Franchisenemer worden in 10 stappen

Je loopt wellicht al langer rond met de gedachte: ik zou wel iets voor mezelf willen beginnen. Maar ja, wat en hoe? Allerlei gedachten komen bij je op, je ziet kansen en bezwaren. Hoe dieper je erover nadenkt, hoe meer er op je afkomt. Eén van de mogelijkheden om ondernemer te worden is het kiezen voor franchising. Via een aantal onderwerpen kan jij je verdiepen om de juiste formule te kiezen.

1. Droomwens

Het zit al jaren in jouw gedachten maar nu ga je ervoor: je wilt gaan ondernemen!

2. Oriëntatie

Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Je gaat op onderzoek uit en kijkt welke franchiseformules er allemaal zijn. Via www.franchiseplus.nl kan je informatie opvragen over 600 verschillende franchiseformules.

3. Informatie aanvraag

Nadat je een aanvraag hebt gedaan ontvang je informatie van de formule. Hierin lees je meer informatie over de formule. Vaak is hier een inschrijfformulier bijgevoegd waarmee jij je kandidaat kan stellen voor de formule.

4. Gesprekken

Gesteld dat er wederzijds interesse is, dan zullen er één en als het positief verloopt meerdere gesprekken plaatsvinden. Geleidelijk zal je meer informatie krijgen over de formule, de (on)mogelijkheden en de rechten en verplichtingen. De formule zal het volgende van jou willen weten: Waarom wil je ondernemer worden? Waarom kies je voor franchise? Waarom kies je voor onze formule? Het is raadzaam om ook in gesprek te gaan met bestaande franchisenemers van de formule.

5. Geheimhouding

Meestal wordt gemaakt van een geheimhoudingsverklaring. Dit dient ertoe te voorkomen, dat door geïnteresseerden oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de verstrekte vertrouwelijke informatie. Indien je het met de organisatie eens bent over jouw toetreding kan de (voor-)overeenkomst getekend worden. Hiermee wordt een 'commitment' aangegaan. De vrijblijvendheid van de gesprekken is voorbij; je kan alleen maar onder bijzondere voorwaarden uit elkaar. Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen. 

6. Locatie

Om jouw onderneming op te starten heb je een vestigingslocatie of rayon nodig van waaruit je van start gaat. Vaak is dit een gezamenlijke zoektocht van zowel de franchisegever als de kandidaat-franchisenemer. Bij sommige formules kan je ook vanuit huis starten.

7. Financiering

Om jouw onderneming op te starten moet er ook geld beschikbaar zijn dat geïnvesteerd dient te worden. Vaak is dit een combinatie van eigen (spaar)geld en geleend geld. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden: bancair, crowdfunding, achtergestelde lening etc.

8. Franchiseovereenkomst

Als de locatie bekend is en de financiering is verkregen, kan worden overgegaan tot het sluiten van de franchiseovereenkomst. Hierin worden alle afspraken tussen de franchiseorganisatie en jou als franchisenemer vastgelegd. Vaak is de looptijd 5 jaar + 5 optiejaren.

9. Training & opleiding

Voordat je van start gaat vindt er vaak een praktijktraining plaats. Hierbij wordt er voor gezorgd dat je alle vaardigheden onder de knie hebt zodat je goed voorbereid van start gaat!

10. Vliegende start

Nu ben je klaar om van start te gaan. Vaak wordt de opening van de vestiging ondersteund door een marketingcampagne vanuit de franchisegever zodat je een vliegende start als franchisenemer kan maken. Succes!