Franchise ideale oplossing voor kinderopvang

Veel ondernemers vinden het leuk om een kinderdagverblijf te starten maar hebben geen zin in al dat papierwerk. Een franchiseorganisatie lijkt dan de ideale oplossing. Franchise+ zette enkele organisaties op een rij.

Kinderopvangformules zijn er in alle soorten en maten. Er zijn veel jonge formules met één of twee vestigingen die de ambitie hebben om door te groeien. Toch zijn er ook organisaties die al zo’n tien jaar bestaan. Er zitten enkele opvallende formules tussen zoals Amberrosia. Dit is een kinderdagverblijf aan huis met daarnaast een speelhal van zo’n 300 m2 waar franchisenemers op woensdagmiddag en in het weekend ook kinderfeestjes kunnen geven. Een andere opvallende speler is Satellite. Deze formule begeleidt ook boerinnen die het leuk vinden om een kinderdagverblijf te starten op de boerderij. “Boerinnen hebben vaak veel affiniteit met de zorg voor kinderen”, vertelt franchisegever Joke Verhage. “Bovendien zijn ze gevestigd op een mooie locatie met veel ruimte en groen.” Het starten van een (agrarisch) kinderdagverblijf vraagt vaak ingrijpende, langdurige procedures. Als tijdelijke oplossing kunnen de franchisenemers bij Satellite starten als gastouder. Zo bouwen ze alvast naamsbekendheid op in de regio.

Huiselijk

De meeste formules richten zich op kleinschalige kinderopvang. Dit is een gat in de markt omdat andere kinderopvangorganisaties steeds groter worden. “Je ziet dan dat medewerkers op een hoofdkantoor het beleid bepalen. De leidsters op de groep hebben veel talenten maar krijgen niet de ruimte om daar iets mee te doen”, vertelt Bram Halters van de franchiseformule Just Kiddies. “Bij ons is dat echt anders. De franchisenemers hebben maximaal drie groepen, dus op de locatie kent iedereen elkaar. Ze weten wat er speelt en hebben als ondernemer de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen.” Daarnaast vertellen veel franchisegevers dat het vrijwel onmogelijk is om zonder formule een klein kinderdagverblijf te starten. “Er is veel wet- en regelgeving, je moet facturen sturen en personeelsplanningen maken”, vertelt Pouwla Hellinga van Thuishuis. “Als je alles zelf wilt doen, dan moet je echt een duizendpoot zijn. Je begint dan misschien als leidster op de groep, maar je eindigt als snel als manager op het kantoor. Als franchiseorganisatie voor kleinschalige opvang kunnen we veel van dat kantoorwerk uit handen nemen.” Toch zijn er ook franchiseorganisaties die zich juist richten op franchisenemers met grote vestigingen in stedelijke gebieden, zoals Tiny Toes. “De opstart van een kinderdagverblijf is vaak lastig”, vertelt franchisegever Dennis Vermeulen. “Wij begeleiden franchisenemers bijvoorbeeld met het aanvragen van vergunningen, de gesprekken met de architect en het registreren in het landelijk register. Na de opening is het managen van het personeel hun grootste taak. Wij doen een groot gedeelte van de administratie en ondersteunen hen met trainingen.”

Beleid

Elke formule heeft een eigen pedagogisch beleid. Zo richt Amberrosia zich op beweging, dans en muziek. “Als het slecht weer is, kunnen we met de kinderen naar de speelhal gaan. Ze hebben daar voldoende ruimte en de juiste materialen om veel te bewegen”, vertelt Nelleke Rustveld. Het beleid van Tiny Toes richt zich op de Thomas Gordon-visie. Dit betekent dat leidsters de kinderen niet zo zeer straffen maar hen zaken uitleggen. Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met anderen. Satellite richt zich op de ontwikkeling van het kind. Bij Thuishuis en Just Kiddies geven de franchisenemers zelf vorm aan het pedagogische beleid. “Pedagogische medewerkers zijn vakspecialisten”, vertelt Halters. “Daarom geven we hen veel vrijheid om beleid op hun eigen manier uit te voeren. Als blijkt dat medewerkers ergens extra scholing over willen hebben, dan organiseren we daar trainingsavonden over.” Thuishuis investeert veel in de opleiding van franchisenemers. Een belangrijk onderdeel hiervan is het schrijven van een eigen pedagogisch plan. “Elke franchisenemer runt zijn vestiging graag op zijn eigen manier. Wij begeleiden hen daarbij.”

