Bent u al alternatief gefinancierd?

Ondernemers opgepast: deze keer komen de Zweden eraan! Na de Deutsche Bank en Icesave wil de Svenska Handelsbanken ons land gaan veroveren.

Waarom? Ik heb diverse interviews gelezen met de nieuwe directeur Sorensen maar ik heb geen idee waarom ze naar ons land komen. Wat is de toegevoegde waarde? Het kredietbeleid van Svenska Handelsbanken is niet soepeler dan andere banken in ons land en ook wil men niet de voordeligste bank worden. Op de vraag van een journalist of de nieuwe bank verlichting brengt op de markt van bedrijfsleningen komt het jolige antwoord: ‘Reken daar niet op!’. U begrijpt, ik ben wild enthousiast over deze nieuwe bancaire speler voor het MKB in ons land. Ik heb ons ministerie van Economische Zaken en ook MKB-Nederland direct verzocht deze bank in de etalage te zetten.

Dat er wel verlichting gebracht mag worden op de markt van zakelijke financieringen, werd eens te meer duidelijk tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht. Het is genoegzaam bekend dat banken moeten voldoen aan strenge liquiditeits- en kapitaalseisen. Banken moeten daarbij hun buffers versterken en zijn huiverig geld te verstrekken, met name voor leningen met een langere looptijd. Met een onbedoeld zuur neveneffect dat een economische opleving in de kiem wordt gesmoord. Directeur Bedrijven & Instellingen Ruud van Dusschoten van ING Bank was er heel openhartig over. De helft van alle starters ontvangt geen financiering, ruim tweederde van de kleinere bedrijven ontvangt wel een (gedeeltelijke) financiering en alleen de grotere ondernemingen hebben nog een aardige slagingskans met 75%.

Europa gaat steeds meer de kant op van een Amerikaans model voor bedrijfsfinancieringen, waarbij de bank wordt vervangen door alternatieven. In het Regeerakkoord Rutte II wordt benadrukt dat alternatieve financieringsvormen noodzakelijk zijn om de financiering van het MKB op gang te houden. Hieruit blijkt hoeveel vertrouwen onze altijd lachende leider zelf heeft in de financiële wereld.

Het begrip alternatieve financieringsvormen moeten we ruim interpreteren: het omvat - naast geheel nieuwe financieringsvormen als crowdfunding en kredietunies - ook bestaande vormen van financiering die door onbekendheid of andere redenen minder gebruikt worden dan mogelijk. Denk aan diverse overheidsgarantieregelingen of aan factoring (het overnemen van de debiteurenportefeuille van een onderneming door een gespecialiseerde organisatie), leasing en de financiering door particuliere investeerders. Verschillende initiatieven zijn momenteel in de startfase of hebben sinds kort het levenslicht gezien. Belemmeringen voor deze initiatieven zijn: een gebrek aan naambekendheid in het MKB, rigide regelgeving die geen rekening houdt met innovaties (aanbieders van crowdfunding kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van een staatsgarantie) en de vraag of het lukt om voldoende fondsen aan te trekken. Alternatieve vormen van financieringen zijn onbekend bij de doelgroep voor wie ze bedoeld zijn. Uit gesprekken met ondernemers werd mij duidelijk wat de grootste uitdagingen zijn op het gebied van financieringen. Eigenlijk drie hartenkreten: Betere voorlichting aan ondernemers én hun adviseurs over financieringsmogelijkheden (volgens mij weten de meeste ondernemers én hun adviseurs nog niets over aanvullende vormen van financiering) Er moet een ‘krediet keuzewijzer’ komen: een overzicht van bestaande en nieuwe mogelijkheden (er is veel te kiezen maar de menukaart ontbreekt). Er moet meer samenwerking komen tussen de banken en overige vermogensverschaffers. Zowel Economische Zaken als gespecialiseerde adviseurs hebben een rol om de banken te stimuleren om in hun financieringsplaatje aanvullende vormen mee te nemen. Dit is wat tegennatuurlijk, maar wel nodig om te voorkomen dat aanvragen worden afgewezen. Bij echte fricties tussen een goed plan en één (of meer) financiers verleen ik graag hulp. Laat het me weten!

Maarten Zemann, directeur MKB Adviseurs