Beurs in London

De Britse Franchise.beurs heeft de wind in de rug. Met 200 exposanten en in twee dagen 14.000 bezoekers, is het een evenement dat grote aantrekkingskracht heeft. Het geeft bovendien een goed beeld van de ontwikkelingen in franchising in dit land.

Onder de pakkende kop “franchise your way to success” zorgde de beursorganisatie op 2 en 3 april weer voor een levendig spektakel in Wembley. Het aantal exposanten was met 200 deelnemers groter dan in 2003. Daartussen ook de nodige nieuwe gezichten. Vanaf het vasteland van Europa presenteerde zich slechts één bedrijf, La Boucherie Restaurants uit Frankrijk. Met dertig vestigingen in Frankrijk en zeven in het buitenland nog geen bekende verschijning, maar het geeft aan dat je niet echt groot hoeft te zijn om in het buitenland je stappen te zetten. Wellicht een voorbeeld voor Nederlandse franchiseorganisaties die erg schuchter zijn om het over de grens te zoeken. De beurs is echter vooral bedoeld om mensen te trekken die willen investeren in een franchise of in een master-franchise voor een groot gebied.   

Franchise vooral in dienstensector

De franchisesector in Engeland is goed voor een jaaromzet van 15 miljard euro en 330.000 werkplekken. In Nederland rapporteert de Nederlandse Franchise Vereniging over 2002 een omzet van 14,6 miljard euro en rond de 170.000 werknemers. Vrijwel dezelfde omzet, maar aanzienlijk minder personeel. In Engeland is in de arbeidsintensieve dienstensector franchising verder geëvolueerd dan in Nederland, wat zich vertaalt in gemiddeld lagere omzetten per personeelslid. De sector van de diensten franchises in Engeland houdt gelijke tred met maatschappelijke ontwikkelingen waarin diensten een steeds groter deel van de bestedingen uitmaken. Het aantal en de diversiteit van het aanbod groeit explosief.

Er is voor iedere portemonnee en smaak een franchise te vinden. De nadruk op de beurs ligt sterk op franchises in de dienstverlenende sfeer die een lage investeringsdrempel kennen. Zij zijn er op het gebied van telecomdiensten, asbestverwijdering, kleutergymnastiek, luierwas, afslanken, kauwgumverwijdering, reparatiediensten, gazonverzorging, verhuur van meubilair, kostenbeheersing voor bedrijven, et cetera. Teveel om op te noemen. Er is vrijwel geen bedrijfstak te bedenken waar franchising niet wordt toegepast. Engelsen leggen een grote creativiteit aan de dag waar het scheppen van franchisekansen betreft. Opvallend is dat veel franchises een vrij nauw afgebakende markt hebben. Het voordeel is dat de kennis hiervoor gemakkelijk is over te dragen. Het nadeel is dat een markt wel eens te klein kan zijn om een goed inkomen te kunnen behalen. In zijn algemeenheid zijn Engelse franchisenemers tevreden en verwachten verreweg de meeste franchisenemers dat de zaken dit jaar vooruit zullen gaan.

Veelzijdig programma

Het Engelse dagblad Daily Mail is al enkele jaren als sponsor verbonden aan de beurs en via deze grote krant bereikt men een breed publiek. Dat het niet zo maar binnenlopers zijn, blijkt wel uit het bezoek aan de seminars. Op twee plaatsen in de hal kan men zich deskundig laten voorlichten en deze kansen worden door grote aantallen bezoekers aangegrepen. De seminars puilen letterlijk uit. Het is echt nodig dat er veel objectieve informatie wordt verstrekt, want Britse franchisegevers zijn uitbundig in hun marketingslogans en gemakkelijk in het presenteren van hun succesformule en de grote marktpotentie die voor je open ligt. Als kandidaat-franchisenemer is het van groot belang nuchter te blijven en gedegen eigen onderzoek te doen. De British Franchise Association helpt kandidaten en organiseert gedurende het jaar bijeenkomsten waar men zich op de hoogte kan stellen van de inhoud van een franchiserelatie en de eisen die dit stelt. 

Voor Nederlandse franchisegevers en investeerders blijft de Britse beurs een interessante ontmoetingsplaats om nieuwe ideeën en contacten op te doen. Een bezoek zeker waard.

Lees meer over:
Jan Bezemer Jan Bezemer
Voormalig hoofdredacteur Franchise+