Een eerlijke analyse van kansen en bedreigingen is essentieel

Weet waar je instapt, zei directeur franchise Jos Burgers van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) tegen de deelnemers van het recent gehouden seminar Voldoende voorbereid aan de start. Burgers maakte samen met Theodoor Ludwig en Ben Hogeveen duidelijk dat de stap naar franchise weloverwogen moet worden genomen.

“Er is nog veel onwetendheid. Men heeft vaak een verkeerd, gekleurd verwachtingspatroon en beeld van franchising. Je moet je goed realiseren waarin je stapt. Een aantal zaken is geregeld, staat vast. Daar moet jij je als franchisenemer dan ook aan houden”, zei Burgers tijdens het seminar waaraan vooral potentiële franchisenemers deelnamen. Voorbeelden noemde hij hierbij ook. “Er zijn formules waar je een honderd procent afnameverplichting hebt. Als jij houdt van inkopen, je eigen assortiment graag bepaalt, dan moet je daarmee dus niet in zee gaan. Dan word je ongelukkig.” Burgers schetste tevens een beeld van wat franchise nu precies inhoudt en wat de taakverdeling is tussen de franchisegever en -nemer. “Zowel de franchisegever als de franchisenemer doen vooral datgene, waarin zij sterk zijn. Voor de franchisenemer zijn dat vooral de praktische taken, zoals de verkoop en de dagelijkse gang van zaken binnen de eigen franchiseonderneming. Voor de franchisegever ligt het accent op de marketing en de aansturing van de totale franchiseorganisatie.”

Kapitaal

Ben Hogeveen van Flynth maakte duidelijk dat het financiële aspect ook geregeld moet zijn bij de franchisenemer alvorens gestart kan worden. “Het gaat onder meer om een goede financiële planning. Als je als franchisenemer wil starten heb je kapitaal nodig. Kapitaal dat deels uit de eigen zak moet komen en deels via de bank, maar ook via microkrediet of crowdfunding kan worden vergaard. Met name dat laatste komt steeds vaker voor en is in mijn ogen een goed alternatief voor de traditionele financiering via de bank.” Hij adviseert oriënterende ondernemers om de tijd te nemen, om zich goed voor te bereiden en om de winstgevendheid van het concept te bestuderen. “Een eerlijke analyse van de kansen en bedreigingen is essentieel, het is het vertrekpunt naar succes of juist een mislukking”, vertelde Hogeveen. Met welke inkomsten mag je rekening houden en welke kosten maak je zoal als franchisenemer. Hogeveen deed het uit de doeken voor de starters. Ook hamerde hij op transparantie in de relatie met de franchisegever. “Welke kosten neemt de franchisegever nu voor zijn rekening in onder meer de opstartfase en welke kosten komen op jouw bord? Het is belangrijk om te weten, evenals informatie over het feestelsel. Hanteert men een bruto of netto fee of wordt er gewerkt met een integrale ketenmarge?”

Flexibiliteit

Theodoor Ludwig van Ludwig en Van Dam Advocaten liet tijdens het seminar weten dat veel van de (financiële) verplichtingen voor de franchisenemer zijn vastgelegd in het contract tussen de franchisegever en -nemer. Toch ziet hij ook een andere beweging, een beweging waarin wordt ingespeeld op de behoefte aan flexibiliteit in de relatie. Volgens Ludwig een prima ontwikkeling, mede ook omdat een standaard contract, zoals vaak wordt toegepast, niet altijd meer is te projecteren op alle franchisevestigingen. “Praat met elkaar en maak goede afspraken, dat is wat vooral heel belangrijk is.” In het gesprek zouden volgens Ludwig diverse zaken aan de orde moeten komen, onder meer de afnameverplichting, verkopen via een eventuele webshop en geschillenbeslechting. “Ook als er eenmaal een samenwerking is, moet er een volwassen overlegorgaan zijn waarin met elkaar wordt gesproken over ook actuele zaken. “De markt en de consumentenbehoeften veranderen tegenwoordig zo snel, dat dit noodzakelijk is”, stelt Ludwig. Hij hield startende franchisenemers tevens voor zorgvuldig te handelen als het gaat om het tekenen van contracten. “Weet wat je tekent. Stel desnoods een adviseur aan en kijk er gezamenlijk naar.”

Het gaat om de klik

Myrte van Dijk en Aart van der Nat zijn beiden actief in de wereld van de podotherapie. Aart al met een eigen zaak, Mirte als werknemer. Beiden overwegen zich aan te sluiten bij een bestaande franchiseorganisatie op het gebied van podotherapie. “Dergelijke bijeenkomsten van de NFV helpen mij om een goede afgewogen keuze te kunnen maken”, zegt Mirte. “Voor mij zijn alle drie de aspecten die hier zijn behandeld, namelijk franchising in het algemeen, de financiële kant en de juridische aspecten, allemaal zeer relevant. Het is fijn om te weten waarop je moet letten om de stap naar franchising zo goed mogelijk te kunnen maken”, vult Aart aan.  Hij ziet de markt veranderen en ziet de toegevoegde waarde van een franchiseconcept om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van cliënten.
Hoewel het nog niet zover is, denkt Aart wel dat hij over afzienbare tijd zijn eigen franchisevestiging heeft. Bij Mirte bevindt ‘het avontuur’ zich nog in een pril stadium. Franchising leek voor haar in eerste instantie ook niet echt weggelegd. “Ik ben best wel eigenwijs, zie graag dat de dingen gaan zoals ik wil dat ze gaan. Uiteindelijk gaat het om de klik. Voel je iets bij de formule, bij de mensen die erbij betrokken zijn. Maar aan franchising en aan het aangaan van een samenwerking zitten nog veel meer aspecten vast, die ga ik eerst allemaal uitzoeken voordat ik een contract teken.”

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.