Franchise, de focus op kwaliteit en continuïteit

Bij de samenwerking tussen franchisegever en -nemer is het van belang dat beide partijen voldoende geld verdienen voor een gezonde bedrijfsontwikkeling. Niet alleen wederzijds vertrouwen en respect liggen daaraan ten grondslag. Succesvolle organisaties investeren continu tijd en geld in de kwaliteit van de formule, de locaties, de franchisenemers en het innoveren van de formule. Hierdoor wordt blijvend toegevoegde waarde gerealiseerd.

Zonder een voor de formule gunstige marktsituatie zijn zulke investeringen echter niet effectief. Voordat een nieuwe vestiging wordt geopend, wordt daarom veelal een vestigingsplaatsonderzoek (‘VPO’) uitgevoerd.

Wat is een VPO?

Een VPO geeft een inschatting van de omzetmogelijkheden van een formule op een bepaalde locatie. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande én te verwachten ontwikkelingen van vraag en aanbod. Ook het onderscheidend vermogen van de formule (inclusief management) en de franchisenemer wordt beoordeeld in relatie tot de locatie en het concurrerende aanbod. Voor een VPO is daarom niet alleen gedegen kennis van de branche nodig, maar ook van de distributiestructuren en inzicht in de (lokale) marktsituatie en koopstromen.

De kracht en het succes van een formule worden bepaald door de winstgevendheid. Met actuele en goede bedrijfsinformatie van de totale exploitatie van alle franchisenemers kan - waar dat nodig is - tijdig worden bijgestuurd. Belangrijke bouwstenen voor een VPO zijn daarom de benchmarkcijfers omdat die het werkelijke rendement van een formule laten zien.

VPO een gezamenlijk belang?

Een VPO is niet alleen van waarde voor de franchisenemer. Ook andere betrokken partijen, zoals de franchisegever, accountant/adviseur en bankier hebben belang bij de onderzoeksresultaten. Iedere partij heeft immers de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het 'goed' gaat met de formule en de franchisenemers. Uit jurisprudentie blijkt dat franchisegevers zich bij het verstrekken van omzetprognoses dienen te baseren op een zorgvuldig uitgevoerd vestigingsplaatsonderzoek.

Een gedegen VPO resulteert in goede omzetschattingen, dé basis voor de haalbaarheid en financiering van elk nieuw project. Daarnaast is het belangrijk om vroegtijdig aan de bel te trekken wanneer het niet goed gaat, zodat gezamenlijk naar een passende oplossing kan worden gezocht. Benchmarkcijfers zijn hierbij essentieel.

Zijn VPO’s 1 op 1 met elkaar vergelijkbaar?

In naam zijn VPO’s vergelijkbaar, maar qua data en uitkomsten zeker niet. Er zijn grote verschillen in de onderbouwing van de omzetprognose en de omzetinschattingen, met als gevolg forse afwijkingen bij VPO’s onderling. Bovendien wordt een VPO veel te vaak vanachter een bureau opgesteld, zonder dat überhaupt de locatie en concurrentie ter plaatse beoordeeld zijn.

Het zou een goede ontwikkeling zijn wanneer er een standaard voor VPO’s ontwikkeld zou worden door verschillende experts uit de franchisewereld. Hierdoor zou de kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van VPO’s gewaarborgd worden. Met standaard uitgangspunten en bouwstenen kan een VPO dan voor specifieke branches en formules op maat gemaakt worden.

Wanneer tevreden?

Franchisegever en -nemer kunnen tevreden zijn als de omzetbegroting uit het voor de formule gemaakte VPO daadwerkelijk (met een gedefinieerde foutmarge) gerealiseerd wordt. Dit betekent dat alles (kwaliteit formule, management, locatie, uitgangspunten) klopt en ook de ondernemer met de juiste kwaliteiten en vaardigheden aan het stuur zit. Want het is juist de ondernemer die het verschil maakt en locaal het succes bepaalt.