Franchise Business School: elkaar uitdagen en van elkaar leren

Speciaal voor de directie en het management van franchiseorganisaties (de franchisegever) heeft Rabobank, in samenwerking met de Franchise Business School, een uniek miniMasters programma opgezet.

Inmiddels hebben twee groepen van ieder circa zestien personen (directieleden en managementteam van franchiseorganisaties) deelgenomen aan het speciale miniMasters programma.

Franchiseketens spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Franchise als samenwerkingsvorm is zeer vast verankerd in onze economie. In de food detailhandel speelt franchise - al jarenlang - een beeldbepalende rol. Bijna alle toonaangevende supermarktformules drijven voor een belangrijk deel op de inzet en het succes van franchisenemers. Ook in de non-food detailhandel en dienstverlening heeft franchise vaste voet aan de grond gekregen, een ontwikkeling die blijvend is. Het doel van het programma is onder meer het kennismaken met andere inzichten en ervaringen in de rol als ondernemende manager, het verkrijgen van inzichten in veranderingsprocessen, het leren omgaan met actuele (bedrijfs)vraagstukken en met persoonlijke drijfveren. Steeds in interactie met elkaar; de deelnemers in de groep dagen elkaar uit en leren van elkaar. Tijdens de acht avondvullende bijeenkomsten, die onder leiding stonden van verschillende docenten met ruime praktijkervaring en allen verbonden aan één of meerdere Business Schools, zijn diverse thema’s behandeld en verdiept, onder andere verandermanagement, financieel management, strategisch management en persoonlijk leiderschap.

Nicole Scherer-Vermeulen: “Met het mini- Masters managementprogramma van de Franchise Business School richten we ons op het doorontwikkelen van de competenties van franchisegevers binnen veranderprocessen in hun eigen organisatie. ” Samen met Nicole Scherer en Ary-Jan Boer van Rabobank Franchise & Arrangementen blikken we, na de laatste van acht avonden op 30 oktober, terug en kijken naar de toekomst van dit miniMasters programma.

Interactie

Nicole Scherer-Vermeulen nam tijdens de afsluitende avond deel aan het programma en sprak na afloop met de deelnemers. “De reacties van de deelnemers zijn ontzettend positief. Vooral de interactie tussen de deelnemers en docenten, het behandelen van vraagstukken en het onderling delen van ervaringen wordt als zeer waardevol ervaren. Mooi dat wij op deze manier franchisegevers bij elkaar kunnen brengen en ze na de bijeenkomsten met nieuwe kennis en inzichten weer huiswaarts laten keren”, aldus Nicole.

Ary-Jan Boer is vanaf het eerste uur betrokken bij de Franchise Business School. Hij vult aan: “De reacties zijn zeker positief. Ik heb alle bijeenkomsten bijgewoond op onze locatie in Utrecht en iedere keer zijn de deelnemers vol enthousiasme. Heel bijzonder omdat ze allemaal managers en directieleden van franchiseorganisaties zijn en vanuit het hele land moeten komen.” Het programma gaat over de rol van de manager in de franchiseorganisatie. Elke keer wordt deze rol vanuit een ander vakgebied bekeken. Ary-Jan: “De groep bestond uit een mix van verschillende deelnemers uit verschillende franchisebranches en -disciplines. Hierbij zorgen wij er iedere keer voor dat er nooit meer dan één ondernemer uit dezelfde branche deelneemt. Dit bevordert de interactie en ondernemers geven daarmee ook eerder ‘een kijkje in de eigen keuken’.” Ary-Jan Boer vervolgt: “Zoals in de eerste groep deelnemers, die vorig jaar aan het programma deelnamen, zijn ook deze ondernemers erg naar elkaar toe gegroeid. Bij de laatste groep is zelfs het idee ontstaan om ook na het miniMasters programma met elkaar in contact te blijven. Hoewel dit niet het primaire doel is van het programma, ben ik hier als relatiemanager natuurlijk heel blij mee. Mooi om te zien dat we als bank iets extra’s kunnen bieden aan onze relaties. Het past ook prima in onze visie, waarin kennis delen en samenwerken een belangrijke plaats innemen.”

Voor Nicole Scherer blijft de interactie en het van elkaar leren een belangrijke aanpak binnen dit programma. “De docenten behandelen tijdens de bijeenkomsten de theorie rondom de franchiseonderneming en de branche specifieke kwesties, maar meer dan eens legden de deelnemers zelf ook hun vraagstukken en ervaringen uit de praktijk voor. Samen bereik je meer dan alleen, werd hier daadwerkelijk in de praktijk gebracht. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak bijdraagt aan een verdere professionalisering van franchiseorganisaties en we zullen het miniMasters managementprogramma volgend jaar graag weer aan een nieuwe groep franchisegevers aanbieden”, aldus Nicole.

Reactie deelnemers

Hans Wagner: “Helpt om je eigen inzichten te verbreden“
Hans Wagner, directeur winkeloperaties bij DA, is enthousiast: “De opleiding is gericht op directe toepasbaarheid van de behandelde lesstof, niet alleen door hulpmiddelen aan te reiken, maar door je na te laten denken op een abstractieniveau dat de dagelijkse praktijk overstijgt. De verscheidenheid van functies, deelnemers en branches is een sur plus, het helpt om je eigen inzichten te verbreden. De docenten waren goed gekozen, de begeleiding en voorzieningen vanuit de Rabobank waren erg goed! Onze groep heeft al afspraken gemaakt om vanuit intervisiebijeenkomsten elkaar te blijven adviseren en collegiaal te ondersteunen.”

Gert van Doorn: “Diversiteit in deelnemers vanuit retail“
Gert van Doorn, commercieel directeur van Primera, kijkt terug op een succesvol miniMasters-traject: “De ingrediënten voor deze opleiding waren een breed theoretisch kader, docenten met een bewezen trackrecord en diversiteit in deelnemers vanuit retail met een open vizier. Het l eidde tot leerzame, leuke en interactieve sessies in een decor wat door de Rabobank uitstekend begeleid en gefaciliteerd werd.” 

Lees meer over:
Franchise+ Franchiseplus
Redactie