‘Goede marketing is van belang’

Crowdfunding is in de franchisesector een populaire vorm van financiering. De reden laat zich raden; het is een betrouwbare, snelle en relatief makkelijke manier van het verkrijgen van geld. Toch is er ook kritiek; crowdfunding zou een (te) dure vorm van financiering zijn. Een gesprek met Cor de Graaff van Capital Circle hierover, en over de groei van zijn platform. 

Capital Circle kreeg eind 2015 haar eerste project, inmiddels staat de teller op tachtig ondernemingen die zijn gefinancierd met behulp van het platform. Hiermee is een totaalbedrag van 7,5 miljoen euro gemoeid. “Een groot deel van de projecten, 95 procent, betreft de financiering van franchisenemers”, vertelt De Graaff. Volgens hem logisch, franchisenemers gaan aan de slag met een concept dat zich vaak al heeft bewezen. “En ja, concepten en ondernemers met een goed track record vallen in de smaak bij onze inmiddels al 3.500 investeerders”, weet De Graaff. Crowdfunding, en daarmee ook Capital Circle, wint volgens hem aan belangstelling. Vooral het midden- en kleinbedrijf, die vaak lastiger bij de reguliere banken een financiering los krijgen, kloppen aan. “Ook zijn er bijzondere gevallen, zoals het franchisenetwerk van SNS. Andere banken financieren geen concurrenten en als franchisegever wil SNS geen financiering verstrekken aan haar franchisenemers. Vandaar dat de samenwerking met Capital Circle door SNS is opgestart”, vertelt De Graaff. 

Korte lijnen

Hoe werkt het? “De meeste franchisenemers melden zich bij ons. Hiermee gaan wij het gesprek aan, en met de franchisegever. Deze is trouwens vaak al op de hoogte gebracht via de franchisenemer. De lijnen zijn wat dat betreft kort. Dat is ook goed, het project is altijd een wisselwerking tussen ons, de franchisegever en de franchisenemer die uiteindelijk de financiering aan gaat”, aldus De Graaff. Capital Circle is in zo’n gesprek met de franchisenemer nieuwsgierig. En kritisch. “We willen weten wat ondernemers drijft, dat is één. Daarnaast toetsen wij de bedrijven op verschillende objectieve criteria, zoals omzet, kredietwaardigheid, winstgevendheid en solvabiliteit, voordat ondernemers hun project op ons platform mogen aanbieden”, aldus De Graaff. Belangrijk onderdeel is ook de rating door een derde partij, Credit Reform. “Het is belangrijk een degelijke screening uit te voeren alvorens een project te lanceren”, stelt De Graaff. “Op die manier krijgt de investeerder een betrouwbare risicorating, wat het makkelijker maakt om in te schatten in hoeverre een hoog rendement samengaat met een hoog risico.” Bovendien kan iedere investeerder zo voor zichzelf uitmaken wat voor hem of haar het hoogst aanvaardbare risico is en dat als graadmeter gebruiken om een project te kiezen. 

Projecten van 25.000 tot 500.000 euro

Capital Circle financiert projecten van 25.000 tot 500.000 euro. In veel gevallen wordt met de franchisegever een arrangement opgesteld, waar franchisenemers gebruik van kunnen maken. In die arrangementen worden duidelijke afspraken gemaakt tussen franchisegever en Capital Circle. “Belangrijk is dat de afspraken samen met de franchisegever worden gemaakt. In een dergelijk arrangement lichten wij drie zaken in het bijzonder uit. Elk nieuw project moet goed onderbouwd zijn door bijvoorbeeld een vestigingsplaatsonderzoek, benchmark of historische cijfers, financiële prognose die genoeg verdiencapaciteit aantoont voor de ondernemer en niet onbelangrijk het eigen vermogen dat elke ondernemer zelf inbrengt, daarnaast kijken wij of er zekerheden zijn voor de investeerders”, aldus de directeur van Capital Circle. Het platform heeft op deze manier samenwerkingen met Jamin, Subway en het nieuwe convenienceconcept Papa John’s. “Maar dat is geen must, franchisenemers kunnen ook zonder een arrangement bij ons aankloppen. Maar in negen van de tien gevallen spreken wij vervolgens ook met de franchisegever. Of het dan tot een arrangement komt is afhankelijk van de aard van de organisatie en de diversiteit of juist eenheid in het franchisenetwerk.”

Betrouwbaar platform

De kritische en onafhankelijke blik vooraf heeft er volgens De Graaff voor gezorgd dat Capital Circle door financiers wordt gezien als een betrouwbaar platform. “Wij hebben inmiddels 3.500 investeerders, en dat aantal groeit. Net als het aantal projecten. De meeste projecten worden snel en soepel gefinancierd, verzekert De Graaff. “De franchisenemer heeft daarin ook een belangrijke rol. Hoe? Door actief potentiële investeerders te benaderen. Laatst nog hebben we 160.000 euro in een middag gefinancierd. Mede dankzij de ondernemers, die al zijn klanten een mail had gestuurd. Goede marketing is dus van belang.” De Graaff erkent dat het in zo’n geval heel snel kan gaan. “Van aanvraag tot financiering in twee weken. En dat is voor ons niet eens uitzonderlijk, dat zou je eens bij een bank moeten proberen.” Het is volgens hem een belangrijk voordeel van crowdfunding; de snelheid waarmee de financiering is geregeld. En de hoge rente? “Dat valt reuze mee. Leningen van onder de 250.000 euro worden door banken ook gefinancierd tegen een rente niet ver van de 7 procent.  Belangrijk is om alle kosten goed op een rijtje zetten. Bij de bank zijn er vaak kosten die men niet meerekent in de rente en die er uiteindelijk in resulteren dat men op een hoger rentepercentage uitkomt.”

Lees meer over:
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur