Europese GroepsVrijstellingsVerordeningen worden herzien

De inkt van de Wet franchise is nog niet opgedroogd of er dient zich alweer een nieuwe ontwikkeling aan waarover de NFV zich buigt. De Europese GroepsVrijstellingsVerordeningen (GVV) worden binnenkort namelijk herzien. 

Wat is de GVV? Vicevoorzitter Willem Spierenburg van de NFV legt het uit. “De Europese mededingingswet schrijft voor dat ondernemers onderling geen afspraken mogen maken die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Maar op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk. Die zijn weergegeven in de Europese GVV.” Hier gaat het volgens Spierenburg bijvoorbeeld om het toekennen van exclusieve verzorgingsgebieden. “Dit is een vorm van marktverdeling, dus verboden. Maar in een franchisesetting mag het wel omdat franchise de marktwerking juist bevordert. Maar het dwingend voorschrijven van vaste verkoopprijzen is en blijft verboden (hardcore). Hoewel regelmatig wordt gepleit voor versoepeling.” 

Verticale afspraken

De review van de GVV is eind 2018 gestart. In een document dat op 8 september is gepubliceerd door de Europese Commissie wordt al iets van de richting duidelijk, geeft Spierenburg aan. “Zo blijft de GVV voor verticale afspraken, maar zijn er aanpassingen noodzakelijk vanwege marktontwikkelingen, bijvoorbeeld door de komst van e-commerce en platformeconomie.” Ook is in het document van 8 september te lezen dat de GVV goed werkt, maar dat er op specifieke punten aanpassingen moeten worden doorgevoerd om juridische onzekerheid te voorkomen, om zaken te verduidelijken en om het toepassen ervan eenvoudiger en goedkoper te maken.

Meer uitleg

De Europese Franchise Federatie (EFF) coördineert en verzorgt lobby binnen de EU voor de herziening van de GVV, ook namens NFV. In de lobby wil de EFF voorkomen dat de nieuwe GVV leidt tot meer regels. “Maar we pleiten onder meer ook voor meer uitleg over bestaande regels, voor een versoepeling van het strakke regime inzake prijzen (pricefixing) en voor het toestaan van de controle door franchisegevers op de doorverkoop van hun producten via platforms.” De NFV maakt dit jaar een analyse van de impact die de nieuwe GVV heeft voor de Nederlandse franchisemarkt. Spierenburg: “In 2021 komt er een conceptversie, in 2022 moet de herziende GVV dan in werking treden.”

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.