Carrière maken in de retail?

Proretail leidt deelnemers op tot ondernemer, ondernemend filiaalmanager of een managementfunctie op hoofdkantoorniveau. INTRES daartegenover biedt de studenten een passende werkplek aan bij een van haar aangesloten ondernemers.

De studenten volgen één dag in de week de hbo-opleiding Retail Management en werken zo’n drie dagen per week in een winkel. Studenten zijn over het algemeen enthousiast over de combinatie werken en leren tegelijkertijd: “Alles wat ik in de theorie leer, kan ik vaak dezelfde week nog op de winkelvloer in de praktijk brengen. De opleiding is zeer breed en behandelt eigenlijk alle aspecten van het ondernemerschap: marketingplan, inkoopplan, voorraadbeheer en instore marketing. Je leert veel, dus ook wat niet werkt op de winkelvloer. Juist het feit dat je dat direct ervaart, motiveert enorm”, aldus een van de studenten.

Ook ondernemers zien deze samenwerking als zeer positief. “Studenten zijn over het algemeen zeer gemotiveerd en gedreven. Ze weten wat ze willen en wat niet. Ze zijn ambitieus. Daarnaast zijn ze niet alleen gericht op het verkopen van producten, maar zien ook wat er verder bij komt kijken. Dat zijn mensen die we nu maar ook in de toe-komst hard nodig hebben. Koos Hopster, directeur Proretail vult aan: “In de komende vijf jaar veranderen zo’n 18.000 bedrijven in de non-food sector van eigenaar. Goede ondernemers zijn schaars. Dus het is reuze belangrijk daar juist nu in te investeren.” En de investering valt reuze mee. De ondernemer betaalt 2.245 euro per jaar voor de student. “Bijna het hele bedrag wordt fiscaal gecompenseerd volgens de WVA-regeling. Deze stelt ondernemers in staat minder loonbelasting af te dragen”, licht Koos Hopster toe. Hij vervolgt: “We verwachten wel dat de ondernemer waar we studenten plaatsen serieus is, zich als ondernemer manifesteert en voldoende belangstelling en aandacht toont voor de student. Het werkt eigenlijk heel simpel zoals het gildemeester-gezel principe van vroeger: de ondernemer brengt zijn kennis en ervaring over aan de student die zelf vanuit moderne (marketing)technieken kennis toevoegt aan de ondernemer. De student wordt direct begeleid door de bedrijfsleider of ondernemer zelf. Deze beoordeelt de opdrachten en fungeert als direct klankbord. Daarnaast heeft elke student een persoonlijke coach via Proretail, die meer kijkt naar ontwikkeling op het gebied van vaardigheden en hem mentaal begeleidt. Er is dus van meerdere kanten sprake van ondersteuning. Een sterke basis voor onze toekomstige ondernemers!” 

Bent u als ondernemer geïnteresseerd? Vraag een informatiepakket aan via Proretail, mail naar: proretail@introweb.nl of bel 036 -521 60 32.

Retail service organisatie Intres, top 4 retailorganisaties non-food

Intres, een van de top-4 retailers in Nederland, ondersteunt zelfstandige ondernemers in hun totale bedrijfsvoering. Intres heeft formules in de mode/textiel-, wonen-, sport- en mediabranche. Als retail service organisatie biedt zij haar ondernemers een groot aantal samenwerkingsvormen. Samenwerken kan op alle niveaus: van alleen inkoop tot een complete formule met een volledig uitgewerkt marketingplan. 

Met haar ondersteuning bestrijkt Intres het hele werkterrein van de ondernemer, van inkoop tot verkoop en van administratie tot automatisering. De dienstverlening richt zich op het verbeteren van de concurrentiepositie en het rendement van haar leden. En natuurlijk het waarborgen van de continuïteit. Intres heeft een coöperatief karakter: de aangesloten ondernemers zijn niet alleen klant, maar ook lid. Zij zijn mede-verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. Er is sprake van een constructief partnership tussen Intres en de leden.

De dienstverlening van Intres bestaat uit:

  • gezamenlijke inkoop tegen de scherpste prijs
  • snelle en efficiënte distributie en logistiek
  • ontwikkeling van krachtige winkelformules, al dan niet in franchise-vorm
  • ontwikkeling van merken (labels), exclusief voor aangesloten ondernemers 
  • ontwikkeling van opleidingen, trainingen en (commerciële) diensten
  • garantstelling bij leveranciers voor aangesloten ondernemers
  • ondersteuning bij automatisering
  • bedrijfsadvisering

Intres treedt ook op als overlegplatform tussen gelijkgestemde, zelfstandige onder-nemers. Intres-leden kunnen zo kennis en ervaring uitwisselen om de bedrijfsvoering en het rendement te optimaliseren. Intres stemt haar dienstverlening volledig af op de processen bij haar leden. De bestaande formules worden scherp bewaakt; waar nodig worden ze aangepast. Ondernemers kunnen een keuze maken uit verschillende samenwerkingsvormen. Zelfstandige ondernemers die zich niet willen of kunnen aansluiten bij een formule of label, kunnen zich als inkoopcombinatielid aansluiten. U kiest dan voor ondersteuning op het gebied van centrale inkoop, groothandel en fi-nanciële diensten. Uw bedrijfsprocessen worden breed ondersteund. Zo worden bij-voorbeeld inkoopkosten teruggedrongen en wordt het administratieve proces geheel of gedeeltelijk overgenomen. Per branche biedt Intres diverse soft- & hard-franchiseformules.

Ondernemer worden?

Potentiële zelfstandige ondernemers, die een formulewinkel willen voeren, kunnen zich sinds kort oriënteren via de website www.ondernemerworden.nl. Op deze website, eigendom en volledig ontwikkeld door Intres, stellen Intres-formules zich voor. De bezoeker kan van elke formule een samenvatting ‘downloaden’ met daarin specifieke informatie over o.a. de positionering en feiten & cijfers. In de samenvatting staan na-tuurlijk ook de contactpersonen vermeld waarmee de geïnteresseerde ondernemer een eerste afspraak kan plannen.

Geïnteresseerd of meer informatie?  Bel gerust met Intres Internet Services, Ineke Kuiper. Telefoon (033) 253 2617 of e-mail ikuiper@intres.nl.

Meer informatie over Intres?
Bel (033) 253 2911, e-mail: info@intres.nl of surf naar www.intres.nl

INTRES behoort tot de top vier retailers in de non-food.

Retail serviceorganisatie INTRES ondersteunt zelfstandige ondernemers in de mode/textiel-, wonen-, sport- en mediabranche in hun totale bedrijfsvoering. INTRES biedt ondernemers een groot aantal samenwerkingsvormen, van alleen inkoop tot een complete formule met een volledig uitgewerkt marketingplan. Bekende winkelformules en labels zijn: Firstlady, First//Man, Lindessa, Livera, Set-point, Intersport, Coach, Libris, Blz., Lin-O-Lux, Morgana Slaapkamers, City Meubel, Garant Meubel, Runner%, Berg & Berg, Woonflair en Novastyl. Bij INTRES werken momenteel 400 medewerkers. Er zijn ruim 1.500 ondernemers met zo’n 2.200 winkels aangesloten. De INTRES-groep vertegenwoordigt een gezamenlijke consumen-tenomzet van 2,1 miljard euro.