over franchise-onderwerpen.” Maar de ambitie van de NFV reikt verder dan dat alleen, het is een sterke wens van de vereniging om op termijn een leerstoel bij een universiteit te realiseren. Burgers: “De gewoon of buitengewoon hoogleraar bekleedt dan de leerstoel ‘Franchise’ en geeft onderwijs en doet onderzoek naar de marktontwikkelingen. Echter dit lijkt nog ver weg, aangezien een leerstoel zo’n 50.000 euro per jaar kost voor een à twee dagen per week. Dat geld hebben we nu nog niet.”

Erecode

De NFV grijpt ook de actualiteit aan. De cursus over de Europese Erecode Inzake Franchising is daar een voorbeeld van. Deze Erecode is een soort gedragscode, geen formele wet. “Dit werkt prima”, stelt Burgers. Echter om de kennis over de erecode onder de franchisegevers en franchisenemers te vergroten geeft de NFV hierover een cursus. “Wat houdt de code precies in en hoe pas je deze toe in de verschillende levensfases van een organisatie? Transparantie, redelijkheid en billijkheid zijn verder termen die voorbijkomen en worden toegelicht.” Het doel van de NFV met de cursus is om de erecode meer in de ‘mindset’ van bedrijven te laten belanden. “Men krijgt na afloop van de cursus een certificaat mee, waarmee franchiseorganisaties kunnen uitdragen dat het bij hun goed is geregeld.” Dat laatste is van belang. De toenemende aandacht voor franchise in de media betekent dat de NFV vaker stelling neemt. Het gaat dan vaak om te rooskleurige prognoses die franchisegevers aspirant-franchisenemers zouden voorschotelen. “Maar dat is onzin”, vindt Burger. “Iedere formule die lid is van de NFV heeft de Europese Erecode Inzake Franchising ondertekend. De code is in samenwerking met de Europese Commissie door de Europese Franchise Federatie opgesteld en staat garant voor een eerlijke relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer. Het is dus een uitstekend referentiekader, waaraan het gedrag van franchiseorganisaties wordt getoetst.”

Export

In het streven naar het zijn van het kenniscentrumplatform voor franchising houdt de NFV ook vast aan de vaste waarden. Zo is er bijvoorbeeld weer een update van de Praktijkgids Franchising verschenen. Alweer de vijfde druk. Burgers: “In deze Praktijkgids vind je alles wat je moet weten over franchising. Het is een handboek met daarin zelfs een model-franchisecontract. Een must voor iedere franchisegever en -nemer.” Ook werkt de NFV volgens de directeur franchise aan nieuwe publicaties, zoals een boek over de import en export van een franchiseformule. “Hoe pak je dit aan? Verschillende franchiseorganisaties die dit al hebben meegemaakt komen aan het woord, evenals geassocieerde leden. Het wordt een boek voor de niche, slechts weinigen is het gegeven dat ze hun concept kunnen exporteren. Maar niche of niet, het is belangrijk. Want als wij het niet doen, doet niemand het.”

Even voorstellen, Jos Burgers

Jos Burgers, directeur franchise van de NFV, studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1983 werd hij advocaat. Vervolgens werkte hij als belangenbehartiger, bankier en zelfstandig adviseur om in 2001 in dienst te treden bij de NFV. Eerst als algemeen directeur, nu als directeur franchise. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de NFV als kenniscentrumplatform. Zo is Burgers binnen de vereniging verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van franchise en daarnaast begeleidt hij onder meer het doorlopende onderzoek (monitor).  

NFV

De NFV behartigt de belangen van franchisegevers in Nederland, met als voornaamste doelstelling het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. Maar ook voor franchisenemers is de NFV van belang, onder meer doordat voorlichting gegeven wordt over franchising via brochures, advies en onderzoek. Om lid te worden van de NFV moeten franchiseorganisaties voldoen aan een aantal criteria. Zo wordt men getoetst aan de hand van de Europese Erecode Inzake Franchising. Er zijn op dit moment ruim 200 franchiseformules bij de NFV aangesloten. Ook heeft de NFV ruim 50 geassocieerde leden die hun kennis en expertise op bepaalde specifieke gebieden delen met de leden.

Eerstelijns advisering

De NFV is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor franchiseorganisaties. Zij bieden gratis een eerste algemeen advies over een probleem of een vraag waarmee men wordt geconfronteerd. Op de meeste vragen heeft de NFV een antwoord, voor complexe zaken verwijzen zij door naar geassocieerde leden met specifieke kennis.

NFV Katern

Het vakblad Franchise+ volgt de ontwikkelingen bij de NFV nauw op de voet. In samenwerking met de NFV worden in de komende uitgaven een aantal publicaties gepresenteerd over de vernieuwde koers van de belangenbehartiger.

Agenda

15 mei: bijeenkomst ondernemers uit de horeca (alleen leden)
27 mei: NFV algemene ledenvergadering + uitreiking NFV Franchise Trofee en Innovatieprijs
17 juni: themadag over franchisenemers (alleen leden)
30 juni: workshop 100+ formules (alleen leden)
September: cursus Erecode, voor leden € 50 en voor niet-leden € 150
September: juridische masterclass over actueel onderwerp, leden € 50 en niet-leden € 150
September: introductiecursus franchise

Boeken

Praktijkgids Franchising inclusief model franchise contract: € 100
Boeken in de Ton Vervoort serie (per stuk € 14,95)
Franchise en Finance
Franchise en Marketing
Franchise en Human Resource Management
Franchise soft of hard
Financiering van Franchiseformules
De weg naar succes in franchiseland
Import en export van franchiseformules (verwacht najaar 2014)

Inschrijven

Inschrijven voor bijeenkomsten en bestellen van boeken kan via de NFV-website www.nfv.nl of door overmaking van het verschuldigde op rekeningnummer NL96ABNA0416135331 met vermelding van de activiteit of boek plus NAW-gegevens.

+

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.