Franchising in België komt op stoom

Franchising bevond zich in België enige jaren in de schaduw van andere landen, maar heeft nu de schroom van zich afgeworpen. Uit onderzoek van de Amerikaanse Foreign Commer-cial Service uit 1998 blijkt dat de groei is gestegen van 5% per jaar naar 8% per jaar nu en overstijgt daarmee de groei van de Belgische economie. 

Een positief teken en een steun in de rug voor de activiteiten van de Belgische Franchise Federatie (BBF) en de beursorganisatie Fairtec. Een actieve franchisefederatie en een jaarlijkse Franchisebeurs lijken tot heden een goede benadering om de bekendheid van franchising in België te vergroten. De positieve ondergrond bleek ook tijdens een Ronde Tafel gesprek op 20 november 2000 te Antwerpen, toen franchisegevers, franchisenemers en enkele deskundigen in bijzijn van de pers de ontwikkelingen bespraken en onder de bekwame leiding van Fons Durinck (Fortis Bank) hun opinie konden ventileren. 

UNIZO positief over franchising

De heer Ardies, Sectorverantwoordelijke Distributie van UNIZO (Unie van Zelfstandige On-dernemers), uitte als belangenbehartiger enige kritische geluiden over franchising, maar be-nadrukte tegelijkertijd het belang ervan voor de positie van het zelfstandig ondernemerschap in de detailhandel. Zijn bedenkingen tegen minder professionele zaken en schijnzelfstandig-heid van sommige franchisenemers deden hem pleiten voor een specifieke wetgeving. Dat nam niet weg dat hij de voordelen van franchising voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) onderschreef. Franchisenemers van zowel Pirtek als Midas legden hun keuze voor franchising uit en onderstreepten de noodzaak dat franchisegevers vooral een open en goede communicatie met hun franchisenemers waarborgen.

Europese Erecode 

De rechtbank in België kijkt in conflicten mede naar de inhoud van de Europese Erecode en onduidelijkheden in overeenkomsten worden vrijwel steeds ten nadele uitgelegd van degene die ze heeft afgedwongen, de franchisegever. Omdat zowel dit als de algemene wetgeving in franchiseconflicten goed werkt was mr Peter Wuyts (Van Raemdonck, Bally, Rauter Ver Ber-ne, Wuyts & Palmaers Advocaten) niet direct voorstander van speciale wetgeving. Ook de BFF, bij monde van vice-voorzitter Walter Lavers, vond de sector volwassen genoeg en meende dat het Precontractueel Informatie Document degelijke informatie van kandidaat franchisenemers waarborgt. Dit kan onduidelijkheden, misverstanden en toekomstige conflic-ten voorkomen. En passant bleek zijn Godiva franchise (u weet wel, van die heerlijke pralines) niet alleen in België aan te slaan, maar ook in andere landen van Europa en zelfs in Japan vertegenwoordigd te zijn.

Bij het woord export kwam automatisch de gedachtewisseling op de Belgisch-Nederlandse grensoverschrijdende franchises. Diverse aanwezigen waren van mening dat Franse fran-chises het in Wallonië gemakkelijker hebben dan de Nederlandse in Vlaanderen. Omdat Frankrijk een belangrijk exportland voor franchising is, had dit geleid tot een zekere achter-stand in Vlaanderen ten opzichte van Wallonië. Een achterstand die overigens wordt ingelo-pen door de snelle ontwikkeling van de laatste jaren.

Optimisme alom

Uit de positief gestemde discussie bleek dat men met optimisme de ontwikkelingen gadeslaat en stimuleert. Ook de rol van de UNIZO krijgt waardering, hetgeen vertaald wordt in meer contact met de BFF over gezamenlijke vraagstukken. Het is toe te juichen dat de KMO-vertegenwoordigers het belang van franchising voor hun aangesloten ondernemers onder-schrijven. Franchising is een vitale vorm van bedrijvigheid in België, met volop perspectief.