Gouden medaille voor onderneemsters

In 1999 heb ik een afstudeerscriptie over vrouwelijk ondernemerschap in Nederland geschreven. Wat zijn de ontwikkelingen sindsdien? Uit onderzoek van het EIM blijkt dat het aandeel startende vrouwelijke ondernemers in de periode 2000 tot 2009 is gestegen van 25 procent naar 35 procent van het totaal aantal starters.

Het aandeel vrouwelijke ondernemers is sinds 2000 ongeveer stabiel met iets meer dan 30 procent van het totaal aantal ondernemers. In absolute zin is het aantal vrouwelijke starters wel sterk toegenomen (van ruim 300.000 naar krap 350.000), maar hun aandeel binnen het totaal aantal ondernemers is stabiel. Geen opvallende ontwikkelingen tot zover.

Wat wel opvalt, is dat van alle startende ondernemers die failliet gaan slechts 15 procent vrouwen zijn tegenover 85 procent mannen. Eurocommissaris Neelie Kroes zei niet voor niets: “Als Lehman Brothers Lehman Sisters had geheten was er misschien geen economische crisis geweest.” Waarom gaan vrouwelijke ondernemers minder vaak failliet dan de mannelijke ondernemers? Dat heeft vooral te maken met vrouwelijke eigenschappen waarvan mannelijke ondernemers kennelijk wat kunnen opsteken:

  • goede voorbereiding
  • minder risico’s nemen
  • realistischer, afwegen voor-/nadelen
  • hoger opgeleid
  • relatief ouder, meer levens- en werkervaring
  • minder snel willen groeien
  • minder geld uitgeven aan materiële zaken (auto/bedrijfspand)
  • lid van ondernemersnetwerk/contacten met andere collega’s
  • persoonlijke benadering

Een ander positief nieuwsitem deze zomer ging over het feit dat franchise crisisbestendig is (bron ING Economisch Bureau) en beter presteert dan de sector. Het aantal formules en franchisenemers is in de afgelopen vijftien jaar fors gegroeid. Franchisenemers blijken beter te presteren dan niet-franchisenemers. Ben je dus vrouw én franchisenemer, dan zit je helemaal goed.

De sprong die de damessporters op de Olympische Spelen in de afgelopen jaren hebben weten te realiseren, hebben de vrouwelijke ondernemers (nog) niet gemaakt. Maar er is wel sprake van een groeiend aantal startende vrouwelijke ondernemers en de prestaties zijn goed. Als vrouwen dan ook nog eens ondernemen binnen een franchiseformule dan wordt het zeker goud!

Bertine Schieven
adviseur MKB Adviseurs