Hoe ziet de toekomst van franchise eruit?

Hoe ziet de toekomst van franchise eruit? FranchiseLine zet het uiteen in een recent verschenen visiedocument ‘Toekomst Visie 2025’. En wat blijkt? Een duidelijke rolverdeling tussen franchisegever en -nemer wordt belangrijker en de wederzijdse afhankelijkheid neemt verder toe.

“Ondernemen in de tegenwoordige tijd is uitdagend, de marktomstandigheden wijzigen in een moordend tempo. Dit vraagt meer aanpassingsvermogen dan ooit”, concludeert FranchiseLine. Het netwerk van prominente partijen (kennispartners) binnen de franchise- en retailbranche doelt in het visiedocument met de term ‘uitdagend’ onder meer op de groei van het winkelvloeroppervlak in de winkelstraat sinds 2000 in combinatie met de gedaalde consumentenbestedingen sinds die tijd. “Meer concurrentie, terwijl er minder geld cq omzet is te verdelen.” Voor de detailhandel geldt ook nog eens dat de kosten de afgelopen jaren fors zijn toegenomen, zoals inkoopprijzen, loonkosten en huren op A-locaties. Daarbij spelen er nog tal van andere zaken waarmee partijen nu en in de toekomst rekening moeten houden. “De belangrijkste trends met gevolgen voor franchise- en retailorganisaties zijn vergrijzing, technologie en de verandering van waarden”, stellen de kennispartners. Zo zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. “Als gevolg hiervan neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Dit heeft impact op huisvesting, de vraag naar producten en diensten en het bestedingsgedrag, maar bovenal ook op de manier waarop de consument aan zijn producten en diensten komt”, stelt men in het visiedocument. De technologische vooruitgang daarnaast is immens. Mede als gevolg hiervan, en van de vergrijzing, is er ook een toenemende verandering van waarden waarneembaar. “Het gaat steeds meer om de beleving dan om het product.”

Zonnig

Wat is de toekomst van franchise in deze sterk uitdagende en veranderende markt? FranchiseLine ziet die zonnig in. “De omzet zal in de toekomst verder verschuiven van zelfstandige winkeliers naar filiaalbedrijven en franchiseketens. De zelfstandige ondernemer wordt in veel gevallen gedwongen tot samenwerking, zowel aan de achterkant (onder andere logistiek en ICT, red.) als aan de voorkant (formule, merk, beleving, red.).” Deze ontwikkeling stelt echter wel andere eisen aan de rolverdeling tussen franchisegever en -nemer. De wederzijdse afhankelijkheid neemt namelijk verder toe. De rol van de franchisegever is om te zorgen voor een sterk merk, efficiënte processen en het kopiëren van succesvolle marktgerichte innovaties naar de rest van de franchisenemers. De toegevoegde waarde van de franchiseondernemer ligt geheel op het creëren van een optimale beleving en service. Om optimaal te kunnen samenwerken is verder onderling vertrouwen van essentieel belang. Heldere afspraken over zaken als ketenmargeverdeling en de toerekening van online omzet zijn cruciaal, stelt men in het visiedocument. Het coöperatief model heeft de toekomst, dat is wel duidelijk. Maar in het visiedocument gaat men nog een stap verder. “Hard franchise met transparante wederzijdse verantwoording wordt binnen franchise de enige succesvolle vorm in de toekomst. Waarom? Het is van groot belang om snel te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen. De formule dient zo te zijn ingericht dat bijvoorbeeld succesvolle lokale initiatieven snel kunnen worden gekopieerd naar andere locaties.”

Verbonden met internet

Maar al voldoen de organisaties aan de opgesomde aanbevelingen, ook dan blijft het in de toekomst noodzakelijk om mee te gaan met markttrends. In 2025 is informatie bijvoorbeeld altijd en overal beschikbaar en is alles verbonden met het internet. “Consumenten oriënteren en informeren zich via hun smartphone, wearables, laptop, tablet of touchscreens in etalages. Prijzen maar ook de servicegraad van organisaties worden op deze wijze volledig transparant”, weet FranchiseLine. Vooral voor niet-unieke producten is de prijs een gegeven die wordt bepaald door de markt. Wat is in dat geval het devies? Franchiseorganisaties moeten zich onderscheiden door uitmuntende service, snelle levering, een unieke beleving en optimaal gemak. Fysieke winkels moeten belevingspleinen worden waar de online en offline wereld samenkomen, het zogenoemde omnichannel retailing. De consument verwacht daarbij een volledig gepersonaliseerde klantbenadering. Technisch wordt dit mogelijk dankzij big-data, de combinatie van historische aankoopgegevens, online zoekgedrag en ingekochte data van de betreffende consument uit social mediabronnen. Organisaties die niet de beschikking hebben over onderlinge informatiesystemen, die real-time inzicht bieden in de cliënt- en bedrijfsdata, blijken volgens FranchiseLine niet langer in staat om de concurrentie aan te gaan.

De locatie

Duidelijke taal, maar is de locatie dan niet ook heel belangrijk? Ja, zegt men in het visiedocument. Maar ook daarin verandert het één en ander. In centrale winkelgebieden staat funshopping centraal. De binnenstad biedt met een goede mix van horeca, bezienswaardigheden en gelegenheid om te winkelen, een echt dagje uit. Steeds vaker zullen alle drie de elementen niet alleen in een winkelstraat te vinden zijn, maar ook in één winkel, alles onder één dak, waardoor shop-in-shop franchisesamenwerking en concessies in belang toenemen. Ondersteunende winkelcentra zullen steeds meer de functie voor ‘runshopping’ vervullen. Waar de winkelcentra nu vaak alleen nog plaats bieden aan een supermarkt, een dierenspeciaalzaak en een snackbar, wordt dit aanbod diverser. Op perifere locaties zijn nu nog veelal woonwinkels te vinden. De laatste jaren zijn hier ook meer solitaire (grote) supermarkten en mode outletcenters aan toegevoegd. Ook hier geldt, aanbod is essentieel. Deze gebieden krijgen steeds meer de functie van pick-up points, waar online bestelde artikelen worden afgehaald. Het is daarom de verwachting dat ook meer elektronicazaken zich op deze perifere locaties vestigen. En dat zijn niet per definitie Nederlandse winkelbedrijven. FranchiseLine verwacht ook opkomende concurrentie van grote internationale spelers, zeker die met een voorsprong in technologie. Zij zullen hun belangen in Europa vergroten.

+