FIXET: Ombouwoperatie van meer dan zestig winkels

Het is geen sinecure om meer dan zestig Fixet-winkels om te bouwen naar een Hubo- of Multimate-vestiging. Een operatie die veel vraagt van organisatie en ondernemers. “Eind maart zijn we gestart en in juli is de ombouwoperatie afgerond,” vertelt Robert Haven, Hoofd Operationele Zaken bij DGN retail.

Met de overname van DGN retail door Euretco in oktober vorig jaar is de keuze gemaakt om met twee dhz-formules verder te gaan: Multimate en Hubo. De overgrote meerderheid van de Fixet-ondernemers, de derde formule die binnen DGN opereerde, heeft ervoor gekozen om zich bij een van de twee aan te sluiten. “Van de 64 om te bouwen Fixet-winkels zijn er 53 naar Hubo omgebouwd en 11 naar Multimate. De keuze die ondernemers gemaakt hebben hangt deels samen met de winkelgrootte maar ook met hun achtergrond en marktsituatie,” aldus Haven. Zo gaat een aantal Hubo’s verder met de toevoeging XL, met op een aantal gebieden een ruimer assortiment dat ook als zodanig gecommuniceerd wordt in de folders.

Ambitieus

“We zijn eind maart begonnen met de ombouwoperatie die tweeledig is. Je hebt het cosmetische deel, de winkel zelf, en het ICT-gedeelte. Het is heel belangrijk dat de twee ongeveer parallel lopen, want je kunt een winkel niet ombouwen en vervolgens bijvoorbeeld niet de juiste naam op de facturen hebben. Dat luisterde heel nauw en in feite komt het erop neer, dat een winkel in enkele dagen een ander ‘gezicht’ krijgt en de week erop volledig draait als een Hubo of Multimate met een driedaagse heropening. Voor de ondernemer en zijn team betekent dit dat ze kort de tijd hebben om om te schakelen, onder andere naar een ander kassasysteem, maar zo houden we de overlast beperkt, ook voor de klanten van de betreffende winkel. Het is ambitieus, zo’n klus klaren in ruim drie maanden maar ook noodzakelijk om zo snel mogelijk krachtig met de formules verder te kunnen,” stelt Robert Haven.

Servicegerichtheid

“Laat ik vooropstellen dat ik blij ben met de overname door Euretco, al heeft het proces langer geduurd dan ik gehoopt had”, aldus Roland Hartkamp die een Fixet-winkel in Voorthuizen onlangs heeft omgebouwd naar een Hubo XL. “De Hubo-formule past bij ons, vooral omdat wij servicegerichtheid heel belangrijk vinden. We krijgen veel complimenten van onze klanten; ze vinden de uitstraling frisser en actueler. De cosmetische ombouw is binnen een paar dagen gebeurd, terwijl de winkel gewoon opengebleven is. De automatiseringsombouw heeft de grootste impact gehad, dat was écht even wennen voor iedereen. Van Euretco verwacht ik vooral ondersteuning op het gebied van marketing en online.”

+

(Bron: PROFIEL actueel)

Lees meer over:
Bekijk ook