Flexibiliteit

De kinderdagverblijven verschillen bovendien in flexibiliteit. Vooral Amberrosia blinkt hierin uit. Ouders kunnen hier precies aangeven welke uren ze opvang nodig hebben en de organisatie streeft ernaar om geen ‘nee’ te verkopen. Het uitgangspunt is dat de medewerkers standaard op de groep staan. Als de groep vol is en er komt nog een kind bij dan springt de franchisenemer zelf bij. De locatie is aan huis en daardoor is ook nachtopvang mogelijk. Ook Thuishuis biedt veel flexibiliteit. Franchisenemers maken zelf afspraken met de ouders over de uren die zij afnemen. Dat hoeft niet een standaard dagdeel te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook van 10.00 tot 14.00 uur zijn. Je zou zeggen dat je daardoor veel ‘verliesgevende’ uurtjes hebt waarbij je maar op enkele kinderen past. Franchisegever Hellinga merkt dat dat wel meevalt. “Franchisenemers hebben voldoende creativiteit om ook een verloren middagje vol te krijgen, bijvoorbeeld door met die middag te adverteren. Het komt vrijwel niet voor dat ze maar voor een enkel kind hoeven te zorgen.” Hellinga merkt dat franchisenemers in het begin vaak superflexibel zijn en soms zelf ook nachtopvang aanbieden. “De meeste franchisenemers gaan daar op een gegeven moment grenzen aan stellen. Ze gaan openingstijden instellen omdat ze na een drukke dag ook toe zijn aan een moment voor zichzelf.”

Structuur

De franchiseorganisaties Satellite, Tiny Toes en Just Kiddies werken met contracten waarbij klanten vaste dagdelen in de week afnemen. Voor een hele dag brengen zij elf uur in rekening, ook als een kind slechts acht uur komt. Ouders betalen een vast bedrag per maand, ook als hun kind (bijvoorbeeld door ziekte) enkele dagen niet komt. In de politiek is er veel kritiek op deze manier van factureren. Verhage (Satellite) vindt dat niet terecht. “Structuur is voor kinderen erg belangrijk. Als alle ouders een vaste dag in de week afnemen dan zitten de kinderen dus altijd in dezelfde groep met dezelfde leidsters. Zo bied je kinderen een vertrouwde, veilige omgeving. Ook als een kind ziek is of later komt,  moet je het personeel wel doorbetalen en de voorziening wel in stand houden. Daarom brengen wij het hele dagdeel in rekening.” Dennis Vermeulen (Tiny Toes) sluit zich daarbij aan. “Wij werken met een relatief laag uurtarief. Als we alleen een factuur mogen sturen voor de afgenomen uren dan moet ons uurtarief omhoog. Bovendien geeft het een hoop administratieve rompslomp waar niemand op zit te wachten.”

Trainen

Het profiel waar franchisenemers aan moeten voldoen om te starten is voor veel formules gelijk. Ze moeten enthousiast en ondernemend zijn. Wettelijk gezien is voor het starten voor een kinderdagverblijf een SPW3-diploma verplicht. Daarnaast is Amberrosia vooral op zoek naar ondernemende echtparen die zelf ook kinderen hebben. “Een opleiding en ervaring zegt niet alles”, vindt Rustveld. “Pas als je zelf kinderen hebt, voel je goed aan op welke manier je met de kinderen van anderen om moet gaan.” Dennis Vermeulen (Tiny Toes) vindt het belangrijk dat franchisenemers ervaring hebben in het managen van personeel “want dat wordt hun belangrijkste taak”. Ook de begeleiding vanuit de franchisenemers is bij veel formules vergelijkbaar. De meeste organisaties verzorgen trainingsavonden, ondernemersdagen en ze bezoeken de franchisenemers. Bij Satellite staat de persoonlijke ontwikkeling van de franchisenemer zelfs centraal. Zij meten het kwaliteitsniveau van de franchisenemer en stellen doelen voor over drie jaar. Binnen maximaal vijf jaar moet de franchisenemer die doelen bereikt hebben. Bij Thuishuis kiezen ze er juist voor om de franchisenemers niet constant te ‘belasten’ met allerlei trainingen. “De opvang is zo huiselijk en kleinschalig dat veel dingen vanzelfsprekend zijn. Onze pedagoog ondersteunt en begeleidt de ondernemers daarbij”, vertelt Hellinga. “Zo zijn we nu bezig met voor- en vroegschoolse educatie. Daarbij maken we franchisenemers ervan bewust dat zij nu al veel doen aan bijvoorbeeld interactief voorlezen. Samen met hen kijken we hoe zij hierbij de puntjes op de i kunnen zetten.”

Kwaliteit

De bewaking van de kwaliteit die franchisenemers bieden is per formule verschillend. Een formule zoals Satellite zit daar bovenop. Just Kiddies ziet coaching en advies meer als haar taak. “Natuurlijk stellen we eisen en voeren we klanttevredenheidsonderzoeken uit”, vertelt Halters. “Maar de kinderdagverblijven worden ook al gecontroleerd door de GGD. Tijdens onze bezoeken willen we geen politieagent zijn maar de partner die hen begeleidt naar nóg betere opvang.”